Þanke

Old Swedish Dictionary - þanke

Meaning of Old Swedish word "þanke" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þanke
tanke, tankeverksamhet, tänkande. "akten änkte manna loff. hwilkit diäfla inskiwta i iþan þanka" KL 190. " takom nakat af hans gärningom i hulcom var thanke skKLemming. 1862.">Al idhkelica vändas" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 54. " fara the ok wandra kring vm wärldinna mz hiärtano ok thankanom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 155. " jak gaff mannenom hiärta. .. at hans thanke ok luste skulle vara mz mik oc j mik (ut cogitando in me esset delectatio sua)" ib 2: 276. thu lat thz aff thin thanka ga KLemming. 1862.">Al 4328. - tanke, tankeyttring, det som tänkes. bidh gudh at thättä (för thänne) thins hiärta thankie (hæc cogitatio cordis tui) forlatis thik KL 145. " han rörþis. .. af fanytom þankom" ib 188. " han. .. KLemning. 1860. SFSS.">Bot rörþe änkte v sino hiärta af vrangs lusta þankom oc astundislom" ib. " lutlöse af KLemming. 1862.">Allom ilzkofullom þankom" ib 182. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 236. " tholke thanka gifwa gudhelikhet" ib 15. " the män som standa j androm thänkom (för thankom)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 155. " fik han ganzska dywpa tanka" Lg 664. " atirlatir diäfwllin j thy (hjärtat) wärldinna astundilse ok thanka til the thingh som han älskadhe (cogitaniones et affectiones mundi, quas. .. dilexit)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 37. " om j (d. v. s. en) sondedagh han j tancka (i tankarne, tankspridd) stodh j sino hierta mykit modh han teldge eth trä vtan acht" MD 361. - begrundande. gudz godhgerninga thanke (recogitatio) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 108. - tanke, håg, sinne. tha kom honom til tanka, at han wille sökia jomfru maria closter Lg 3: 283. - tanke, föresats. KLemming. 1862.">Alexander hafdhe KLemming. 1862.">Alt tiidh hafft stadhughan thanka ij sinne akt thz han wille mz braghmanis tKLemming. 1862.">Ala KLemming. 1862.">Al 5900.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • thanke )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚿᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back