Þänne

Old Swedish Dictionary - þänne

Meaning of Old Swedish word "þänne" (or þænne) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þänne (þænne)
daghum siþan hon var döt (oc) iorþat. stoþ (hon) up a döþ. .. vtan annur flere skäl äru än þässen som þät pröua skälict ok trolect: var fru guz moþer härbärghiaþe guþ. .. ii sino renasto mödoms rume (o.s.v.) Bu 15. tesse äru witnissmän hauarder a berghe sigfryder j ope (o.s.v.) JämtlDipl 143 (1391-1406). ib 144 (1392). jtem thenna skulo wara herbergherare pedar i dymba laueres porsöl ATb 1: 4 (1450). ib 2 (1451). thesso waro the som han (ɔ: en gärd) war laghleghan hem bodhyn mädher til hus och ti hem. .. oleff klokkare per galth ib 16 (1453). lampona, hwilka alla thänna, thz är fawidzska mz sniällom taka SpV 258. " jtem titthe här anwardhe jak aren fredank äffther äwärth bokebindhere fförsth. .. jtem. .. "GPM 2: 215 (1506). - ss determinativt pron. a) efterföljt av en relativsats. adjektivt. hwilka äru thänna lampona, hwilka alla thänna. .. taka SpV 258. " anama mädh kärlek thänna psalma, hwilka jak läsit haffwer" SvB 276 (b. av 1500-t.). substantit. sidhan hon böria akta thz husit som ekke är giorth aff människis handom, hwilkit som är j himlomen, thänno forglömdo ok owirgiffno, som oppa jordhinne är ygdh SpV 91. wi wiliom nw latha thänna fara, hwilkom siälff naturin manadhe ok rädh höffwiskhetinna dygdh ib 335. β efterföja av en sats inledd av at. när thätta är löst hwat star sidhan j gen, wthan thänna clausula, at gärningin är fulkompnadh SpV 497.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þänne may have also been written as þænne

Part of speech: pn

Additional information: pron. L.

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
 • thänna Mecht 185.
 • þässe Bu 415.
 • thässa Bil 353.
 • thässom Bo 129.
 • tesson SvB 180 (sen. h. av 1400-t.). thänna SpV 497.
 • thennyn MP 5: 15. n. (nom., ack.) thätta. thetta. thette STb 2: 486 (1490).
 • tette ib 4: 51 (1505).
 • titthe GPM 2: 215 (1506) , 256 (1507). ack. f. thässa SD NS 3: 335 (1418).
 • thänna SvB 276 (b. av 1500-t.). thenna BYH 1: 173 (1369). denna S. Gardell, Gravmonument från Sveriges medeltid s. 486 (1200-t.). henna ib 488 (1200-t.). dat. m. thännom SpV 373, 378.
 • thänom NMU 1: 136 (1472).
 • thänno SpV 238.
 • thenna SD NS 3: 516 (sl. av 1400-t.). f. thenne LG 3: 593. n. þässo Bu 145. thässu Sd 8: 249 (1362). thessen ib 24 (1361).
 • thänno SpV 91. t(h)enno SD 8: 310 (1363); Värmland förr och nu 1925 s. 90 (1454, avskr.). thänna Mecht 11, 20.
 • þässe Bu 141.
 • thässe Sd NS 1: 429 (1405). thesses NMU 1: 115 (1439).
 • thässens ib 1: 105 (1425).
 • thessens ib 80 (1392) , 81 (1394). pl. nom. m. thesse JämtlDipl 144 (1392) , J. Buddes b 69. tesse JämtlDipl 143(1391-1406). thesso ATb 1: 16(1453). thessen J Buddes b 69.
 • thänna SpV 6.
 • thenna ATb 1: 2 (1451) , 4 (1450). f. thänna G: Carlsson, Kalmar recess 1483 s. 66. SpV 258, 334. n. (nom., ack.) þesse Bu 154.
 • þässä ib 175.
 • thässe SD 8: 249 (1362).
 • þässen Bu 15.
 • thissen BYH 1: 213 (1404).
 • thässon SD NS 3: 335 (1418).
 • tesson Gummerus Syn-stat 44 (1425, vidim. 1440).
 • þässön VML II Kr 2: 1 i var. tesom SD NS 2: 488 (1412).
 • tässa Lg 964.
 • thenne ATb 1: 224 (1461?).
 • thänna Mecht 68, 311 ; G. Carlsson, Kalmar recess 1483 s. 66, 67; SpV 350, 505.
 • thennyn MP 5: 16, 36, 44, 181.
 • thennan ib 221.
 • desse SJ 2: 145 (1489).
 • thänna SpV 374.
 • thänna NMU 1: 139 (1476) ; SpV 335.
 • thenna BYH 1: 173 (1369). dat. thässom SvB491 (b. av 1500-t.). thännom SpV 545. gen. tässens SvKyrkobr 316.
 • thessers J Buddes b 70. thänna G. Carlsson, Kalmar recess 1483 s. 61. thinna Svarrb 426 (1447). Jfr V Jansson, Kungl. Hum. Vetenskaps-samf. i Uppsala Årsbok 1952 s. 173 ff., Dens., Nysvenska Studier 39: 202 ff., S. Fries, Svenska Landsmål 1958 s. 149 ff., särsk. s. 151 f., 158 ff.),
 • substantivt.
 • fämptan

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚿᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back