Þär

Old Swedish Dictionary - þär

Meaning of Old Swedish word "þär" (or þær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þär Old Swedish word can mean:

þär (þær)
L. A) adv.
þär (þær)
1) der, der KLemning. 1860. SFSS.">Borta. ther komma ij [2]; then enä rider, then andra gar KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 30. - der, på det KLemming. 1871--73.">STället, på näDikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDa KLemming. 1871--73.">STälle, i den trakten, i det landet. giwum wi. .. til KLemming. 1862.">Alträ sanctorum olaui et erici þry Par KLemming. 1862.">Altarä KLäþe. .. oc þer scKLemming. 1862.">Al sighiäs en mässä af þöm baþum i hwarri viku Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 565 (1346). " far. .. niþi ii Diupt häluite ok bli(ff) þär tel doma dagh" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 20. " bituricas hete en KLemming. 1871--73.">STaþar þär tiDikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDe þät här sk[r]iuas" ib 22. han. .. for atar ii sama KLoKLemming. 1871--73.">STar. ok gaf sik þär i GUz þiäniKLemming. 1871--73.">ST ib 24. " sanctus jacoKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus. .. for aff iudha lande til ypsaniam at preDica: ok Grat ther litit gaghn giort thy at folkit war ther mykit hart" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 163. " a norra mKLemming. 1862.">Alm thz KLoKLemming. 1871--73.">STer KLemming. 1871--73.">STaar ok haffuer ther KLemming. 1871--73.">STanDit maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKt aar" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1185. " han gik. .. til kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio SOm tha kKLemming. 1862.">Alladhis synaGOga oc vr ther länge a sinom bönom" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 29. " han wilde eentidh gaa til een lund, ther waro lösa qwinnor" KLemming. 1871--73.">ST 293. " huath man sigher aff roland han giordhe ey mera mz sinne hand a runzefKLemming. 1862.">Al tha han KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var thär än herra iwan giordhe här" KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 2353. vi ärum komPana iak ok han, hKLemming. 1862.">Alfft är hans thz iak hafuer häre ok hKLemming. 1862.">Alfft är thz mit han hafuer thäre KLemming. 1844.">Fl 772. - med en följande rumsbeKLemming. 1871--73.">STäming. thet han. .. wnga herra päthers porsa mödherne j ölande. huar thet hälzt thär j landeno ligger. wnder mic lagdhe KLemming. 1871--73.">STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 178 (1377). " ther her niels KLemning. 1860. SFSS.">BooSOns landKLemning. 1860. SFSS.">Bor göres faKLemming. 1871--73.">ST tredzsk ther i KLemming. 1871--73.">STägeholms län" KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 293 (1501). JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 2. - sammanfattande el. återtagande. thär GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sum många manna samquändur er, ther wil huar fiKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia ok Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Främia wilia sinom KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 5 (10, 5). ther mykit GOz lifnar ther är thräta mellan arwana KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 235. KLemming. 1871--73.">ST 5. " mällom nyo ok swärta sa ther villo the at husit skulle KLemming. 1871--73.">STaa" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1473. " vPa then Graff ther KLemming. 1871--73.">STod en gardh" ib 1546. - med följ. rel. Partikel. thär GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sum många manna samquändur er KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 5 (10, 5). thär quällas ey SOm quinor drikka GO 1030. KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 848. med följ. rel. Partikel underförKLemming. 1871--73.">STåDD: der, der hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST. til at matä coKLemming. 1871--73.">STer se thär þe farä Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 670 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). " braKLemming. 1871--73.">ST up än kälda vällande þär iorþen KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var þörraKLemming. 1871--73.">ST" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 71. " riDDaren KLemming. 1871--73.">SToþ vp Gratande. þär han la for hänna fotom" ib 20. " andreas. .. þriþä appoKLemming. 1871--73.">STolus. þär þe tälias i letania" ib 133. " ther thit liggiande fää är, ther är oc thit hiärta" KLemming. 1871--73.">ST 5. ther mykit GOz lifnar ther är thräta mellan arwana KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 235. JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 7. - þär ok hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var, der och hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var, här och der. the barnen SOm ä ther oc hwar opPa gatwnne dödhe lagho KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 647. Dinaviens hiKLemming. 1871--73.">SToria. 1816 ff.">HSH 20: 203 (1507). - här oc thär, här och der. een höffuidzskir saKLemming. 1862.">Al. .. skKLemming. 1862.">Al qwämmelika til redhas mz. .. qwämmelikom KLemming. 1871--73.">STolom, här oc ther KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 83.
þär (þær)
2) i början af en sats, vid operSOnl. konKLemming. 1871--73.">STruktion el. då vid inveterad ordföljd GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Subjektet kommer efter preDikatet; i sht när en rums- el. tidsbeKLemming. 1871--73.">STämning följer: det, der. ther KLemming. 1871--73.">STanda. .. gönom hiärtat twe thorna KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 266. " ther ligger en riDDare fangin j tornet" KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 31. " ther är nw j samma KLemming. 1871--73.">STadhenom byght en kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 67. " ther war opPa slotthet en höuitzman" ib 3: 33. " om ther bliffwer swime bak örat" KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 211. " ther war ey lankt mellon thz han swor ok han wt aff rikit foor" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2860. " sidhan ther qwäldadhis, tha fiöll mykin räDDoghe ower abram" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 183. dhär skKLemming. 1862.">Al enghen beuisa migh vt offwer, ath jak haffuer i noghen motthe fortiänttet KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 514 (1512).
þär (þær)
3) Dit. mäþan iosep rede brullöps koKLemming. 1871--73.">ST ii bälþleem sat maria ii nazareth i faþurs garþe: þär kom gabriel af himirichi tel hänna KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 6. " sculin j mäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia hwar the läggia likit ok komin thär ather a morghen arla" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 127. " then fiärdha dagh the komo thäre" KLemming. 1844.">Fl 565. bidher them KLemming. 1862.">Alla koma thäre Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 2725. - med följ. rel. Part. underförKLemming. 1871--73.">STåDD: Dit, Dit SOm, Dit hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST. sculu KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vare executores hundraþa män utsändä þer qwämmelicäKLemming. 1871--73.">ST gita a mot GUþz owinum Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 566 (1346). " sende KLemming. 1871--73.">STrax KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bud til blandamär ther han j tornet la" KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 31.
þär (þær)
4) der, vid det tillfället. iak ätlaþe kununga ok härtogha biuþa tel þit bruþlöp. at gläþias þär viþ vrgho sang KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 491. " konung KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgers bröllop waar ther epter jnnan thz tridhia aar j KLemming. 1871--73.">STokholm war tha mykin gläde. .. ther war margen ärlik räkky. .. ware ther gawion eller persefKLemming. 1862.">All the gato sik ey bäter skikkat konungsins baner war ther vtKLemming. 1871--73.">STikkat" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1392, 1395, 1397. ib 1406, 1408, 1410, 1416. - då. konungin swaradhe honu thäre KLemming. 1844.">Fl 507. - då, då förKLemming. 1871--73.">ST. ther (deinde) hördhos ordhin KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 253.
þär (þær)
5) under sådana förhållanden. han war swo myken kempe at KLemming. 1862.">Allar kom lhan ther i KLemming. 1871--73.">STriidh athan war nokon sin reDDer, oc war han offtä badhä i KLemming. 1871--73.">STridh oc i kamp. oc KLemming. 1862.">Alltiidh fik han sigher (hann er mikill hreyKLemming. 1871--73.">STinaðr, at KLemming. 1862.">Alldri kom han i sKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va miKLa mannhættu, at han mun hræðaz. .. hann Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">FraDikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDi opt orroKLemming. 1871--73.">STur ok einvigi. .. enn KLemming. 1862.">Alldri kom hann þar til vigts at eigi hefir han enn betra hlut) ji 1.
þär (þær)
6) deraf, dertil, derpå. j andre trappone skiPas KLäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiane at the KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varin GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">SuaSOm ängla j KLemming. 1862.">Alle ödhmiukt. .. ok ther til tekn vighias KLäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKane til at vtälta dyäKLemming. 1844.">Flanna (in hujusmoDi Gradus signum conKLemming. 1871--73.">STituventur clerici ad expellendos dæmones) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 106.
þär (þær)
7) redl. " der, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST. giwum wi KLoKLemming. 1871--73.">STrenu. .. þer vi baþin välyom KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vara läghurKLemming. 1871--73.">STaþ. .. KLemming. 1862.">All KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var GOþz" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 562 (1346). " vPa then platz ther konungen bidt" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1442. " athergange GUdz thiäniKLemming. 1871--73.">STa qwinna til siin KLemming. 1871--73.">STadh, thär hon förra KLemming. 1871--73.">STodh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4. 21. wee er the rika. .. ther en pilther konung är Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 242. " thär hittas giärnt Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Främi män ok turughe, thär the warda äradhe i GOdhom lönom" KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 82 (202, 89). josep kunde huarghin komma in ther hon matte hafua haft sit mak KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 46. " war. .. her en mild thräta ther litit mz KLemming. 1862.">Allo war til skiptis" ib 3: 235. - hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vari. noghat thet eKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBete ther hon hafuir ärfuodhe oc thwang KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 27. - Dit. in ganga i GUz mönKLemming. 1871--73.">STar: þär ensamen iuþa biscoPar är in louat KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 195. JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr C 1.
þär (þær)
8) i förening med följ. prep. el. adv. (SOm i denna förbindelse kan antaga betydelsen af prep.), oftaKLemming. 1871--73.">ST nyttjadt i samma betydelse SOm oblik kaGUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sus af pron. þän i demonKLemming. 1871--73.">STratKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv betydelse; se nedan särskildt upptagna förbindelser med Partikel, i hvilka Partikeln kan följa omedeKLemming 1--10. 1883--86.">LBart efter þär eller KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vara skild deriDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Från genom mellanKLemming. 1871--73.">STående ord; i förr fKLemming. 1862.">Allet har förbindelsen mer eller mindre utpräglad karakter af sammansättning. JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr C 1. - (ther för thet? ey haffuom wij ther optta hort at swenske män haffua sit fäderne i tysKLand forgiort KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr) s 211.) B) konj.
