Þänne

Old Swedish Dictionary - þänne

Meaning of Old Swedish word "þänne" (or þænne) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þänne (þænne)
denne. " a) med syftning på ngt i rummet el. tiden närvarande. adjektivt. se min STrand. 1853.">Fru þänna palm quiST förþe iak þik aff paradis" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 13. " þänna paradis palm skalt þu föra firi mino like" ib. " firther wäri mäþ husi thäsSu" SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). " magnus met gudz nath. sweä kononger ok götä. sändir allum þeem þässi bref seä ok hörä gudzrotens qwädiu ok sinä" ib. " til STaþfeSTilse þeST teSTamentz" ib 5: 568 (1346). " här mz ändas thässe sagha" STrand. 1853.">Fr 3195. " huru var STrand. 1853.">Fru for at þänna heme tel himirikis" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 12. " han tapar þässa lifs dygþ ok himirikiz äru" ib 153. " STrand. 1853.">Fra þöm dagh. wi til kronunnä i swerike forman waldoms. til þennä dagh" SD 5: 562 (1346). " blifuin hos mik thännä nat" STrand. 1853.">Fr 867. for thessa dagha var en som heet theodas STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 141. ther til swarom wi swa i thetta sin MB 1: 408. thesse yterSTo ärfuodhadho ey vtan en tima STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 49. en STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLä[r] kar krankar ok skrö tel sin limnaþ. .. han sa ii symne sik ledan firi gudz dom. .. ok hörþe guþ tala tel ängla. .. huat dom vilin ii giua þänna manne. som mykit ilt hauar giort STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 28. " han bant thässa STrand. 1853.">Fruo ij här se" STrand. 1853.">Fr 1191. " thenne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok ther ij här höra henne lot kesar otte göra" ib 3201. " thässe män som her nw STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boa i landino" MB 1: 183. - med följ. SuSTycken på Forn Svenska.">BSt. i beST. form. thässe scriftin STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhar thik bradh lika gudz häSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPd MB 1: 19. " hon smordhe min licamma mz thässom smörilsomen. ok thässon smörilsen är for the som hon skulle göra mik nar iak iordhas" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 163. hwi scodhia j os som vi hafdhom gifuit thessom mannenom gnag mz varo makt ällä valde STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 136. - SuSTycken på Forn Svenska.">BStantivt. thenne är j nidhirfal satthir ondom ok otronom STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 37. " min modhir war een fatik qwinna. .. hon har aldregh swa godh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe som thessin bär" ST 293. thänne som STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDhe äru j hwit clädhe, hwilke äru the MB 2: 344. - i motsättning till hin. mynnes jder nakot aff hatwna leek. .. thenne er ey bätre än hin STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3866. - n. detta. mera allmänt påpekande. tha. .. iohannes baptiSTa fik see han. teknadhe han aat honom mz fingreno sighiande. seen gudz laMB. .. thätta är thän owir hulkin iak saa hwilas thän häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha anda. nar iak han döpte STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 53. " thetta är idhur modhir" ST 292. ib 293. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 93. - det närvarande, närvarande STund el. dag. i þätta, för närvarande. mädhan wy ey häradhz incigl i thetta hafwom SD NS 1: 623 (1407). - innan þätta ok (JSTrand. 1853.">Fr Mt. tuschen dit unde), under tiden STrand. 1853.">Från denna dag och till, mellan denna dag och, inom, före; jSTrand. 1853.">Fr innan III 4. hwar man. .. skal hänne ena marck swenska pänninga gifwa oc vtgöra innan thetta oc faSTogang nw näST komande SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 23 (1389, nyare afskr.). " thessa forneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda hvndradha maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer tiLBinder iak mik. . ath giälda. .. innan thetta ok kyndelsmesso dagh, nw nääST komande är" SD NS 1: 642 (1407). " at iak. .. scal. .. herra jönese. .. atergielda innan thetta oc eet aar här neST epter komande the xl marc" ib 2: 134 (1409). ib 1: 484 (1405), 2: 187 (1409). STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 196 (1385). STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 192 (1387). - til þässa, hitills. Suasom thu STyrdhe hona til thässa (usque modo), Sua skal jak nu STyra hänne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 220. b) med afseende på ngt af den föregående STrand. 1853.">FramSTällningen kändt el. i det föregående omtaladt: denne, nämde, nyssnämde. adjektivt. en STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKar vare STrand. 