Þänia

Old Swedish Dictionary - þänia

Meaning of Old Swedish word "þänia" (or þænia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þänia (þænia)
sträcka, spänna, spänna ut. somme stryka thet lymith pa reep oc bindha thär fogla plägha komma, oc widhr wathn thär ändher simma tänyandis repith affwan wathnith pMSkr 287.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þänia may have also been written as þænia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • tänia.
  • tänya.
  • tän PMskr 543),
  • *thänia ut , 1) sträcka ut, spänna ut. tak hwith skin. .. oc tän them wth j enom cirkil, äller giordh aff tynno baand PMSkr 543. - genom sträckande pina. the thando wth hans liikam MD 38. 2) tänjam ut. stwndom slängia the thet järnith mädh glaseno wm kringh j wädhrith wppa thet glasith skal ltänyas wt pa längdena, oc mädh andans bläsilse tänya the thet wth pa widdena som ena oxxa blasa PMSkr 565. - Jfr utthänia.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚿᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back