þär (þær)
1) då, när (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr A 4). med relation till ett föregående GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">SuKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSt. el. GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">SuKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BStantKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivt ord. en tima þär iohannes präDicaþe KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 156. " til then dagh, ther KLemming. 1862.">Alt lanDit är vnderwunnith" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 423. " vpPa the nattena ther maria föDDe sin SOn" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 66. " KLemming. 1862.">Alt til thenna daghin ther wi haffwom tik nw aterfangit" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 394. " swa langan tima leedh Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fra thy ther ysaac war föDDer oc til thz aar hans släkt war wälDigh ower thz häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha land än myKLo skäKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBre time war then ther the thiänto pinlika i egipto lande" ib 1: 183. då, vid den tid el. det tillfälle då. þär sanctus tomas präDicaþe viþ cesaream. teþes hanom KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var härra KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 181. " þär biskoPar är a bönom mäþ GOþo folke kuKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBar af himirike röKLemming. 1871--73.">ST" ib 5. " þär þe huiltos entima a þöm väghenom vnDi eno pKLemming. 1862.">Alm trä ok iumDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frun KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var miok hunGrogh þa böghþe sik trätt tel hänna. .. GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sua länghe mön at sik mätta" ib 71. ib 102. " thänne vtgöt KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vatn gönom vindogha owir chriKLemming. 1871--73.">STi brudh ther (cum) hon gik at thrange gatune" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 219. " the waro vngh ther han them gaff saman" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2428. " thö sötlike kyKLemming. 1871--73.">STe hans wiiDiplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SDoms mwn thar thw swepte thin sötä SOnn" Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 62. - då, i det att. ther han menthe lösa lykkiona giordhe han knwthen SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM LXVI.
þär (þær)
2) på, enär. iak KLädhe them ther the waro nakin KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 78; jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 3.
þär (þær)
3) då deremot, medan, under det att. länge lät GUdh thzta land KLemming. 1871--73.">STanda for mina sculd j Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fridhi: ther thz ware älla lanGO nidher GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sunkit til Grunda for fula synde sculd KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 210. " han gik thör ok hans brodher ther KLemming. 1862.">Alt rängde vm kringh thöm badha" ib 793 ; " jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 4. "
þär (þær)
4) då, då likväl, under det att, ehuru. at man hKLemming. 1862.">Aldr sik firi GUdhlikan ok ödhmiukan ok rätvisan i manna åsyn, ther han ey är GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Suä i hiertano KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 36 (94, 39 ; måhända har dock ordet i detta språkprof betydelsen: om). jak skaPadhe KLemming. 1862.">Al thing ther ängin haFHe aff mik nakat forskyllat (mullorum præcedentitus meritis) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 465. " födhes opta dotter ther SOn war thänkter" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 84. C) pron. rel.
þär (þær)
1) SOm, hvilken. " baþe wari män ok swa adþri thär i härramanna gardþum thiäna" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Ala fskr.). " i þöm KLemming. 1871--73.">STaþ oc tymä. þer KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vare executores fyri läggiä" ib 5: 562 (1346). " til þen KLemming. 1862.">Altaren þer är bygder for þerrä syälä" ib 565. KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vare excutores þer Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framleþis skulu näfnäs i þesGUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su brewe ib 562. giwum wi til KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varrä Grift oc läghurKLemming. 1871--73.">STaþ. þer KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vara scKLemming. 1862.">Al mit a GUlwenu i korenom. KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vart GOþz VGLeem ib. rättä iuir hwarn þär bryter ib 639 (1347). " tel annam: þär sat ii nazaret" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 4. " at þu gör KLemming. 1862.">Aldregh noquorum men þär mik þiäna" ib 20. " herra iheGUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su chriKLemming. 1871--73.">STe ther mik skaPadhe" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 428. " en är GUdh, ther KLemming. 1862.">Alt skop ok skaPadhe" KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 7 (16, 8). " þin är GUdh, ther KLemming. 1862.">Alt skop ok skaPadhe" KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 7 (16, 8). " þin vikarius þär sittar i þinum KLemming. 1871--73.">STaþ" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 177. lypte Pafen sins kärlex luKLemming. 1871--73.">STa Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fran KLemming. 1862.">Allo (för KLemming. 1862.">Allom) þem þinGUm þär äru liþande ib 179. " at han ma þem at KLemming. 1871--73.">STyra þär mot rätuiSOnne göra" ib. " GUdhlik natwra är owr KLemming. 1862.">Alt thz, ther nakar creatura maa thänkia" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 491. " et land ther heet epheGUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sus" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 38. " j armum KLutum swepte thu hann thar bae war GUdh oc sanner mann" Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 62. han gälle krop thär ey haweir koo GO 900. thz löne them GUdh ther KLemming. 1862.">Alt forma KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 513. " screffue vi hans mood KLemming. 1862.">Aluarlighe til, SOm i funne i en copia ther vtaff, deer vi fingge her peder Diäkene" KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 557 (1516). hon. .. bödh sik til KLemming. 1862.">Alzkona thiäniKLemming. 1871--73.">ST ther honum kunne wara nyttogh KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 235. " thu min brudh ther thesse thingh tees ok beuisas" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 77. - efter en GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Superl. tha KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vardh iak KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var thän vänaKLemming. 1871--73.">STa lund ther ä man mz öghon sa KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 384. " badhe päl ok baKLemming. 1862.">Allakinna the rikaKLemming. 1871--73.">STa ther man ma finna" KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 4140. han wildhe til honom fara in j Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frankarike thz ärligäKLemming. 1871--73.">STä ther han kunde affKLemming. 1871--73.">STadh komma KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 4. - med syftning på en föregående förbindelse med þär (i betydelse af olik kaGUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sua af dem. pron. þän). latin idher ther ey meer äpter thra ther ij kunnin KLemming. 1862.">Aldre ater faa Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 1368. " os Digher ey ther äpter langa ther vi kunnum KLemming. 1862.">Aldre ater fanga ib 1375. - i förbindelse med en följ. prep. (skild Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Från þär genom mellanKLemming. 1871--73.">STående ord och oftaKLemming. 1871--73.">ST KLemming. 1871--73.">STäld efter KLemming. 1871--73.">STatens verb). sköKLemming. 1844.">Flös therrä GOz thär thät wärþer funnit mäþ" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). til lösn KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varrä gyäldä. .. þer wi hawum egh för visGUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su äller Pant fyri satt ib 5: 562 (1346). " giwum vi. .. hwarri kyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiu þer wi hawum GOþz i. i swerike baþe i köpKLemming. 1871--73.">STaþum oc swa vtan þer vi hawum jus Patronatus til. þre maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK" ib 565. " änGO vndan takno, þy þär en GOþer man ma sik med wärilä" ib 477 (134, nyare afskr.). thän KLemming. 1871--73.">STdhin. ther sanctus Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Franciscus förKLemming. 1871--73.">ST KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Burdhe innan sinna atika brödhra riDDarscap KL 326. " the kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKian. ther sanctus fanciscus innan KLemming. 1871--73.">STodh a sinom bönom" ib 327. " läti sik lyKLemming. 1871--73.">STa at þem KLemming. 1871--73.">STaþenum, þär är i KLemming. 1862.">Ald þrf" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 179. Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frödhin skKLemming. 1862.">Al inspringa j mit bryKLemming. 1871--73.">ST ther hanär vt aff (de quo) foKLemming. 1871--73.">STradhir ib 1: 61. hans besko ordh thr han sarghar mz andra ib 37. " thänne min wärKLemming. 1871--73.">STe owin ther iak nw sighir aff" ib 51. " dygdhanna fäghrind ther han skulle mik thäkkias mädhir" ib 69. " kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKian ther han är forman fore" ib 70. " at jak swaSOm j kKLemming. 1862.">Alzse lofwadhe honum at KLemming. 1871--73.">STa honum när j hans vidhirtorft ther han tok sik aff (ex qua promissione) Dirwa" ib 2: 334. " nar jak skulle. .. opfara til himerikis ther jak KLemming. 1862.">Aldre KLemning. 1860. SFSS.">Borto aff KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var a GUDDomsins uägna" ib 105. " KLemming. 1871--73.">STaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaKLemming. 1871--73.">STe ok fetaKLemming. 1871--73.">STa plaKLemming. 1871--73.">STir ther siuke aff rasKLica mäktas oc vidhirfaas" ib 3. 49. tw GOdh thing ther iak thol thom fore ib 90. " til kyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiodörinna ther syKLemming. 1871--73.">STrana takas inaat (för in aat)" KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 26. " meel henne j gen mz samma sPanther hon thina gaffwor mädher wan" Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 295. skip. .. ther the skullo sik mz ower föra KLemming. 1862.">Al 8732. - i förbindelse med ett föregående þän mer el. mindre sammansmältande till ett enda relatKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivintryck. GUlfit är KLemming. 1862.">Alt Grafit i duPa brunna, þe þär ängin Grun hafa KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 178. af räteno dryp (för dryPa) bränne KLemming. 1871--73.">STens druPa, mz brännande elde, þe þär illa ryka ib. " fye mine vini fore mik KLemming. 1871--73.">STandande þe þär än äru lifnade" ib 183. " en är konunger oc wise i biGUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Suerme hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Variom, then ther rådher ok KLemming. 1871--73.">STyre KLemming. 1862.">Alt" KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 7 (16, 8). " ther vnder marge ädla wara the ther konungenom til hördo" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1400. " vndan taknom twem landKLemning. 1860. SFSS.">Bom. them. thär jac hafwer nw minom syslomanne vnt oc länt" KLemming. 1871--73.">STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 178 (1377). - i förbindelse med hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var, hvilkin, se dessa ord.
þär (þær)
2) öfvergående till betydelsen: (så) att han (hon o. s. v.). ängin thera (af qvinnorna) KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var swa riik ther helan kiortil hafdhe a sik KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 4146. " ängin keysar är swa snödh the sik glädher aff annars dödh" KLemming. 1862.">Al 3536. I förbindelse med följ. Partikel; jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr A 8.
þär (þær)
1) derpå (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr a A I 1). kungör iak. .. mik hawa hörth, seet oc a feKLemming. 1871--73.">STo hKLemming. 1862.">Aldet vm the iordena, SOm joan Grönunger sKLemming. 1862.">Alde jussa laurinsSOn. .. oc thäsSO KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varo feKLemming. 1871--73.">STemän, SOm thär ahioldo (för a hioldo) Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 70 (1401).
þär (þær)
2) dervid, der tillKLemming. 1871--73.">STädes (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr a A I 3, 4). bedes iak hederlika manna insigle til witnesbyrdh före thetta breff, SOm thr aa oc öffuer waro Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 199 (1402, nyare afskr.).
þär (þær)
3) derfå (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr a A II 7). skKLemming. 1862.">Al myätas hans ärwþi SOm han hawer þär a (på jorden) wart Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 637 (1347). " hon vndradhe ther aa" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 7.
