Þarfliker

Old Swedish Dictionary - þarfliker

Meaning of Old Swedish word "þarfliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þarfliker Old Swedish word can mean:

þarfliker
L.
þarfliker
1) behövlig, nödvändig. " hwat thu bedhis som rätwist oc tarffuelikit är" SvB 310 (omkr. 1500). giff minne siäl the thing, hänne äru tarffwelikin ib 312 (d:o). ödhmyuklika tiggher iak tässa gaffwor oc alt thät mik är tarfflekit, til liff oc siäl ib 518 (b. av 1500-t.). thz är nw tarffwelegit at tw moshte nw skylias j fra drotning helenas orätfärdoga elskog Troj 232. - angelägen, viktig. frome oc ädela män som nw forsamnade äro epter tarffweligen saak Troj 89.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • tarffleker: -lekit SvB 518 (b. av 1500 t.). tarffueliker: -likit ib 310 (omkr. 1500); -likin ib 312 (d:o). tarffweleg: -legit Troj 232 ; -ligen 89),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚱᚠᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back