Þiäna

Old Swedish Dictionary - þiäna

Meaning of Old Swedish word "þiäna" (or þiæna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þiäna Old Swedish word can mean:

þiäna (þiæna)
L.
þiäna (þiæna)
1) vara tjenare, tjena. här pläghom wi ey swena hafwa ther thiäna skulo om nakra gafwa KLemming. 1862.">Al 6398. " inghin magh wardha syn änghin man för än han haffwer thiänth eth ar här j koMPanit" KLemming. 1856.">SO 15. " lära pilther thiäne ath minKLemming. 1871--73.">STha iij ar" ib 18. skKLemming. 1862.">Al husBondhe KLemming. 1871--73.">STädhia pilth hurw länghia til läro thiano (för -a) skKLemming. 1862.">Al ib. " nager Bergström. 1868--70.">Suen KLemming. 1856.">SOm fore löne tiener ib 85. - med dat. skKLemming. 1862.">Al thu thy thiäna mik päninga löKLemming. 1871--73.">ST at thu äKLemming. 1871--73.">ST mik swa när skylder" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 221. " jak wil thiäna thik siw aar fore rachel" ib. " thu weeKLemming. 1871--73.">ST wäl, mz hwilke tro iak hawer thiänt thik" ib 222. maga Bergström. 1868--70.">Suena tiena hwem thöm lyKLemming. 1871--73.">STer KLemming. 1856.">SO 21. " man kan ey thiäna thwem härram (för -om) til hylliKLemming. 1871--73.">ST" GO 554. - särsk. om tjenKLemming. 1871--73.">ST hos en konung el. KLemming. 1871--73.">STorman. med dat. þänkte han mz sik. eigh vilia þiäna. vtan väldoghaKLemming. 1871--73.">STom väruls härra Lg.">Bu 497. " nu är thz sakt vm vngara ok KLemming. 1862.">Allom KLemming. 1856.">SOm konunGOm ok höfBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">DinGOm tiäna, at the skulu wara höuiske ok haua faghra sidhi" Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 54 (136, 58). " thz war een GOdhir riddare, han hafdhe langan tima throlika thient enom konunge" KLemming. 1871--73.">ST 147. " tiänar iak ider gerna (yttrande af Tyrgils KnutsKLemming. 1856.">SOn till kon. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birger)" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1996. - om krigKLemming. 1871--73.">STjenKLemming. 1871--73.">ST, särsk. krigKLemming. 1871--73.">STjenKLemming. 1871--73.">ST till häKLemming. 1871--73.">ST. baþe wari män ok swa adþri thär i harramanna gardþum thiäna i wart riki Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). änkyor, KLemming. 1856.">SOm þe husbönder hafþo, KLemming. 1856.">SOm Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">FrälKLemming. 1871--73.">ST hawa þyänt ib 5: 476 (1345, nyare afskr.). skKLemming. 1862.">Al han, äller annar af hans veghnä i rikesens þiäniKLemming. 1871--73.">ST þiänä for sins oc sinnä syzkenä GOdz Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Frälse ib. " hawi en man med sik KLemming. 1856.">SOm firi han scKLemming. 1862.">Al þyänä" ib 477. scuþä. .. än þän mannen KLemming. 1856.">SOm þiänä scKLemming. 1862.">Al af hans veghnä, är nytter til rikesin þiäniKLemming. 1871--73.">ST, äller ey ib. " kan. .. þänne wiþer han skiliäs KLemming. 1856.">SOm firi han þiänä" ib. " þiäne hwar firi sik" ib 478. " the KLemming. 1856.">SOm tyäna mz häKLemming. 1871--73.">STh" KLemming. 1856.">SOns KLemming. 1871--73.">STridskonKLemming. 1871--73.">ST och KLemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 29. " ath jngen herre, capitenare, äller foghote, bethee äller j wapensyn Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Framledhe andra hoffmän äller tyänara wthan the KLemming. 1856.">SOm wndy hans baner samelika tyäna wthan skryMPtan" ib 23. " then KLemming. 1856.">SOm segh presentera. .. vndy annath baneer, än ther han wndhy tyänar oc taker sin lön ib. - med dat. kan þet. .. swa warä at nakar þyäniKLemming. 1871--73.">SToman hawer KLemming. 1856.">SOn äller syni KLemming. 1856.">SOm þyänä androm mannom, oc äru daghlikä hemä med faþrenum" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 477 (1345, nyare afskr.). - ss undersåte tjena (en konung), vara i undersåtsförhållande till, vara underdånig, lyda. med dat. i hafin varit idra þiäniKLemming. 1871--73.">STo mann oc vnderdana forraþare skanunga idar oc idrum syni þiänto vilianBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis idar oc idrum syni þiäna KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 184. ib 185. han (konungen) hafuer thes mera kärleek til KLemming. 1862.">Almogha ok sinna vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diåna, at the haua thiänt ok lydhuge waridt fadher ok föräldre hans Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 10 (24, 11). andra släkter skulo thik thiäna oc thinne släkt KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 215. han. .. thiänte konunGOm til skat (factus eKLemming. 1871--73.">ST triLg.">Butis serviens) ib 264. - med pep. unBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir. han är väldogh ouer margh land ther KLemming. 1862.">Alle thiäna vnder hans hand Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 2816. ib 1086.