þär (þær)
1) deriDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Från (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr af A 1). ät han vilde þär af fara Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 637 (1347). " claus lange the tha til sich kKLemming. 1862.">Alla the badhe sich husit giffwa eller the wilde han ther af driffwa" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 343. bättre är kampin än hoffwdet aff! then skKLemming. 1862.">Alt thu jw beKLemming. 1871--73.">STa; thu kant ey mz mindrä komma ther aff KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 37.
þär (þær)
2) deraf, deriDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Från (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr af A 6). hogh han opPa resens laar ok högh thr aff eth KLemming. 1871--73.">STorth KLemming. 1871--73.">STykke Di 293.
þär (þær)
3) deraf (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr af A 8). ät. .. nokor daghleken ärwþys man daghleken til berhsens. än þo ät han se löskyr man. ryþär þär ok sätyr vp hus. þa aghär han þär äghändenom äncte aDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fraþ af giua Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 637 (1347). hwat SOm þer gieldz aaf (ɔ: af förnäfndom landom oc jngyäldom) ib 567 (1346). " liuandes KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vatn rindar vndan KLemming. 1862.">Altarano. ok böte KLemming. 1862.">Allom þöm siukom þär af drikar" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 492.
þär (þær)
4) deraf (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr af A 10). mit wt af karino KLemming. 1844.">Flöt en KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vatukälla vpfyllanDis KLemming. 1862.">Alla maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKana. ok swa at ther KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vardh af eet KLemming. 1871--73.">STort haaf Gr 299. " badh them tagha thz trä SOm la owir thz KLemming. 1844.">Fly SOm syloa heet. oc göra thera kors aff" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 95.
þär (þær)
5) deraf, på Grund deraf, i följd deraf, af den anledningen (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr af A 11). hKLemming. 1862.">Aldar keKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKian þär af (med anledning af bebådelsen till Maria) högtiþ aKLemming. 1871--73.">STunda daghen för än aprilis gangar in KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 6. KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var han ther mykyt gladher aff, at människionna owin fik ther blygdh, SOm han för hafdhe mykyt KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vald KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 848. " thes optare iak syslomannom skipte. ty mera skadha hauer iak ther af" KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 41 (107, 44). " ey är han ther af (ideo) dömande" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 372. " hans (marskens) GOdho män melto til honom ta om wj kononom KLemming. 1844.">Fly thz swa ath erik och i komen til ordha j matthe än GOdhe venir worda. .. swa lenghe the honom badho ath han sagde jach lather idher radhan an ther annars GOt aff (näml. af EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS och mitt sammanträffande) wara jach wil thz oc ey sPara" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4224. " wee er the riika. .. ther en pilther konung är oc saa ther aff wnghä radha mädher" Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 242.
þär (þær)
6) dermed (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr af A 13). KLemming. 1862.">Alt thz GOz hon ärfwa ma thz skKLemming. 1862.">Al hon aff idher vntfa ok thiäna idher ther aff gärna KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 5287.
þär (þær)
7) deraf (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr af A 16). tag en yrth SOm heether twngx roth. KLemming. 1871--73.">STamPa med myölk oc honagh och gör tz i ena kakw tz dräper mys oc SOKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKor, om the ätha ther aff KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 153. " askan aff tungxroth blandath mz watn dräper KLemming. 1844.">FlwGUr SOm dricka ther aff ib. "
þär (þær)
8) deraf, deribland (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr af A 17). haua the nakat eghit mot sine reghlo viliande ther mz thäkkias mik at the giua mik nakan deel ther aff KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 279. KLemming. 1862.">Alt sit fädhirne. .. sKLemming. 1862.">Alde hon. oc gaff thz i GUdz hedhir fatiko folke. swa at hon the af sik änkte atirgöDikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDe KL 331. " hawer riDDare äller swen barn äffter sik, et äller KLemming. 1844.">Flere, är þär nokor SOn af" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 476 (1345, nyare afskr.).
þär (þær)
9) derom (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr af A 22). annur KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vara Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fru höghtiþ är siax vikum afte iula dagh: ok är äfte þy SOm KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fru oDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fraþe sin SOn GUþi SOm moysi lagh KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buþu. ok þär af sighar biblia KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 8. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 49. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 36. wiKLemming. 1871--73.">STe fKLemming. 1862.">Alantin ther enkte aff at phila war hans modher KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 32. - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr C 1.
þär (þær)
1) i gengäld deför; å sin sida; deremot (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr a mot A 3). huru mildelika. .. han (GUd) hafdhe them j sinom dröfwilSOm hulpit ok huru opta the hafdho han ther amot owirgifwit KLemming. 1871--73.">ST II.
þär (þær)
2) deremot, i KLemming. 1871--73.">STrid deremot (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr a mot A 5). han viKLemming. 1871--73.">STe väl huat GUdh forbödh thom SOm vildo gaa til himerikis oc giordhe DiärKLemming. 1844.">Flica ther a mot KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 21. " hwar thera (för ther a) moth gör" SO 86.
þär (þær)
3) deremot (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr a mot A 6). han (djäfvulen).. . giordhe henne mykyn wanda, ther aamoth wiKLemming. 1871--73.">STe hon enga hielp KLemming. 1871--73.">ST 85.
þär (þær)
1) dervid, tillKLemming. 1871--73.">STädes (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr at A 1). þo mattre man þiggiä at e KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vare vin þär at SR 46.
þär (þær)
2) dervid, med hänsyn dertill (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr at A 17). huat är ther aat (hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vad betyder det, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vad gör det) wm naghor aff minom wtuKLemming. 1862.">Aldom winom kännir oc lidher nakra räDDoga tanka krinGOm sik KLemming. 1844.">Flyga oc ey them samtykkir GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 292. - derom. spurde en vitur man thr åt, hvi han GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Suå giorde KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 41 (107, 44).
þär (þær)
3) deråt (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr at A 18). the scule ther ey aath lee KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2109.
þär (þær)
4) dermed (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr at A 18). thz KLemming. 1871--73.">STaar KLemming. 1862.">Alt til idhra nadhä the at skulum vi nu lita KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 5279. deraf, dermed (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr at A 18, 19). hwilkin SOm haffwir eth faghert kaar, oc sigher j thy wara KLemming. 1862.">AlzKLemming. 1871--73.">STingx wäl luktanDis yrther oc kryDDe hwar skKLemming. 1862.">Al thz thro, ällir huat gangn och nytta är ther aat, wtan han laatir wp om them KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4. 49.
þär (þær)
5) dertill (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr at A 19). sculu cloKLemming. 1871--73.">STrisins ladhugaardh. .. hws rwm oc mak wara saman wtj eno inlykke oc wari ther engin wtgangir aat vtan KLemming. 1862.">Allena eenn KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 39. - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr C 1.
þär (þær)
1) der Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framför (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr for A I 1, II 1). SOm han Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fram fore härin kom ther hiolt fore margher wäkter Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">From KLemming. 1862.">Al 7862. " lagho the KLemming. 1862.">Alle qwar ther fore (Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framför FKLemming. 1862.">Alkenbergs slott)" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1444. " nar han komme ther före (Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framför KKLemming. 1862.">Almar)" ib 3: 272.
þär (þær)
2) derför, deröfver (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr for A I 9) en riDDare SOm föDDer war j appoliij i en KLemming. 1871--73.">STadh SOm sKLemming. 1862.">Alerna heter, ther raDDe en jarlil före SOm rodger het Di 1.
þär (þær)
3) derför, fördenskull (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr !SYNS_DÅLIGT? A I 12). at eingin händ äller forsaat göirs thär fore Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). en þriuin ridare. .. reþ tel torneament. ok hörþe mesSO a väghenom ii eno cloKLemming. 1871--73.">STre riDDarin lyKLemming. 1871--73.">STe þöm KLemming. 1862.">Alla höra ok ingha lata. ok duades þär firi GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sua längge. at törneament KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var änt KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 24. Dighara naþe hauar GUþ viþ iþar giort. .. þär for skulin ii gärna tro iheGUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su chriKLemming. 1871--73.">STo ib 184. " han hiolt thz örlogh i holtzte landa ther for komo manga svenska j wanda" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 270. ib 6721. " brotho danske thz her är sakth tha skulle vj [6] biscopPa haffua makt lysa them ther före j ban ib 1: (sfgn) s. 173. witi sik wara brutighan j olydhno oc therfore näpsande" KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 33. " thare abrahams fadher oc nachor the tiänto androm GUdhom. ther före tok iak edhan fadher abraham aff meSOpotanie landz ändhom" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 63.
þär (þær)
4) derför, deremot (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr for A I 16). uitis þät riDDärä äller swenawapn. ok gita the egh wart sik þär fore Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.).
þär (þær)
5) derför (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr for A II 8). skKLemming. 1862.">Al myätas hans ärwþi SOm han hawer þär a (på jorden) wart. þär skKLemming. 1862.">Al han giua hanum fult firi Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 637 (1347). - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr C 1.
þär (þær)
1) dessförinnan. " the. .. satte thz sa j et lagh jn til petri aduincula dag om the ther forinnan ey vnsetting fa tha skulle the aff husit ga" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8845. " huilken broder SOm sick achtet haffuer vtlanDis. .. tha är han plichoch sin eKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBetes olderman. .. förKLemming. 1871--73.">ST til sägia om nagat ther for innan vpPa komma kan SOm hanom kan makt Pa liggia" SO 153. - inom den tiden, under tiden. interim, therforinnan GU 5. " döö nokor pelarGrim j skipeno. .. är jngen ther aff Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frändommen, tha skKLemming. 1862.">Al skiParen göma päningana til thes han komKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir heem til peleGrimens släkth, äller bewara them j try aar, ok koKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer jngen ther för jnnan SOm spör äfther them päninGOmmen, tha skKLemming. 1862.">Al han giffwa them före hans syäl fatigho folke" SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XIII. SO 145.
þär (þær)
2) derunder, under den åldern. loth herodes dräPa j bethleems landz ändom margh sma barn twäggia aara gamul oc ther for innan KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 377.
þär (þær)
1) deriDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Från (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fran A 1). hwat karls egit war forden ther Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fra KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5837. " rykte the thär Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fra (näml. Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Från slottet)" ib 1442. " sidhan bleKLemming. 1871--73.">STet ther lika Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fra" ib 2256.
þär (þær)
2) deriDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Från (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fran A 2). the slogho tha rytzane ther KLemning. 1860. SFSS.">Bort Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fran KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1561.
þär (þær)
3) deriDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Från (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fran A 3). at huat wy göra skKLemming. 1862.">Al blifua vid magt oc besegle oss KLemming. 1862.">Alla et breff ther opPa vid heder oc äro ther KLemming. 1862.">Aller Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frangaa (för Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fra gaa) KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5332. ib 5236.
