Þarfliker

Old Swedish Dictionary - þarfliker

Meaning of Old Swedish word "þarfliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þarfliker Old Swedish word can mean:

þarfliker
L.
þarfliker
1) behöflig, nödvändig. " sen i hwat nyttelik ok hwat tharflik (necessaria) kärleKSins dygdh är" Bo 78. " thz godha som tharflikit är til siälinna helso oc gagn" ib 87. " the thing äru os thaflikin vtan hulkin vi gitom äkke varit" ib 128. " thz är mykyt tharflikit at vita" ib 142. " i alla manna åthäue är förhuxan godh, tho är han (för hon) mäst tarflik i stridh ok bardagha" KS 82 (202, 89). " haallis thet folk som tharflichith är oc ey annat" VKR 38. Bo 102, 106. MB 1: 127, 483. - angelägen, viktig. för tarfleka sakar skuld LG 3: 176.
þarfliker
2) nyttig. " fagher ordh oc tharflik" MB 1: 266. " är thz märkelikt oc tharflikt epterdöme allom them som wardha formän" ib 291. är flere manna samwara ä bätttre ok tarflikare, at the samman äru KS 41 (105, 44). tarflikt rådh ib 44 (114, 48). " godh lagh skulu hawa thessin try: thön skal wara rätwis, tarflik (utilis), ok möghelik" ib 66 (164, 73). lagh skulu. .. almogha tarflik wara ib 67 (164, 73). " thz suä är näkrum tarflikt, at thz se ey androm skadhlikt" ib 68 (167, 74). ib 19 (48, 20), 29 (74, 102). MB 1: 93, 109.
þarfliker
3) god, värdefull? mz frwom hawa the !UDDA_TECKEN?: wars tima klärka wärm klädhe oc fagher oc tharflik (Cod B karsklek 537) MB 1: 135. - Jfr oþparfliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • tarffleker: -leka Lg 3: 176.
  • tarfligh: -lighast KS 19 (48, 20). f. samt nom. och ack. pl. n. -lik. -likin Bo 106, 128.
  • -likt.
  • -likit Bo 87, 102, 106, 142.
  • -lichith VKR 38),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚱᚠᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
➞ See all works cited in the dictionary

Back