Þarf

Old Swedish Dictionary - þarf

Meaning of Old Swedish word "þarf" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þarf Old Swedish word can mean:

þarf
L.
þarf
2) tarv, behov, det som (för ngn) är behövligt el. nödigt; nödtorft. thy giffwer han (ɔ Paulus) jomfrumen raadh, at the skulin saa bliffwa, menandis goth wara, fore instwndande tarffwena (propter instantem nicessitatem) SpV 305. 4) nytta, gagn. stundom i pl. biudhum. .. at. .. ok alle andre af warum ok rikesens mannom, som thet wardhar ok koma wilia fore rikesens äller sinna thärfwa sculd, till calmarna komin. .. Rydberg Tr 2: 270 (1359). " oc skal thetta jngen mennisko lata, som syna helso witä vil eller rikesins torff oc wart bwdh vil standa" Svartb 112 (1361). Jfr nödh-, vidher-tharf.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • tarf: tarffwena SpV 305.
  • torff Svartb 112 (1361).
  • thärfwa Rydberg Tr 2: 270 (1359) ),
  • *tharva skogher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚱᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back