þär (þær)
4) deriDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Från (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fran A 7). är zaKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bulons oc hans sners välles ände jntil sarith. .. oc gaar wt til dabreet oc vphögher sik moth jasie, oc ther Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fran gaar han Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frammeer til öKLemming. 1871--73.">STra platzen KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 50. JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr thär i Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fran.
þär (þær)
1) deri (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr i A I 1, II 1). KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vart sylf kors. med ligno domini. scriwät annän väghin med latin. hwat häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghudoma þer mit i äru Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 564 (1346). " KLemming. 1844.">Flöghde han nidher j kKLemming. 1862.">AllaKLemming. 1871--73.">STa KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vatn oc KLemming. 1871--73.">STodh ther j til tanna" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 783. kyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKian er wään ok toor. .. ther ey mykit folk i tha hon er full KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1195. " skapdhe iak. .. mannin mik til hedhirs jak gaff honom likame swa SOm andelikit mönKLemming. 1871--73.">STir ok ther j satte iak ok skaPadhe siälina swa SOm faghran ängil" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1. 77. jnnan eth KLoKLemming. 1871--73.">STer thz heyter skoo ther badh hans ik i leggia för än han doo KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 64.
þär (þær)
2) i detsamma, då (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr i A I 5). tha skipto hofFMennene sik ther j KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1557.
þär (þær)
3) deri (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr i A I 8). hwaar GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sum taker mädh wKLemming. 1862.">Alldz weKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKum af them i handum hawer, huus, jordh, KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vatn eller KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VatnweKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. .. giällde aater skadhen ok sa XL maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer till thräskiptes, ok hawe firigiort sinom egholutt ther i, än han war nokor Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 377 (1314, nyare afskr.).
þär (þær)
4) deri (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr i A I 10). her iwar ... leeth mangh skiip i siön ath häria ther i gör han ganska ill KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2782.
þär (þær)
adv. dermed, derigenom (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr i A I II). han. .. bedDis ey gysle aff weKLemming. 1871--73.">STgötom för the smaheth han them ther j giorde sloGO the honom j heell PK 235. - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr C 1. thär i bland, dc. deribland, bland dem (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr i .bland A 1). tha försammade mildredus KLemming. 1862.">Alle lerde men. .. wille föra till thetta land KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (YnGre red. af LKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 276. thär i Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frn (-Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fra),
þär (þær)
1) deriDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Från (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr i Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fran 2). een KLemning. 1860. SFSS.">Borgh la ther. .. skampt ij Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fra KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 3801. 29 derom (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr i Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fran 3.). hwath iak widher the käldo sa ther hafwer iak idher sakt i Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fra KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 521. ib 4233, 4371. - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr thär Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fran.
þär (þær)
1) deremellan (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr i mällom A 1). rödha hafwit. .. hwilkit skilDis ath oc KLemming. 1871--73.">STodh SOm twe mura Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fraan enom wägh mädhan the ginGO ther j mellan KLemming. 1871--73.">ST 8.
þär (þær)
konj. under det att. ther j mällan at min SOn gik til pinonna KLemming. 1871--73.">STadh tha slogho SOmlike han KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 30.
þär (þær)
1) deri (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr in, prep. 1). KLemming. 1862.">Alt thz ther är in (näml. i verlden) KLemming. 1862.">Al 1316.
þär (þær)
2) Ditin (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr in, adv.). mange ginGO ther. .. in hulke SOm KLemming. 1862.">Aldre komo i gen Pa 11. skKLemming. 1862.">Al thet hus. .. rent ok luKLemming. 1871--73.">STelikt innan wara, ty at månge koma ther in KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 41 (106, 44). " the ridhä ther in myket könligä" KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 33. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 293 (1501).
þär (þær)
1) derinnanför (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr innan B I 1). sidhen kommo the Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fram til en mur, och ther war innan myket folk, SOm ey gaffuo fatighe folke aff sith GOtz Pa (Tung) 36.
þär (þær)
2) dessförinnan (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr innan B i 3). om natiuitatis marie ther neKLemming. 1871--73.">STe skulde the gaa aff thz feKLemming. 1871--73.">STe vten the ther ynnan vntsetting faa KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6222. - under den tiden, under tiden. hans likamma laa owan jordhen iij dagha och iij nätter; och ther jnnan toldhe hans siäl myKLä pino Pa (Tung) 27.
þär (þær)
3) deri (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr innan B II 1). sidhen fooro the til en annan dKLemming. 1862.">All, och ther jnnan war myket möKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer Pa (Tung) 29. " manga människior äro til SOm luKLemming. 1871--73.">STas at läsa ok höra bökir aff werzlikom forganglikom thinGOm. .. oc fortaPa thera tyma oc mödho for thy, at ther finz ey innan siälinna helsa KLemming. 1871--73.">ST 1. "
þär (þær)
4) deri (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr innan B II 3). annan uägh KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var helþniga här. o[c] þär KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varo innan fäm kununga KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 176.
þär (þær)
5) derunder, under den åldern. lot herodes dräPa i bethleems landz ändom margh sma barn. twäggia ara gamul ok ther innan (motsv. KLemming. 1871--73.">STälle KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 377 " har ther for inna) " KL 381. - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr C 1.
þär (þær)
1) deröfver (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivir A I 1, II 1). i hwariom camarenom KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var eet KLemming. 1862.">Altare. oc ther owan a KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var KLemming. 1871--73.">SToor elDir. ok ther owir KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varo sat kors Gr 299.
þär (þær)
2) dervid, dermed (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivir A I 3). jak ärwodhadhe ther ofwir j xxx dagha KLemming. 1871--73.">ST 304. " skulde thu ther swa länge ofwir wara (KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vara sysselsatt el. hålla på dermed), oc ekke mera ända" ib. " huru läng waKLemming. 1871--73.">ST thu ther ofwir ib. "ib 305. " dweliens ther ey lenger ower" KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 32. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 4977. - dervid, der tillKLemming. 1871--73.">STädes. bedes iak hederlika manna insigle til witnebyrdh före thetta breff, SOm thär aa oc öffuer waro Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1. 199 (1402, nyare afskr.). at jak ther ower KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var. .. at brynniolff germundsSOn skötte. .. herra abram brodhersyni. .. ena äng ib 464 (1405). " hwike när oc ther ofuer waro, at jak KLemming. 1862.">Alt thätta forsvrefna swa skiPadhe" ib 514 (1406). SO 114. " schKLemming. 1862.">Al oldermanen haffua twem (för twa) aff raDit ther offuer" ib 105.
þär (þær)
3) deröfver (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivir A I 4, II 7). huath vi formaghom badha ther skulin ij herra ouer radha Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 1084. KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 2014, 5277.
þär (þær)
4) öfverens? (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivir A I 5). tha iomDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fru maria thzta hörde thz the öwerKLemming. 1871--73.">STa präKLemming. 1871--73.">STenar mz iosepes Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frändher ther öwer (för ther öwer eno el. ther öwer ens?) waro, them tilhoPa giffwandes KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3. 633.
þär (þær)
5) deröfvr, derom (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivir A I 6). hwat GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sum wir skipum thär iuir Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 668 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). þeophilus viþar sagþe GUþ ok GUz moþor. .. ok skref þär iuir bref mz siuo bloþe KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 29.
þär (þær)
6) deröfver (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivir A II 2). jak will ther ower (öfver fäKLemming. 1871--73.">STningsGrafven) KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1554. " swa är thz watn aff sik Grympt. .. KLemming. 1862.">Alexander ware ther gerna ower" KLemming. 1862.">Al 1949. the miKLemming. 1871--73.">STröKLemming. 1871--73.">STe hänne (bron) KLemming. 1862.">Alle ok sagdhe swa iak wil ey förKLemming. 1871--73.">ST the ower ga ib 1950. ib 1973. Pa (Tung 29. Di 43.
þär (þær)
7) deröfver (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivir A II 11). the SOm waro xx are gaKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBle oc ther ofwir KLemming. 1871--73.">ST 10.
þär (þær)
8) derutöfver, mer än det näDikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDa (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivir A II 13). at j hauin KLemming. 1862.">Aldre meer sänDir j idhre ägho än thry Par KLädhe ok giuin ginKLemming. 1871--73.">STan siäluom GUdhi KLemming. 1862.">Al thom SOm ther owir äru (GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Superfurient) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 259. - derutöfver, desGUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sutom, till på köpet. här är ten man SOm daghlica tKLemming. 1862.">Ala mot laghomin. .. ok än the owir (inGUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Super) inleDDe han hedhninga i möKLemming. 1871--73.">STrit KL 166. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 274. KLemming. 1871--73.">ST 506. " for wiKLemming. 1871--73.">ST will iak konunga skatt aff ider haffua. wilia i thz äy mz GOdo göra. tha miKLemming. 1871--73.">STa i ther offuer liiff oc GOts" Di 143. - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr C 1.
þär (þær)
1) deremot, i KLemming. 1871--73.">STrid deremot (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr mot, prep. 8). hoo ther moth sigher han är osan KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 173. SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 22. - i KLemming. 1871--73.">STrid deremot, i motsats dertill. haffde han j eedom jeeth älska GUdh och KLemming. 1871--73.">STyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia heKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio räth ther mooth giorDis the domherra qwaKLemming. 1862.">Al KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 542.
þär (þær)
2) deremrot, derpå (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr mot, prep. 9). en annan doctor her j rom screff swar ther moth SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM LXVI. - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr þär a mot, þär i mot.
þär (þær)
1) derjämte, desGUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sutom, tillika (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr mäþ A 10). KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var herra. .. fik honum thz häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha ewangelium oc ther mädher en ganGOKLemming. 1871--73.">STaf Pa 9. ib 10. 19. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 204, 3: 431, 4: 4, 85. KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 4, 7. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1684. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 97. KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VaH 24: 322 (1442). hon gaff mich eth hKLemming. 1862.">Alft marcland jordh ii vesby. .. och ther meth xx marc redha päninga til vilda Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 11 (1401). ib 24 (1401), 405 (1405), 2: 135 (1409). KLemming. 1871--73.">STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 178 (1377). KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 182 (1381), 2: 75 (1399).
þär (þær)
2) dermed (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr mäþ A 12). KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vare zacke at nagär GUltsmydh mera bruchade än eth eKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBete huar ther mz befunnes böte i äKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBe|tet] eth pundh SO 156.
þär (þær)
3) dermed (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr mäþ A 15, 16). gawin. .. skar konungxsens dotter KLemming. 1871--73.">STruPan GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sunder mz en kniff, och foor swa liKLemming. 1871--73.">STeligä ther mz, at han kom phila kniffuin j handenä widh hon SOff KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 34.
