Þanke

Old Swedish Dictionary - þanke

Meaning of Old Swedish word "þanke" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þanke
tanke, tankeverksamhet, tänkande. Jfr Sdw 2: 1318. huar en syndogh människia som mädh enom helbrögda tanka haffuer ena siwka siäll MP 4: 245. " tha är rätter fridher fore diäflenom ok syndena. .. tha människion styris ok rättis aff sinom tanka swa som aff enom wisom ok snällom domare ib. - tanke, tankeyttring, det som tänkes. födis j henne (ɔ människans) hiärta genstan en otanke ok kärlek til wärldena ok henne lostelika vmgangha. .. thär epter wägxer henne with mädh wintre swa ath en annar tanka födis ok j hänne hiärta til thän förre tanka j swa matta ath hon böriar j sina samwiti ath rädas fore gudz rätwisa dome" MP 4: 156. - tanke, mening. sigher sanctus augustinus at thässe sighia sannar epter hans thanka MB 1: 121. - tanke, avsikt, föresats. ma änga lund nakath hindra wars herra thanka oc wilia MB 1: 84.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • tanka MP 4: 156.
  • tanka ib. ib 245) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚿᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back