1853.">Fru giärna þiänande. han las hänne daghleka tel heþar. .. gaude dei genitrix. .. þänne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKar fik i sinne banusot dighar räzl vm sina sial STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 18. " fyra vädhir STridho j STora hafuino. .. thessa fyra vädhir äru fyra syndir" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 71. " alle thässe fughla skulo idher thykkia onatwrlik mantz födha" MB 1: 359. " hwar Sum thät wardþir pröuat. at þerrä goz thär thät wärþer funnit mäþ. ok leggi theem ewärdþlikä wtläghä. .. än tha än þe äru röghþir. oc är eig sanpröuat til. oc eingti vtan man iäuar vm þeem. the skulu egh þässa plikt vp bära" SD 1: 669 (1285, gamma afskr.). kyäres ey Sum för är sakt, þa jär hwars mantz kiärä vp þässon maal döþ oc ogild ib 5: 376 (1344, nyare afskr.). scal war lensman. .. þässä brutäþäningä vpp takä. .. þänni sami war lensman ma loflekä oSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buþin komä þolik mal forsökyä ib 480 (1345, nyare afskr.). thil thässes ärendes ythermera wisso ib NS 1: 56( 1401). iak. .. hafuer salt. .. herra henrike, äSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKebiscope i vpsalum. .. siw örtughland iordh i siokarlaby. .. oc affhänder iak mik. .. oc tilleghnar forscrifna äSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKebiscopenom thässan siw örtughland iordh ib 108 (1402). ware thet swa at thässen iordh honum. .. meth rät oc landzlaghum aff ginge ib. " wm han thässom forenäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda gotz ater lösä" ib 98 (1402). " thänna här bescrifning war förST giordh j betleem" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 45 ; " se vidare här 5. hafua skörlifnadz människor orenlikhetz huxilse ord ok gärningha mot thenne trem sigir var herra. .. tessen try ting hata min siäl" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 71. thenna alla syntos haffua som eth skiwl for sith änlite Su 224. wiltu ey haffuat tessa leedh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 188. " all thässe thing som nw äro optald, oc thyd, the tekna os siälwan iheSum chriSTum" MB 1: 493. - med följ. SuSTycken på Forn Svenska.">BSt. i beST. form. fämta STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budordh är thu skalt ey dräpa. .. oc forbiudz i thesso STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhordheno at dräpa sins iämcriSTins siäl mz ondo eptedöme STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 169. " thätta är nw at sinne öSTrand. 1853.">Frit sakt af thässe dygdhinne" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 33. " hawi. .. en godhan vilia. .. ok tha skal thänne vilin räknas honom fore gernigena" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 239. " är thänne säghnin (motsv. STälle" MB 2: 308: tässe sägn) fals ok hadhuetilse STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 385. " til witnisbyrdh thessa fafuonna sätia the samw herra oc godhe män siin incighle for thetta breff" STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 182 (1378, gammal afskr.). thenna posana skulu alle bindas vti j [1] snöre hwar posen sigh LB 2: 71. " STötis ganskans wäl all tessentinghen" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 9. thenne foresge känneswennen Su 224. " tässo fornäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda godzen" SD NS 1: 31 (1401). " tänna godzen ib. - i motsättning till hin el. annar. thotte honum at siw faghra köör oc fulfeta föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDos op aff waato lande oc andra siw köör fiuto op aff flodhinne fwla oc maghra. .. oc syntis honum, at thässa siw riwo oc aato the andra siw som feta oc faghra waaro" MB 1: 236. " synis honum at siw ax wäxa aff enom halm full mz korn oc fagher oc annor siw ax syntis honum fordäfwath aff ilwädhre, oc thotte honum at thässe siw ax aato alla the andra (Cod. B hinna 550) siw axa fäghrind" ib. " thässe thry (ɔ: mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKelikt thing) swara hinom androm threm som waro i wäSTro rwmeno, oc thydha the samo thing, som hin thySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDo" ib 492. - SuSTycken på Forn Svenska.">BStantivt. thänne vtgöt vatn gönom vindogha owir chriSTi brudh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 219. " thänne som nw är sakt aff var marskalk" ib 74. - i motsättning till hin. wäghi. .. mannin granlika j sino samuiti andelika gerning ok likamlika thy at thessen (illud) ledhe til hymerikis oc hin (iSTud) til wärldinna thessin til äwerdhelikit liiff vtan pino. hin til mykin dröuilse mz pino STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 238. MB 1: 492. Se vidare under hin 1. n. detta, det som nu är sagdt, det nu nämda wilium. .. at thätta hallis egh iuir eet land at eno. utan iuir all þy iuir vart rikit är SD 1: 688 (1285, gammal afskr.). þer til at thettä se fult oc fat ib 5. 