þär (þær)
4) dermed, derigenom (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr mäþ A 17). KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 50. " giwum vi. .. til sama KLemming. 1862.">Altarä. .. KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vart GOþz sKLemming. 1862.">Alda. .. med swa skyäl. at þer scKLemming. 1862.">Al vppehKLemming. 1862.">Aldas med eet KLemming. 1871--73.">STort KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vaxlyus SOm äwerþelicä scKLemming. 1862.">Al brynnä for sama KLemming. 1862.">Altarä" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 564 (1346). " en DiäKLemming. 1844.">Fla giordho them nokon skadha for thera räzl. tha fäKLemming. 1871--73.">STis ther mz thera DiäKLemming. 1844.">Fla wKLemming. 1862.">Ald oc willa" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 478. " the rytza giordo aff thörran widh KLemming. 1844.">Flota. .. ok satto i eld. .. ok loto swa nid för KLemming. 1871--73.">STrömen ränna ok hugdo ther mz thera skip at brenna" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1531. " magnus beyntzSOn hafde en yxa j hande ther mz giorde han engeKLemming 1--10. 1883--86.">LBert ende" ib 2: 2674. " fKLemming. 1862.">Alantin han tok nappin aff en thera och slo han ther mz j hoffwdet" KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 30. iach wet at han thz gernä gör om han ther mz ma warda lös ib 31.
þär (þær)
5) på Grund deraf, derför (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr mäþ A 18). han forsmaDDe fatighä män, och föKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgde myket sinom willä. .. tha wilde GUdh thz ey lenGre KLemming. 1871--73.">STedhä, och ther mz fik han en vndhan dödh Pa (Tung) 27. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 8. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2275. SO 156, 191.
þär (þær)
6) dermed, med detsamma, i detsamma (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr mäþ A 23); derpå. fKLemming. 1862.">Alantin. .. sagde: a! kraden forrädare äKLemming. 1871--73.">ST thu. . .ther mz tok an til sith swärd KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 30. tha gik then GOda blandamär och löKLemming. 1871--73.">STä KLemming. 1862.">Allä the fanger ther warä. .. och KLemming. 1871--73.">STikkade swa elden j KLemning. 1860. SFSS.">Borgenä och brende henne nidh j röter. ther mz foro the KLemming. 1862.">Allä tre thäden ib 33. ib 45, 46, 47, 50. KLemming. 1871--73.">ST 405. PK 222. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1442, 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 5723. - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr C 1.
þär (þær)
1) dernäKLemming. 1871--73.">ST (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr näKLemming. 1871--73.">ST A 1; B1). VGL I S 4: 1.
þär (þær)
2) dernöKLemming. 1871--73.">ST, derefter (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr näKLemming. 1871--73.">ST A 2). byri fyrKLemming. 1871--73.">ST Pafin mz sik siälfum. .. þär näKLemming. 1871--73.">ST skuþi sin egin garþ KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 179. ib 180. Pa 16. " þän tiþ han KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vafþis i þolikom Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">FreKLemming. 1871--73.">STilSOm fan han förKLemming. 1871--73.">ST orent bröþ sik af himnom sänt. oc þär näKLemming. 1871--73.">ST orenare oc þriþia tiþ KLemming. 1862.">Alra orenaKLemming. 1871--73.">ST oc þörraKLemming. 1871--73.">ST" KL 188. " sidhan kom fadherin oför ok laKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer. .. ther näKLemming. 1871--73.">ST koma thera konur mz therra barnum Gratande" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 476. " han saa j sömpne: ok hördhe GUdz ängla siwnga: ok sighia: seen, här koKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer johannes baptiKLemming. 1871--73.">STa. ther näKLemming. 1871--73.">ST saa han iohannem koma" ib 53. lät han þöm förKLemming. 1871--73.">ST uphängia mz armom ok þänia mz bandom lim Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fran limi ok þär näKLemming. 1871--73.">ST huþKLemming. 1871--73.">STryca mz iarn gislom ok siþan käKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBa þöm KLemming. 1862.">Alt kiöt Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fran benom KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 524. þär näKLemming. 1871--73.">ST viKLemming. 1871--73.">STe ängen androm visa. huart KLemning. 1860. SFSS.">Bortholemeus KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var cvmin ib 205. " skatten wille han än aff thöm henda ther neKLemming. 1871--73.">ST vm midfaKLemming. 1871--73.">STa (d. v. s. vid näKLemming. 1871--73.">STa midfaKLemming. 1871--73.">STa)" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 816. - sedan. thessa hems dödher er litla KLemming. 1871--73.">STundh hardher ok ther näKLemming. 1871--73.">ST glöDikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDer KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 477.
þär (þær)
3) vidare, ytterligare. " fDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">FraDikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDelis enGOm skKLemming. 1862.">Al wara lofKLemming. 1844.">Flichit at widhirDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">FreKLemming. 1871--73.">STa noghar KLemming. 1871--73.">SToor thing. .. vtan abbatisSOnna oc confesSOris wita oc wilia. .. thärnäKLemming. 1871--73.">ST skKLemming. 1862.">Al engin Dirfuas at binda sik i samsät. .. medh werlzlichom menniskiom cloKLemming. 1871--73.">STreno til orät. .. fDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">FraDikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDelis forbiudz brödhromjn at bära waakn. .. therneKLemming. 1871--73.">ST skKLemming. 1862.">Al engin syKLemming. 1871--73.">STer ellir brodher Dirfuas at färdhas langt KLemning. 1860. SFSS.">Bort Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fraan cloKLemming. 1871--73.">STreno vtan j rettom ärindom" KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 20.
þär (þær)
1) närmaKLemming. 1871--73.">ST derintill, näKLemming. 1871--73.">ST intill. huar konungen hadet feKLemming. 1871--73.">STe the GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Suenska bygde ij [2] eller iij [3] ther meKLemming. 1871--73.">STe KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 190.
þär (þær)
2) dernäKLemming. 1871--73.">ST, derefter. " om tid. KLemming. 1862.">Al hans skath the vtfäKLemming. 1871--73.">STa jnnan kyndelsmesSO ther neKLemming. 1871--73.">STa" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4833. " om natiuitatis marie ther neKLemming. 1871--73.">STe skulde the gaa aff thz feKLemming. 1871--73.">STe" ib 6220.
þär (þær)
1) derofKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr oKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van B 1). mit bland them !UDDA_TECKEN?: KLemming. 1871--73.">STudhana) KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var en KLemming. 1871--73.">STudh höghre än KLemming. 1862.">Alla andra. oc ther owan en lius knappir Gr 298
þär (þær)
2) derofKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vanför (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr oKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van B 2). en ware the Pa husit kate oc foro ofKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van wt oc jn mz sina bate marsken konde thz ey betaga ther offuan monde han ey bata haffua KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6065.
þär (þær)
3) deruppe? sidhen kommo the til eth bärgh: ther owan laa en lithen KLemming. 1871--73.">STighi (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr Visio TnugdKLemming. 1862.">Ali: qui mons transentiKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus anGUKLemming. 1871--73.">STum KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Valde præbelat iter) Pa (Tung) 29.
þär (þær)
1) derpå (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr Pa I 1 a). tha skolo the konungen fa thz fäKLemming. 1871--73.">STe huat herre eggerd ther Pa tilhöra Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frit skolo the thz teden föra KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9585.
þär (þær)
2) derpå (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr Pa I 4, 5). ath the thär ecke hade ämpne Pa (icke hade tilKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgång på rag) FM 360 (1508).
þär (þær)
3) derpå (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr Pa II 1). tha togh herra gaymorin herra Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frderik i skip til sin. .. the lotho the jmDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frv och ther Pa Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 2370.
þär (þær)
4) derpå, derefter (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr Pa II 3 a). roPado the. . til konungin om Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fridh. .. oc ther Pa kaKLemming. 1871--73.">STadho Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fran sigh KLemming. 1862.">Alla wärio KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 260.
þär (þær)
5) deremot (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr Pa II 4). han kom före bethGUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Suram oc örligadhe ther Pa mangha dagha KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 261.
þär (þær)
6) derpå (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr Pa II 5 a). han thänkte ther faKLemming. 1871--73.">ST KLemming. 1871--73.">STadhlika Pa KLemming. 1862.">Al 9169. " hwo ther wil gifuä liudh och akt Pa" KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 3. " ath the GOffua honum ther Pa swar" Di 235. B) konj. med hänsyn dertill att, på Grund deraf att, derför att, emedan. han töfDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fradhe marsken KLemming. 1862.">Alt ther Pa han wenthe sigh mera hielp at ffa KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4316.
þär (þær)
1) i det syftet att, i väntan el. förlitan derpå, att på det att, för att (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr Pa II 7). leeth hon sik redha naGra leedha. .. smörilse ok sagde. .. at hon vilde mz thän sith anlit smöriä ok KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VanskaPa ther Pa at jngen sculde Pa hennes vänlek syndä KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 552. " gaffuo thera barn ther saman pPa. .. ath konung KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Valdemar skulle hans vilia vetha" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 180. at oloffernes. .. bödh antwardha han jwdhomen thörpo (för thärPa) at naar han haffde owirwnnit them skulle oc achior mz them dödhen lidha KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 154. " sade the ecke ware giort Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fredh landhen j mellan ther Pa, at wi skole haffue KLemning. 1860. SFSS.">Borthe theris KLemming. 1871--73.">STare förKLemming. 1871--73.">STis landh" FM 410 (1509, samt. afskr.); jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 2.
þär (þær)
2) på det vilkor att. giffuin honom lös ther Pa, at han fangar the ij [2] KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 31. " thz iach KLemming. 1862.">Aldrik wt kom för än nw. .. ther Pa ath iach skulde idher fanga" ib 32. þär samaKLemming. 1871--73.">STaþ, adv. dersammaKLemming. 1871--73.">STädes. vil iac þet KLemming. 1862.">Allum mannum kunnokt göra mic haua giuit köKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKyonne j rwmskullum. .. KLemming. 1862.">Alt mit GOz i mKLemming. 1862.">AlaKLemning. 1860. SFSS.">Boþum. .. Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framleþes giuir iac vnDi präKLemming. 1871--73.">STens KLemning. 1860. SFSS.">Borþ þer sama KLemming. 1871--73.">STaþ min garþ i hultnum KLemming. 1871--73.">STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 170 (1363). Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 293 (1344). KL 27.
þär (þær)
1) Dit (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr til A 1). wordho the eno watne war the drogho ther KLemming. 1862.">Alle saman til KLemming. 1862.">Al 4921. KLemming. 1871--73.">ST 9. - detill, derhän. han. .. war gladher at thz war the til komet KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 31.
