Þäþan

Old Swedish Dictionary - þäþan

Meaning of Old Swedish word "þäþan" (or þæþan) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þäþan Old Swedish word can mean:

þäþan (þæþan)
L.
þäþan (þæþan)
1) dädan, derifrån (jfr af 1). sigherlikä þit komä oc þäthan SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). han. .. for. .. þäpan ok tel antichiam Lg.">Bu 134. " dacianus gik þäpan hem" ib 496. synen gik tha thädhan mädh skam Lg.">Bil 104. " the. .. foro swa KLemning. 1860. SFSS.">Bort thädhan" Lg 35. " thu skalt koma til thän häLgha stadhin iherusalem. .. ok thädhan skalt thu fara ok til bedhleem" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 235. " the segldo thädhan" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 125. " the. .. ginGO sa skogxledis tän jn i bleking" ib 2: 8510. KLemming. 1860.">Gr 284. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 186, 2: 8946. KLemming. 1860.">Grönblad. 1857.">FM 589 (1513). - þäþan ok hvaþan, både från det ena stället och från det andra. thädhan ok hwadhan komKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir hwar offeghir (vir perimi vetitus miKLemming. 1860.">Grat ab hoste quitus) GO 1049.
þäþan (þæþan)
2) derifrån (jfr af 2). se thädhan landit KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1. 435. tok diäwllin han. oc fördhe han til iherusalem som liggir thedhan atirtan af thera milom KLemning. 1860. SFSS.">Bo 48. " KLemming. 1860.">Grafwin war ther ginstan när. tho ititit thädhan som han var korsfästir" ib 213. - KLemning. 1860. SFSS.">Borta derifrån. han ville gerna tädhan vara KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3905.
þäþan (þæþan)
3) deraf (jfr af 7, 8). af thy (inde) läroms vi. oc thädhan (inde) aflom vi dygdhena KLemning. 1860. SFSS.">Bo 106. " tok sik thädhan (inde) sinna forradhilsa sak oc tilfälle" ib 162.
þäþan (þæþan)
4) på KLemming. 1860.">Grund deraf, derför (jfr af 11). hwat som owinan obrygdhadhe hänne til hadhuetilse. thz vände hon sik til gagn. thädhan (inde) är hon siälfware til näfstinna. .. thädhan är hon thäkkare for blygho höuiskhetina KLemning. 1860. SFSS.">Bo 125.
þäþan (þæþan)
1) derifrån (jfr af 1). thädhan af saa iak nidhir fara eet lius KLemming. 1860.">Gr 297.
þäþan (þæþan)
2) deraf (jfr af 7, 8). skulum wi ey lata af hans lofwi, thy at thädhan af tröstom wi os at fa synda forlatilse Ber 142. " tädhan af iättas thic synda forlatilse ib. fa þäþan af dözsens sak hwaþan hon vänte sik helso" KL 184.
þäþan (þæþan)
3) deraf (jfr af 10). mit folk. .. kastadho gul j eldin ok thädhan af vpstodh (inde surrexit) them en kalfwir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 153. " skyn vp ga j hymlana. .. ok thiokna ther ok swa wardha thädhan af thry thingh som är rägn ok haghl lok snio" ib 278.
þäþan (þæþan)
4) deraf (jfr af 11). skalt thw ey dröuas vm minom vinom hända nakar genuerdhogh thing thy at thädhan aff koma thom mere lön KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 117. - på KLemming. 1860.">Grund deraf, derför. nak iak minnis a gudh i mino aminne, tha finder iac af gudhi at han är, och thädhan af lustas iak äpte thy han wärdhoghas mik gifwa Ber 200. " änxlika rädhis han (djäfvulen) än wi haldom sämio och kärlek. .. och thädhan af är thz (d. v. s. deraf kommer det) at the häLgha kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia sigx wara rädhelik swa som härskaps spedz skipadher til stridh" ib 118. " i thy är thik domsins rätwisa i hwilko thic war syndinna ak hwadhan af (unde) thu fiölt i lastena thädhan af (inde) pinas thu (d. v. s. derifrån härleder sig din pina)" ib 124.
þäþan (þæþan)
1) derifrån (jfr fran 7). änden komKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir j gen moth wästher oc azinoth thaKLemning. 1860. SFSS.">Bor, oc tädhan fran gar han wth til vaca KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 51.
þäþan (þæþan)
2) derefter (jfr fran 8). tädhan fraa matte iulianus aldre höra corsith ment Lg.">Bil 591. noe räkker wt sina hand oc tagher in duwona til sik i archia, oc biidhar thädhan fra siw dagha sidhan sände han wt annan tiidh duwona KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 171. thädhan fran (ab inde) oc ther til han byriadhe gaa vppa sit thrätighinda aar finz ey i scriptinne at han nakat giordhe KLemning. 1860. SFSS.">Bo 29. ib 63, 142. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 197.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þäþan may have also been written as þæþan

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • teddan RK 1: (sfgn) s. 186.
  • dädän FM 589 (1513).
  • tän RK 2: 8510, 8946 (på båda st. i rimsl.)),
  • þäpan af ,
  • thädhan fran
  • thädhan sum , hvarifrån (jfr af 1). i rel. sats. fördhe henne ather i kirkiona, thädhan som han mz walle tokx Lg 3: 682.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚦᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back