293 (1344). thätta äru gudhelikin ordh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 416. " thätta är nw at sinne öSTrand. 1853.">Frit sakt af thässe dygdhinne" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 33. " gudh aff hiSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnom gaff thinom fadherfadher rike, oc fore thy at han kändis ey widh gudh förST, tha gaff han honum äta gräs som oxa, til han kändis widh gudh thetta wiSTe thu wäl" MB 1: 19. " thetta skedhe ii!USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? hundradha sar äptir wars herra byrdh" ST 296. " til thässen mere wisso oc STadfäSTilse" STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 196 (1385). c) med afseende på ngt i det följande omtaldt: denne, följande. adjektivt sangren gik ivir þänna latins vers cantemus domino. .. þät þyþr a vart mal vm þänna mato. siungum guþi STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 25. " kallade han til gudz man, ok saghe til hans mz thiäna ordhom" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 854. thässe fjgla äre idher forSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bundhne griiper oc örn. .. oc alt thz fughla kön somfyra fötir hawer MB 1: 359. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birger jerl. .. swarade. .. tessa lund STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 192. " sySTrana mahgo ey äta ällir drikka j androm STadhom, wtan j thänna twem, som är conuentz STuffuan oc siwka husit" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 83. " jach. .. kennis. .. mich haua giuit minne. .. hwsSTrand. 1853.">Fru. .. til morghongauo thesson miin godhz swa som eet marceriland jordh i STenSTadhum. .. oc tolf öresland jordh i korSTa" SD NS 1: 210 (1403). " þet hauir jäc giuþ til STrengnes domkiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiu. .. þo med þänna skiälum. at iäc skal haua thettä sama goz j minä lifdaghä. oc domkiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiän j STrengnes scal lösä thiughu maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKär penningä viþ bröþrenä ther samaSTaþ" SD 5: 293 (1344). - med följ. SuSTycken på Forn Svenska.">BSt. i beST. form. min gardh sandha oc thässin thorpin ther wnder liggia rönäs, allathorp. .. oc marchathorp i asby sokn STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 185 (1381, nyare afskr.). - SuSTycken på Forn Svenska.">BStantivt. hon !USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: annar höghtidh sancti petri) är skipadh for fira saki sculd: förSTa är thässe STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 111. " scriptin som han laas, var thessin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 146. thässe äre the diwr som israels sönir magho äta MB 1: 359. " theer jak nw hanom then andra wäghin hallir han hanom, tha skal han än warda säl, oc thässin är then wäghin, thz han fari til högxSTa biscopin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 13. san forfall, swa som þässän oc angen annur at antiggia han vtrikes är. .. häller ligge a sotäsyängh SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). - n. detta, det som nu föjer. er þetta förSTe broþur luttar wllai oc rötne. .. oc löppanäs. .. oc karlsþorp oc þetta er war willi, at war son pätar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BonSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDe fa þenna sama luttin SD 6: 180 (1350).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þänne may have also been written as þænne

Part of speech: pn

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
 • thenne.
 • thetne (-et- här återgifvande upplöst förkortning) SD NS 1: 126 (1402).
 • thenna MB 1: 388.
 • þnni VGL I þ 17. thässin Gr 299 ; Bir 4: 113 (Dikt) 243, 251. tässen LfK 140.
 • þässi VGL I J 7 pr., 15: pr., 19: pr., UplL. Præf. thässe SML Conf.; Bil 111 ; MB 1: 19, 493 ; Bir 4: (Dikt) 245, 246; Iv 5742, 5749 ; Fr 3195.
 • tässe MB 2: 380.
 • þessi VGL II J 15, 34, 44. þesse Bu 13.
 • thesse Bir 1: 238 ; MP 1: 7.
 • thässin Bir 4: (Dikt) 243; Bo 113 ; Al 4405.
 • thessin KL 146 ; Bir 1: 238 ; KS 1 (1, 1) ; ´ST 293. thässen BSH 1: 188 (1386); SD NS 1: 108 (1402).
 • tässen Lg 3: 278 (på två st.), 279. thessen Bir 1: 238.
 • thässon Bo 163.
 • tässon MP 1: 6.
 • þässum VML I Kr 5: 6, ii, M 13, 19. thässom SD NS 1: 668 (1407).
 • thessom ib 2: 102 (1409).
 • þässa HelsL Ä 16: 1. þässä ib Kk 1: 2. thänne KL 385. " thenne Mp 1: 6;" Fl 2102.
 • thänna Lg 45.
 • thenna FH 4: 5 (1444); ST 5.
 • tenna LB 3: 49.
 • þätta.
 • thätta.
 • þetta.
 • thetta.