þär (þær)
2) dertill (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr til A 2). ther sether. .. fwl thro och lith till KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 252 (1500). giwum vi. .. eenä KLemming. 1862.">Altaräbrun med pärlom, och blat þyälit, med KLemming. 1871--73.">STukum SOm þer til hörä Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 563 (1346). - derpå. hwath i kwnna tenkya then erich larlenSOn til for syth wmak, ther maa i tenka til KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 296 (1501).
þär (þær)
3) dertill (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr til A 3). hwar GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sum sik binDir thär til. at han wil pröua vPa a nokon thässa sak Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). sculu KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vare excutores hundraþa män. .. utsändä. .. oc þer byndom wi þem til vnDi þerrä syäl oc väräldz heþer ib 5: 566 (1346).
þär (þær)
4) deremot (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr til A 4). i höghro hanDine är rätuiSOnna swärdh hKLemming. 1862.">Allande ok riKLemming. 1871--73.">STande mot thom SOm the til bryta ok synda (contra transGresSOres juKLemming. 1871--73.">STinæ) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 379.
þär (þær)
5) dertill (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr til A 9). hwath iak widher the käldo sa ther hafwer iak idher sakt i Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fra oc äntkte wätta laght ther til KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 522. - detill, derjämte, derutöfver, desGUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sutom. han scKLemming. 1862.">Al hawa swa GOþan häKLemming. 1871--73.">ST, at han se wäl wärþer fyurutighi maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer. .. oc þär til orsäsaþul, wppgyöran hyälm oc full KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vapn Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). giwum vi. .. til sama KLemming. 1862.">Altarä. tu Par mesGUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su kiäþa. .. et corporKLemming. 1862.">Ale. oc enä mesGUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su KLemning. 1860. SFSS.">Book. oc þer til KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vart GOþz sKLemming. 1862.">Alda Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 564 (3346). byndom wi þen lifnäþin þiit scKLemming. 1862.">Al comä äwerþelicä hwan managaFH til ennä mäsGUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su at syungä. .. oc þer til sculu þe äwerþelicä for KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vara ärwingiä, foräldrä oc efteKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKomandä aFMinnilse hawa i þerrä mesGUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su oc bönum ib 565. " j hona (KLemning. 1860. SFSS.">Boken) wil iak scrifwa aff tio GUdz KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhordhum. .. oc af syw hofwdh dygdhum oc hwat SOm GUdh gifwir mik ther mera til" KLemming. 1871--73.">ST 5. " han hafuer än ther til KLemming. 1844.">Flere KLemming. 1844.">Flödhgiwtor" KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VaH 24: 332 (1442). " thz litla SOm hon hafde reet aat sik oc iosep. och ther til brödh oc dwk. .. toko the" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 51. " jonker erik fik. .. sin deel sith fäderne förKLemming. 1871--73.">ST sidhan län the til" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 545. " konungen gaff sina dotter i cloKLemming. 1871--73.">STer och hulth marskens bryllop än ther tiil" ib 3: 133. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1114. 2: 5116, 5123.
þär (þær)
6) dertill, i det syftet, för det ändamålet (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr til A 10). gaff. .. ena penninga swmmo til lofwadha oc annan fwlnadh. epter GOdha manna säghn the SOm thär til waro nempde KLemming. 1871--73.">STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 178 (1377). " hoo SOm KLemming. 1862.">Alt skulle scriua här thz fortäDilse konung karl giort är for sannind iac thz sigia vil ther skulle mykit Paper til" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9600. " KLemming. 1862.">Aldregh hielper iak ther til" ib 1: 3819.
þär (þær)
7) dertill (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr til A 12). hwi monde han thänkkia, at en KLemming. 1871--73.">STadher ware bätre ther til, än annar KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 416. " han är ther man nog til" KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 31. þa ma en af þem, þän SOm bäzt är þär fKLemming. 1862.">Allen til, þiäniKLemming. 1871--73.">STenne vppe hKLemming. 1862.">Aldä Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 477 (1345, nyare afskr.). vm han warþer þär laghlikä tillwnnin (för till wnnin; dertill förvunnen, derom öfverbevisad) ib 374 (1344, nyare afskr.). hans thanke är KLemming. 1862.">Allir ther til (går ut derpå) huru han maghe thäkkias mannom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 69. " dödh oc väKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK oc KLemming. 1862.">Alla vidhir mödho hawir iak forwnnit. ok ey skKLemming. 1862.">Al iak nakat sin känna ther nakat til (till det)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 223.
þär (þær)
8) dertill (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr till A 13). GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sua mykit höre os tel här af sighia hui þe höghtiþ kKLemming. 1862.">Allas kyndelmässa. .. vi GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Suarum þär tel. .. at lius a latin hete candela ok þär äfte cKLemming. 1862.">Allas höghtiþin candelmässa rät nampn KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 8. - med hänsyn detill, med afseende derpå. ath the GOffua honum ther Pa swar KLemming. 1871--73.">STrax hwat the ther til göra vilde Di 235. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5102.
þär (þær)
9) dertill (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr til A 17). wilym vi at et KLemming. 1862.">Altare scKLemming. 1862.">Al byggiäs norþan höghä KLemming. 1862.">Altarä i þes heKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghä kors heþer oc þer giwum vi til KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vart sylf kors med ligno domini Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 564 (1346). 10) dertill (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr til A 18). miskunnin drogh han til at hiälPa thera hawanzlöSO tha han sagdhe jak hawir miskund owir moghan. .. han KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var oc skynioghir oc sighir ther sak til KLemning. 1860. SFSS.">Bo 88. " tha thu koKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer nidher i thän brunnin tha KLemming. 1871--73.">STar ther KLemming. 1862.">Aldre radh til. at thu kan nakon tidh optarmer ther op j gen koma" Pa 18. 11) dervid (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr til A 20). KLemming. 1871--73.">STodo konungens men ther til KLemming. 1871--73.">STilla Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 246. - dervid, deröfver. byscop kätel war ther tiil gladher KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1218. - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr C 1. B) konj.
þär (þær)
1) till dess (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr til A 7). fiughertan nattum äptir þät wart bref GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sum KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buzskap bär nar wi komom. äru läsin a KLemming. 1862.">Almänningx þingi. oc atär þär til war bref biuthä. at wir ärum aff lande farnir. þwäri Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frither mällin KLemming. 1862.">Aldra manna Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 668 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). " hwars arsins wtskyld þes sama GOdzins scKLemming. 1862.">All aff slaas i sama gelDinä þer till KLemming. 1862.">Alt gelDit KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VarDir GUlDit" ib 5: 160 (1343). " wari Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fräls KLemming. 1862.">Alt þär til han warþer fämptan are gamKLemming. 1862.">Al" ib 476 (1345, nyare afskr.). Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fran thy at SOlin biärghadhis vm Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Freadaghin. oc ther til hon bärghadhis vm annan daghin KLemning. 1860. SFSS.">Bo 220. ionathas. .. KLemming. 1871--73.">STriDDe ther til the togho KLemming. 1844.">Flyctena KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 261 Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 562 (1346), 638 (1347), 639. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 441, 445. KLemming. 1844.">Fl 1254. KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 4253. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 429, 2: 252, 277, 283, 337, 342, 364. Di 7. JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr KLemming. 1862.">Alt 2.
þär (þær)
2) på det att (jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr til A 10). thär til thät skKLemming. 1862.">Al ey glömys älla bwrth vithnas aff vmyllum mannom tha heenge wy warth ynzyl for thetta. .. breff Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 2: 24 (öfvers.).
þär (þær)
1) till dess. han skKLemming. 1862.">Al läggia iärn ower thin hKLemming. 1862.">Als, ther til at thz bryter thic KLemming. 1862.">Allan GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sunder KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 429. " offte the til konungen tKLemming. 1862.">Ala ther til at han ward them vredh" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 708. " the. .. sökte manga herra hoff, ther til om sider at the kommo j Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frankarike" KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 53. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 260, 261. JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr KLemming. 1862.">Alt 2.
þär (þær)
2) på det att, för att. wilium wir. .. at hwat GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sum wir skiptum thär iuir. ok latum scriuä. at lysis opt firi KLemming. 1862.">Allum manum. thär til at män mattin þät gömä wir skipum Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 668 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). þär til at Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Friþin se KLemming. 1862.">Althings KLemming. 1871--73.">STaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer. þa wilium wir at hwilkin man GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sum bär nokor þe KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vakn. GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sum äru til openbarlik KLemming. 1871--73.">STriþ i þem timä wir ärum j lanDit. hawi the samu plikt GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sum fyrrä är här sakt vppi ib. giuum wir them tu slik timä. är wir kKLemming. 1862.">Allum samän warä män til lidKLemming. 1871--73.">STämpnu. .. þär til at þer mughi sigherlikä þit komä. oc þäthan ib. " þer til at thettä se fult oc faKLemming. 1871--73.">ST. .. beDis iäc. .. inzighle herrä Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frändä. biscops j KLemming. 1871--73.">STrengnes" ib 5: 293 (1344). " at GUz moþer födes þa natena. ok at þe gläþas ok siungga sötan sang KLemming. 1862.">Alle GUz änggla. at visa þät KLemming. 1862.">Allom criKLemming. 1871--73.">STnom þär tel. at þe hKLemming. 1862.">Alden ok þässa hems höghtiþ þe samu" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 24. " þär tel at minna moþor skam är hold iak vil gärna bära hänna skuld" ib 136. " þär tel at siuke bötar fa ok döþe lif. bryten niþar af GUþen" ib 199. Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 670 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). ther til at samansankadh thingh blifwin göDikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD ok bewarat sätis dör fore husit KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 295. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 80. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 9. Gr 293. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 320. PK 232. - derpå att, för att. tha huar een [ey] ärffuoda ther til at han skuli hona (sanningen) faa oc androm lära, wtan sik ensampnom tileghnar GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 227. - för att, mot det att. KLemming. 1862.">Alt thätta matte iak nokrKLemming. 1862.">Aledhis gita vmKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Burit ther til at iak hafdhe ey (d. v. s. blott jag icke hade?) dröft thik GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 407.
þär (þær)
3) så att. man skKLemming. 1862.">Al finna ther rad til, at the komma j dötzens band KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 31.
þär (þær)
1) deromkring. " hoffwodh garin heter GUm och ällwo garda liggia ther vm" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1963. " eet mykith hws KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vardh han tha KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var. .. ther vtan fore KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var een Digher släta. .. ther om tha gik eet hakil väKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK" KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 4131.
