Þänia

Old Swedish Dictionary - þänia

Meaning of Old Swedish word "þänia" (or þænia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þänia (þænia)
sträcka, spänna, utspänna; genom sträckande el. spännande pina. egea[s] böþ enom manne ok tiughu. .. binda hanom händar ok fötar. viþ cors trä. ok þänia han tel döþ Bu 140. lät han kämba hans limi ok lif mällan stulpa Bunden. ok þandan (Bil och Cod. C ok wid stolpa bindha ok thiänia 1017) harþom bandom ib 493. " sidhan korsfästis dyonisius. ok thäns ok pinas wp a korseno lenge" Bil 343. Bo 216. " kunugen. .. lät binda viþ hänna fötar stora stena. ok þänia hänne lim fran limi" Bu 501. tenk uppa huru iudä han drogo ok mz naglom a korsith slogo huarth bein war fra andre tanth MD 22. tok thän som vinstra vaghn var. vinstro handena. ok drogh oc thande thz mästa han gat Bo 200. þänia sunder, genom sträckande sönderslita. adrianus hängdes först ok þandes alle hans limi sundar Bu 521. Bil 327. - Jfr utthänia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þänia may have also been written as þænia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • þande.
  • thäns Bil 343),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚿᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back