 • þättä UplL Conf. thättä KL 151.
 • þettä VGL II Dr 8; SD 5: 160 (1343).
 • þatta VGL I FS rubr. þattä ib LR rubr. þäta Bir 4: (Avt) 183. ack. m. þänna ÖGL Vaþ 1: pr.; Bu 13.
 • thänna Bir 4: (Dikt) 234; Bo 33.
 • þännä SML B 17: 6. þenna SD 6: 180 (1350).
 • thenna KL 169 ; MB 1: 346 ; MEG (red. A) 57.
 • þennä BjR 9: 1 ; SD 5: 562 (1346).
 • thenne MB 1: 34.
 • þässa.
 • thässa.
 • thessa ST 5.
 • þässä VGL I J 2: 1, 2; UplL Conf.; SD 1: 668 (1285, gammal afskr.).
 • þessä VGL I J 2, 3; UplL Præf. thässo SD NS 1: 668 (1407).
 • þässin HelsL Ä 4. þänna Bu 25, 507.
 • thänna Iv 3288, 3333.
 • thännä Fr 867.
 • thenna ST 5.
 • thennä FH 3: 59 (1445) thenne Fl 73 ; Fr 3201 ; Va 47.
 • þämma ÖGL Vins 7: 5, B 22. þämmä UplL M 41: 1; BjR 6: pr, 1; SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). themma KS 52 (1341, 56).
 • þässum ÖGL ES 14: 1; UplL Conf., M 41: 1. thässum SML Conf. thässom Bo 163.
 • thessom VGL II K 37 i var; KL 136 ; TB 80.
 • thennom SD NS 1: 142 (1402, nyare afskr.), 421 (1406). þänna VML I B 45: 1; Bu 12, 28, 515.
 • thäna VGL II K 52. thenna Su 343.
 • þässi VGL I þ 13, IV 19: 1. thässi SML conf. þässe ÖGL Kr 22; SML Kk 9: 1; VML I Kr 4: 2; Bu 12.
 • thässe SML Conf.; KL 146 ; Bo 33 ; MB 1: 300, 347 ; Fl 141 ; Al 2791.
 • tässe Su 226.
 • þässe VGL II Form. 1. þessä UplL Præf. thässo Bir 4: (Dikt) 237, 243. tesso MP 1: 36.
 • þässäri UplL Præf. (i förbindelsen i upbyriän þässäri bok, hvarest sammanhanget dock kräfver gen. sing. f.). n. þässu VGL I G 9: 7, R:, 9: pr., ÖGL B 39: pr., UplL Conf., SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). thässu ib 1: 668 (1285, gammal afskr.). þessu VGL I J 7: pr., II R 20, J 15; SD 5: 562 (1346).
 • thässo SML Conf., BYH 1: 179 (1377); MB 1: 323.
 • tässo FH 4: 5 (1441).
 • thesso BYH 1: 183 (1379); MP 2: 169.
 • thisso SD NS 1: 22 (1401), 162 (1402), 163. thenno SD 6: 6 (1348).
 • þässa Bu 12, 18, 24, 71.
 • thässa MB 1: 106 ; Bir 4: (Dikt) 245. thässä KL 137.
 • thässins ib 416.
 • þässa Bu 10 (möjl. att fatta ss nom. sing. f.) thässa SML Conf.; Bir 4: (Dikt) 237, 243. thessa BYH 1: 182 (1378, gammal afskr.).
 • thässe Bil 119.
 • tässe MB 2: 368.
 • thässins ib 369. tässins ib; Su 343.
 • thässens MB 2: 368.
 • thessens Su 25.
 • þänna Bu 10.
 • thenne Bil 119.
 • þässa Bu 153.
 • thässa BYH 1: 179 (1377); Bo 163 ; Bir 2: 220.
 • þässä VGL IV 16: 12; UplL Conf. þessä SD 5: 568 (1346). thässes ib NS 1: 56 (1401).
 • thessis ib 59 (1401).
 • thesses LfK 221.
 • thässens BYH 1: 185 (1380) , 196 (1385); SD NS 1: 109 (1402). " tässins" Su 343.
 • thessins SD NS 1: 29 (1401), 30 (1401). tessins MP 1: III. þässer (måhända skriffel för þässes) SD 6: 149 (1349).
 • þässir UplL Conf. þessir VGL II Forn 46. þässi ib III 46; ÖGL Ä 17. thässi SML Conf. þessi VGL II Add 2: 9. þässe ÖGL Dr 5: pr.; Bir 4: (Avt) 188. thässe MB 1: 183, 359.
 • tässe FH 4: 6 (1441); MB 2: 344.
 • thesse MP 2: 49.