þär (þær)
2) derom, angående det. giwum wi KLoKLemming. 1871--73.">STrenu. þer vi. .. skulum byggyä. .. i KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VazKLemming. 1871--73.">STenom. .. KLemming. 1862.">All KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var GOþz. .. med swa skyälum. SOm annur KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var breff þer vm giorþ lyuselicä sighiä Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 562 (1346). " tha hon ther vm spordhis" KL 10. at han ther vm engin ända göri KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 33. " aKLemming. 1871--73.">STunda han hänne fäKLemming. 1871--73.">STa, oc badh kärleka sin fadher ther om om" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 218. " tw bad GUd ther om atw matte wara drotning i hunKLemming. 1862.">Aland" Di 37. Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 405 (1405). KLemming. 1862.">Allä trätto the ther om, at äthä the vsla siälinä Pa (Tung) 27.
þär (þær)
3) med afseende derpå, dermed. konungen spordhe amelium huru thz war ther vm KLemming. 1871--73.">ST 457. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 191. Di 45, 140. " hwre ther om gik. .. görss ey behoff her oppinbäre" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 6111.
þär (þær)
4) derom. i Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fråga om upSOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMärKLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KSamhet, afseende (SOm fäKLemming. 1871--73.">STes vid ngt) o. s. v. j KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vaarin aff kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKionne j forKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhi at höra mäsSO ther gafwin j änkte vm KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 260. ther om skötte han ey KLemming. 1871--73.">STortt KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 5043.
þär (þær)
5) derför, för vinnande el. erhållande deraf. thz samma sölff tw hawer loffuat mik thz hawer jak beedz ok kan ey faa jak gör ther omthz bezKLemming. 1871--73.">STa jak maa KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 983. - derför, derpå, för genoDikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDrifKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vande el. förveKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKligande deraf. ärffuoda ther wm thz ytarKLemming. 1871--73.">STa thu format, at reglan komKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir til Pawan KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 48. ib 46. thz iag epther myn fadher till welle kom bärgsmän lagde sig mäKLemming. 1871--73.">STh ther om KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 5806. derför, för vinnande af det målet el. syftet, för den saken. iak skKLemming. 1862.">Al thin laKLemming. 1871--73.">ST wäl ärlika hämpna. .. eller wil iak ther om blifwa dödh mit liiff wil iak ther om wagha KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 533-4. iak skKLemming. 1862.">Al här Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frälsa thänna mö eller vil iak ther om dö ib 3334. " hwat han lowade ont eller GOt thz skulde han holdä, eller han wilde dö ther om" Di 2. " the om vil jach KLemming. 1871--73.">STa mina fara" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4619. marsken swor hanum. .. KLemming. 1862.">Alla daga affwäria hans meen oc hanom thro tyänare wara oc liff eller GOtz ther om ey sPara ib 7019. KLemming. 1844.">Fl 937. KLemming. 1862.">Al 7961. KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 31. Di 17, 117, 201. - derom. haffde. .. gawin lakt sik ther KLemming. 1862.">Allä win om, at han skulde komma j philäs kerlek KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 34. " myn dotter lagde siig. .. ther om win mz breff oc bwdskapp" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (YnGre red. af LKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 276.
þär (þær)
6) för den sakens skull, fördenskull, af den anledningen, derför. ther warde om vreder hwo SOm wil KLemming. 1862.">Aldregh hielper iak ther til KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3818. " hKLemming. 1862.">Alt mik ther om ey GOdh ey ill" KLemming. 1862.">Al 6542. " thän andre brodhrin swaradhe. .. iak wil. .. föra han heKLemming 1--10. 1883--86.">LBrygdho hädhan thän yngxte brodhrin saghde, fför än thz skKLemming. 1862.">Al skee, skolum wi badhe ther om döö" KLemming. 1871--73.">ST 529. - derför, deröfver. meg hielper nw föga ther om KLaga KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 5802. - derför; i det hänseendet. war pharao ther om daare, at han bedDis hiälp oc Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frälse aff thässe wärldz likamens dödh. .. oc bedDis ey hälder nadher aff siälinna dödh i helwite KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 304.
þär (þær)
1) derunder, under det plagget. thän KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vapnrok KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Var rödh han a sik bär. .. ther vnder hafdhe han een mKLemming. 1862.">Aliokragha Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 149.
þär (þær)
2) derunder, till undeKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaKLemming. 1871--73.">STelse derunder; till samtycke dertil. wil äi iorþäghanden þär vnde gangä (gå in derpå) Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 637 (1347).
þär (þær)
3) derunder, i underlydande KLemming. 1871--73.">STällning dertill. KLemming. 1862.">Alt mit GOz i mKLemming. 1862.">AlaKLemning. 1860. SFSS.">Boþum. oc KLemming. 1862.">Alt þet GOz þer vnDi ligger KLemming. 1871--73.">STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 170 (1363). thet forscripna GOdz i hardKLemming. 1871--73.">STadhum meth landKLemning. 1860. SFSS.">Bo ok qwern SOm ther wnder ligger Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 22 (1401).
þär (þær)
1) derpå, på ytan deraf, på det KLemming. 1871--73.">STället. tha GUdz man kom swa när, at han matte taka ther opPa KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 853. een KLemning. 1860. SFSS.">Borgh la ther. .. skampt ij Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fra the väktara bläsa ther op a KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 3802. the. .. KLemming. 1871--73.">STrax ater at husit wenda the hafde. .. manga bysSOr ther vppo laght KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2248.
þär (þær)
2) om riktning: derpå. KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VarDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fru oc apoKLemming. 1871--73.">SToli sagho ther vpPa KLemning. 1860. SFSS.">Bo 220.
þär (þær)
3) om en handlings el. ett förhållandes riktning el. syftning: derpå, dertill. ther sether fulkompna lith opPa KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 252 (15000). - derpå, derom. giffue them ther et swar opPa Dinaviens hiKLemming. 1871--73.">SToria. 1816 ff.">HSH 20: 220 (1507). " om dhe ärendhe, SOm her KLemming. 1871--73.">STen, i oc electus oc her knwt KLemming. 1862.">AlffSOn screffue mik til om. .. dher haffuer jagh scriffuit her KLemming. 1871--73.">STen swar wpPa" KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 276 (1501).
þär (þær)
4) i det syftet; med syfte el. tanke derpå. ther vpPa forentis the at marsken swika KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5399. GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 35, 228. - för det ändamålet? tha thu kobmer nidher i thän brunnin tha KLemming. 1871--73.">STar ther KLemming. 1862.">Aldre radh til. at thu kan nakon tidh optarmer ther op j gen koma for thy ther är ängin vägher opPa Pa 18.
þär (þær)
5) med afseende derpå; till ersättninge el. betKLemming. 1862.">Alning derför; derför. at jac for:da härra nwte scKLemming. 1862.">Al ther vpPa gifwa oc antwardha fäm hundradha maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer peninga Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 446 (1405).
þär (þær)
6) derpå, till bekräftelse deraf. ther vPa fik hon mek sin GUlring Di 37. penitencia thz är tryggaKLemming. 1871--73.">SThe wäghen ther wil jak döö wpPa SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM LXVI.
þär (þær)
7) derpå, på Grund deraf, deraf. nw sag GUnnar konung oc KLemming. 1844.">Flere hans metfyKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgiara SOm KLemming. 1844.">Flyt haffde at wideke oc konung tydrik kome ekke effter them. ther vPa wiKLemming. 1871--73.">STe the at wideke haffde darat them Di 140.
þär (þær)
1) på det att. thu. .. owerlöper KLemming. 1844.">Flere wärlzsens ändha, ther opPa, at thu maghe rikedoma samman sanka LfK 123. " hängdho the mik i korsens gaKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha mällan ij [2] röwara, ther opPa at min pina skulle thä smälekare synas" GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 35. " o herra GUdh mädhan thu är KLemming. 1862.">Altidh när bedröffdom, läth mik KLemming. 1862.">Aldrigh bliffua wtan dröffuilse, ther opPa at thu KLemming. 1862.">Altidh mz mik bliffue" ib 171. ib 136. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 228, 251, 267. Di 74. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8323. " thz giorde the danska ther vPa at the then marsken gaff them venscap ther vpPa at the scullo lidha plight och mödha faKLemming. 1871--73.">STa och böta effter the dödha" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4829.
þär (þær)
1) derunder; i underlydande KLemming. 1871--73.">STällning dertill. eth GOdz j pitte SOkn SOm kKLemming. 1862.">Allas kymena och eth laxefiske med noghra garder ther wpwnder liggie FH 6: 376 (1504-14). Dinaviens hiKLemming. 1871--73.">SToria. 1816 ff.">HSH 20: 230 (1507).
þär (þær)
2) i el. ss doldt syfte derundr. bwd är kommit till vordberg. .. at kongen skKLemming. 1862.">All drykka ther jwll. .. hwat ther är vppundher (hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vad SOm ligger derunder, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vad den egentliga afsikten dermed är), thet kan jak icke formeKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 291 (1501).
þär (þær)
3) thär up unDir ganga, gå in derpå. wthen wij wele sielffue ga ther opunder Dinaviens hiKLemming. 1871--73.">SToria. 1816 ff.">HSH 20: 233 (1507). ib 221.
þär (þær)
1) deriDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Från. " om ett aKLemming. 1844.">Flägsnande Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Från ett föremål. elDir vptänDis i träuäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKit ok rökin ther wt af ganganDis vpfylte vädhrit" Gr 307.
þär (þær)
2) deriDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Från. " om ett afskiljande el. aFHållande. än mannin see ok kan pröua at licammin forma at KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vara vtan KLemming. 1862.">Alla handa luKLemming. 1871--73.">STelica lokt ok hKLemming. 1862.">AlDir sik ther vt aff (aKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSinet se ab eo)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 183.
þär (þær)
3) deraf. " om upPKomKLemming. 1871--73.">ST. el. härrörande. ther kunne neKLemming. 1871--73.">ST GUdz hielp noget GOoth födes vtaff" KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 557 (1516).
þär (þær)
4) deraf, derefter. screffue vi hans nood KLemming. 1862.">Aluarlighe til, SOm i funne i en copia ther vtaff KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 557 (1516). - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr C 1.
