Thärna

Old Swedish Dictionary - thärna

Meaning of Old Swedish word "thärna" (or thærna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

thärna (thærna)
tärna, tjenarinna, i sht Flicka som betjenar en qvinna af högt stånd. thärna säthir hand vhdir kyn ok sörghir äpte graskin GO 332 ; jfr Kock. Medeltidsordspr. 2. 172. jwdith war ensamen mz synne thärno MB 2: 167. ib 182. iomffrun bödh sinn thiänisto möö gaa nidher til strandenna. .. tärnan gik til strandenna som henne budhit war Lg 3: 301. " han (konungen) sagdhe til drötningina sinna. .. thenne (quinno gifuir iak thik til thärna" Fl 73. " viiste hon !UDDA_TECKEN?: een iomfrw badhe höfwizk ok riik) mik wt sina eghna thärna hiit skiotlika a idhra nadhä" Iv 4004. " frwen swarade th then tärnä hwat thu mik rader thz gör iach gerna" ib (Cod. B) s. 215. ib (Cod. A) 5288, 5520, 5574; på samtliga ställen i Fl och Iv förekommer ordet i rimslut.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so thärna may have also been written as thærna

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᚼᛅᚱᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back