 • þässä UplL Kk 10. thässo SD NS 1: 70 (1401), 127 (1402). thänne MB 2: 344. " thenne Tb 77;" PK 223.
 • thenna LB 2: 71 ; Su 224 ; RK 3: (sista forts) 5110, 5265. f. þässä VGL IV 19: 1. thässa MB 1: 236.
 • thessa StadsL G 9: 2 i var. thesse KS 18 (45, 19).
 • thenna StadsL G 9: 2, Ä 20; RK 3: (sista forts.) 5195. n. (nom., ack.). þässi VGL I FB 6: pr., II O 1: 13; SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). þessi VGL I K 6, II O 1: 13, IV 12. þässe Bu 172, 529.
 • thässe MB 1: 236, 359, 493 ; Bir 2: 196.
 • þassi VGL I R 5: 6. þässin ÖGL Kr 13: 3, Eþs 1: pr. thässin SML Conf.; BYH 1: 179 (1377), 185 (1381, nyare afskr.); SD NS 1: 126 (1402); Bir 2: 196.
 • thässen SD NS 1: 109 (1402).
 • þessin BjR 14: pr. thessin BYH 1: 185 (1381, nyare afskr.) ; KL 146.
 • þessen VGL II Add 11: 19. tessen MP 1: 71 ; PM 9.
 • þässän SD 5: 478 (1345, nyare afskr.).
 • thässan ib NS 1: 108 (1402). þässon VML II Kr 2: 1, 25, þg 5 i var.; SD 5: 376 (1344, nyare afskr.), 337. thässon ib NS 1: 674 (1407, på två st.); Bo 187, 226.
 • tässon KS 78 (192, 85).
 • thesson SD NS 1: 210 (1403).
 • þessön VML II Kr 25 i var. þässom ib 12: 2, Kg 1: pr., þg 5. thässom SD NS 1: 97 (1402), 98. tässom ib 31 (1401).
 • thessom SD 2: 433.
 • tessom ib 5: 230 (sl. af 1400-talet). þässum VML I Eþs 1: pr., G 2, 11: pr., þg 1: 1, 11, 13: pr. þessu VGL II O 3. tässo SD NS 1: 31 (1401).
 • thessa MP 1: 71.
 • tessa KS 76 (186, 83).
 • þänni SML Kg 12: 3 þänne ib Conf.; Bu 182.
 • thenne Va 47 ; RK 3: (sista forts.) 5893.
 • thänna MB 2: 368.
 • tänna SD NS 1: 31 (1401, på två st.). thenna BYH 1: 178 (1377). thetna (-et -återgifvande upplöst förkortning) SD NS 1: 126 (1402), 127 (1402). ack. m. þässa ÖGL Kr 10: pr. þässä SD 5: 480 (1345, nyare afskr.).
 • thässä KL 141. " thessa ib. þessä" VGL II Form 32, Add 2: 9. þässe SML Kk 7: 1. thässe MB 1: 354.
 • thenna Su 226.
 • thennä FH 3: 59 (1445).
 • thessa SD NS 1: 642 (1407).
 • tessa LB 3:49.
 • þämma VGL II K 54 i var., 72: 4; ÖGL G 14: 1, R ind. 23; SML J 4: 1 i var.; VML I Kr 4: pr., 6: 2, þg 7: 1, II kr 3, 9, B 23: 3, þg 5. þämmä VGL I Br 3, IV 16: 7; UplL Præf., M 4, 44: 1, þ 11: pr. þemma VML II Kr 24: 9. þemmä VGL II Form 46, Add 3: 1. þässum ib I Br 3; II Form 46 i var., Add 3: 1 i var.; ÖGL Ä 6: 2, 10: 2, 3; UplL Conf.; SML Prof., þg 11: pr. thässum VGL II K 54. þessum ib Add 11: 16. þässom SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). thässom Bo 163.
 • tässom MB 1: (Cod. B) 527.
 • thessom StadsL Kg 12: 4; Bil 916. tessom Mp 1: 78. thännom BYH 1: 178 (1377); MP 2: 49.
 • þänna SD 5: 293 (1344); Bu 153 ; Bir 4: (Avt) 181. thänna Bil 854 ; Bir 5: 83 ; StadsL kg 12: 4 i var. þännä VGL II Form 46 i var.; SML J 4 1 þg 11: pr. thenna MB 1: 173 ; TB 78.
 • þänne VML II þg 5 i var. thenne MP 1: 71.
 • thässa KL 141: Bo 157 ; MB 1: 434.
 • þässä UplL Conf. tässe FH 4: 6 (1441).
 • thennä ib 3: 59 (1445)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚿᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back