þär (þær)
1) deruti, deri. han hiwg om kwll et KLemming. 1871--73.">STort trä oc holade thz jnnan till, oc lagde the vti gwll oc syälffuer Di 43. hon. .. nidhertogh han tiäl aff KLemming. 1871--73.">STodhena, oc swepte ther vty hans dödha krop KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 168. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 105. " ther skulo mandraPare pinäs. .. och skKLemming. 1862.">Al thu ther wDi swa lenghe, SOm GUdh wil" Pa (Tung) 29. skulu the ther förKLemming. 1871--73.">ST wDi, och sidhen skulo the j hardara pino ib. " eth lithet skrin oc hwndrat march ortuger the vtj" FM 237 (1505). " war ther jäta äller krubba bygdh huar asnane ato w oc the war vti litit af hö KLemning. 1860. SFSS.">Boos" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 46. " hon hafdhe osighelika aKLemming. 1871--73.">STundan at vita the heKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga scrift, ok ther wt j wille hon ey at [enaKLemming. 1871--73.">ST] wita sith siälagn vtan ämwäl KLemming. 1862.">Alla thera SOm til komo" ib 3: 503. " j dy ath menniskenmenar haffwa vndher trykth höghfärdh ok fafänga äre swa weth hon kke for en hon fKLemming. 1862.">Aller ther mith vthi" Gers Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">FreKLemming. 1871--73.">ST 1.
þär (þær)
2) deruti, i det afseendet. manger will gierna opta illa och mykit GOth spilla vtan han sijk ther vthij rätther tha far han ey täss bäther KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2868. scKLemming. 1862.">Al syslomannjn tacha sik ther wtj tilwara. .. at naar noghur höghmälis ärinde widhrifara. .. SOm cloKLemming. 1871--73.">STreno aarörande äru at han ther vm engin ända göri ella skipi vtan SOm modhir abbatissa oc fadhir confesSOr oc conuentan honom befKLemming. 1862.">Ala KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 33. thär utinnan, adv. derutinnan, deruti, i det afseendet. wi KLemming. 1871--73.">STadelica mz idher holla. .. och williom ther jnkte vtinnan sPara KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 932. " KLemming. 1862.">Alla the her epther ther mz befunnen vorde if erska gernyngh. .. böthe i komPanijt tolff öre peningha ther vtinnan KLemming. 1871--73.">STadzens reth offorGUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sumat" SO 31. " ib k82, 103, 104. thär uti innan, adv. deruti. badh hon sin smaswen at han skulde thz (skrinet) beqwemligä opp taka. .. tha fan hon ther wti innan liggendes eth lithet barn" KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 7.
þär (þær)
1) dervid, derbredvid. " tha the komo ather til pekinsäär tha laa thera eghin forKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vardh thär GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Summi lagdo sik tha ther widher" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1518.
þär (þær)
2) dervid, vid det tillfället, af den anledningen, med anledning deraf. ther näKLemming. 1871--73.">ST koma thra konur mz thera barnum Gratande. .. awi hart hiärta SOm forsmar fadher ok modher. .. ther widh blöttus GUdz riDDara hiärta KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 476. " han. .. loot then KLemming. 1871--73.">STadhin ganzlika bränna ok hwar man ther ij elDin sända. .. the roPadho wa vnde wach ther widh" KLemming. 1862.">Al 1584. " tha sken GUdz byrdh owir KLemming. 1862.">Alla wägha. swa at the räDDos ther widh" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 33. " KLemming. 1871--73.">STiärnorna SOm öKLemming. 1871--73.">STir war sagho the fara fore sik oc glaDDos ther mykith widh" ib 35.
þär (þær)
3) dervid, vid det sagda. är thz thin wili SOm iak nw bidher tha wardh thäs wis thz bliffwer ther widher (det skKLemming. 1862.">All så ske) KLemming. 1862.">Al 8524. " hwat honom lyKLemming. 1871--73.">STe konungin raadha hwat thz war til gangn eller skada thz sculde ther KLemming. 1862.">Alt vidher bliffua" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 263.
þär (þær)
4) deromkring, dervidlag, så ungefär. XXX maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer älla ther widhir Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 514 (1405). " nar henne pröffuilse aar är. .. hKLemming. 1862.">Alff Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framlidhit ällir ther widher" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 65. ib 66, 85.
þär (þær)
5) derom, derpå. KLemming. 1862.">Alexander wardh ther widh war (upSOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMärKLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KSam derpå, underrättad derom) at hans här tholik angiKLemming. 1871--73.">ST bar KLemming. 1862.">Al 1989. - derom, derför. han warande honom ther widh KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 30.
þär (þær)
6) deremot, till bekämPande el. förhindrande deraf. the. .. ridho thz mz här ok brand gönom inger ok watland ok brendo ok hiogGO KLemming. 1862.">Alt nider ther sik villo ther säthia wider KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1659. " han wan KLemming. 1862.">Alla egipto tunGO. .. ok bygdhe en KLemming. 1871--73.">STadh äpter sit nampn. .. KLemming. 1862.">Al egipcia gat ther ey widh giort" KLemming. 1862.">Al 1735.
þär (þær)
1) dervid att, i det samma SOm. med kaGUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">SuKLemming. 1862.">Al bibetydelse. hon wancaþe þär viþ at liuset braKLemming. 1871--73.">ST KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 12.
þär (þær)
2) dervid att, derpå att. tröKLemming. 1871--73.">STin idhir ther vidhir at iak foruan värlDina (confiDite, quia eGO vici mundum) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 178.
þär (þær)
1) derefter, sedan. þär äfte växte quinnona oDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frägh mere KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 30. derefter, ytterligare. tha han haffdhe warit eet aar biscoper, tha gik annat hans ögha vt, af wäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. .. oc sidhan war han nio aar ther äpter än biscoper KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 15. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BS 35.
þär (þær)
2) derefter, med anledning deraf. hirþdränger thän GUdeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sum slikt tKLemming. 1862.">Alar a mot riDDärä äller swenaKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vapn. ok dyll þy at sant är. tha fyr än nokor häDikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD görez thär äptir. tha wilium wir at þät kunnukt göres hans härrä Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Friþbiuthum (för firi-) wir þät än riDDäre äller swenaKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vapn slar nokor härrä swen. at thär wardhe eingin häDikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD äptir af hans härra wäghnä ib. - med anledning deraf, i anslutning dertill. lius a latin hete candela ok þär äfte cKLemming. 1862.">Allas höghtiþin candelmässa rät nampn KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 8.
þär (þær)
3) derefter. om öfverenKLemming. 1871--73.">STämmelse. naar han hafuir. .. faangit vm the ärinde tha äru eet änducht swar. scKLemming. 1862.">Al han j KLemming. 1862.">Alle maato ther äptir föKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 33.
þär (þær)
4) derefter, i förhållande dertill. han haffde sa breda härdar. SOm andra iij [3] men. oc ther äffter war han höger Di 135. ib 138.
þär (þær)
5) derefter, derpå, för uppnåendet el. åKLemming. 1871--73.">STadkommandet deraf. han. .. fiol i ont lfuerne, oc ther äpther haffdhe Diäfwlin länge ärffuodhat KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 15. - pronominKLemming. 1862.">Alt, med följ. relatKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivpronomen: efter det, efter erhållandet af det. latin idher ther ey meer äpter thra ther ij kunnin KLemming. 1862.">Aldre ater faa Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 1367. " os dugher ey ther äpter langa ther vi kunnum KLemming. 1862.">Aldre ater fanga" ib 1375. B) konj. efter det att, sedan, ther äptir han war dödhir kom sancte iacop opPa enom faghrom heKLemming. 1871--73.">ST ridhande KLemming. 1871--73.">ST 477. KLemming. 1862.">Alla afftäker SOm göras j thenna fornempda scoghom sculu lysas a näKLemming. 1871--73.">STa tridhiwngx thinge ther äpter the waro giordha TB 78.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þär may have also been written as þær

Part of speech: ab, pn, kn

Additional information: adv., konj. och pron.

Grammatical aspect: adv. konj. pron.

Alternative forms or notes:
 • þer.
 • ther.
 • þar VGL I A 21: 2, G 6: pr., þ 19: pr., III 63, 142. thar MD 61, 62 (på tre st.), 63 (på fyra st.) o. s. v. (norvagiserande). dar BSH 5: 568 (1517, på tre st.; från Norrland). dhär ib 514 (1512), 515. där ib 514.
 • dher ib 4: 276 (1501), 5: 515 (1512). der ib.
 • deer ib 357 (1516). thäre (i rimsl.) Fl 507, 565, 772, 833 o. s. v.; Iv 294, 437, 589, 2372 ; Fr 2725, 2734, 2764 ; Rk 1: 1820. thärä Fl 691 ; Fr 2744.
 • there Fl 825),
 • þär a ,
 • þär af ,
 • þär a mot ,
 • þär at ,
 • þär for
 • -firi.
 • -fori. -fore. -före. -förre RK 2: 6721),
 • þär for at
 • thär forinnan
 • ther för jnnan )
 • thär forutan
 • -för wtqn )
 • thär fram
 • -fra )
 • þär gen ,
 • þär genom ,
 • þär hos
 • -hoos.
 • -hoss.
 • -hooss )
 • þär i ,
 • þär i mot ,
 • þär i mällom
 • -mällan.
 • -mellan )
 • thär in ,
 • þär innan
 • -ynnan )
 • thär innan til ,
 • thär inna vidher
 • þär inne (-ynna),
 • thär inne i ,
 • þär ivir
 • thär ivir at
 • -owir aat )
 • thär iämte ,
 • thär mot
 • -mooth )
 • þär mäþ
 • -mädher )
 • þär mäþ at ,
 • thär mällom
 • -mällan )
 • thär nidher
 • -nedh )
 • thär nidhre
 • -nedre )
 • þär näst ,
 • þär näst äptir ,
 • thär nästa ,
 • thär ovan ,
 • thär ovan a
 • -ofwon aa )
 • thär pa , A. adv.
 • thär pa at ,
 • thär samastads
 • thersamastadz SD 2: 68 (öfvers. fr. 1505). ther samw stadz ib NS 1: 27 (1401). thäro sammastädz ib 199 (1402, nyare afskr.)),
 • þär til , A) adv. L.
 • þär til at ,
 • þär til sum ,
 • þär til þät ,
 • þär til är ,
 • thär thvärt a mot ,
 • þär um
 • -om )
 • thär um kring ,
 • þär undir ,
 • thär up ,
 • þär up a
 • -vppa.
 • -vppo. -op a. -oppa),
 • thär upa at
 • -vppa-.
 • oppa- )
 • thär upa huru
 • -oppa- )
 • thär uppe
 • -oppe )
 • thär up undir
 • -vppundher.
 • -op- )
 • thär ut ,
 • thär utaf ,
 • thär utan for
 • -fore )
 • thär ute ,
 • thär ute for
 • -fore )
 • thär ute um
 • -om )
 • thär uti
 • -wdi )
 • thär ut ivir
 • -wdoffuer )
 • þär viþer ,
 • þär viþer at ,
 • þär äptir , A) adv. L.
 • thär äptir at ,
 • thär äptir sum ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
VGL
Vestgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1827.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back