þiäna (þiæna)
2) tjena (Gud el. öfver hufvud väsen KLemming. 1856.">SOm är föremål för religiös kult), bevisa tjenKLemming. 1871--73.">ST och lydnad mot, egna tjenKLemming. 1871--73.">ST el. dyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKan, dyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa. med dat. i moyisi laghum þa iuþa ensamne þiänrþo guþi Lg.">Bu 3. " at gudhi tiänis mz gladhelighet" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 35. skKLemming. 1862.">Al han (konungen) gudhi mera tiena ok lIva gudhlikare. .. än huar annan man Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 14 (32, 15). KL 170. " een thräl gafs Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fräls at thiäna gudhi i ödhkn" ib 210. " KLemming. 1862.">Alle gudz ängla thiäna sinom skapara oc äre vnder honum mz lydhno oc hedher" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 491. " swa KLemming. 1856.">SOm han skapdhe mannin at thiäna sik, swa skapadhe han KLemming. 1862.">Alla wärlBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dina at thiäna mannenom, the til at han matte swa mykit hälder gudhi thiäna" ib 37 ; " jBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 1, 5. äru the före gudz säthe oc skulu thiäna honom dagh oc nath j hans kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio" ib 2: 344. " ärfuodhis folk hulkit gudhi äghir tiäna mz licamlico äruodhe" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 194. " jek loffuer tegh iheBergström. 1868--70.">Sus i thin guddom. . tu mz fader ok swa then heLge ande skopth himil oc jordh oc KLemming. 1862.">Alle handhe himil planetor oc KLemming. 1862.">Alle KLemming. 1871--73.">STierne äpter tith Bodh the tene tegh gerne" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 26. ib 11. " romara þiento giärna marti" Lg.">Bu 9. romara þänto än mer februe ib. " þiäna prosperine ib. han. .. þänte guz moþor ä män han lifþe" ib 20. en KLäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKar vare Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fru giärna þiänande ib 17. þiäna KLemming. 1871--73.">STokom ok KLemming. 1871--73.">STenom ib 138. - abs. gerna mz hwar häldär länge thiäna til nadha ok bidha til bätra Lg.">Bil 922. - om tjenKLemming. 1871--73.">ST KLemming. 1856.">SOm egnas onda andemKLemming. 1862.">Alter. þik (Satan) þiäna ängen mz räto Lg.">Bu 21. " skKLemming. 1862.">Al iak iþar lata seia þän fula gäKLemming. 1871--73.">ST. för än han fly. at i maghen pröua hulikom i þänten" ib 208. ib 20.
þiäna (þiæna)
3) tjena, betjena, göra tjens, gå till handa, passa upp. med dat. na[ta]lia þiänte þär. .. häLghom martiriLg.">Bus þuo þerra sar ok KLemming. 1871--73.">STrök mz selke Lg.">Bu 520. ib 521. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 101. " KLemming. 1871--73.">STander han oc thiänar them" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 189. " en draki com braþleca vndan iorþenne ok drap af guþa präKLemming. 1871--73.">STs KLemming. 1856.">SOn. KLemming. 1856.">SOm þiänaþe tel KLemming. 1862.">Altara (ignem minKLemming. 1871--73.">STrabat)" Lg.">Bu 199. tyänä thöm til Bordz KLemming. 1856.">SOm vedh Bordet saato Lg 3: 583. - abs. natKLemming. 1862.">Alia. .. þiänte KLemming. 1856.">SOm för mäþ þuat ok föþo Lg.">Bu 522. " the giordo iheBergström. 1868--70.">Su koKLemming. 1871--73.">ST oc marta tiänte" MP 1: 194. Bo 62. " KLemming. 1871--73.">STod han for konungens Bord oc tiänte" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 49. the. .. thiänto sielff for Bordhe KLemming. 1871--73.">ST 55. syKLemming. 1871--73.">STrana. .. KLemming. 1856.">SOm thiäna skulu til Bordz KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 72.
þiäna (þiæna)
4) tjena, vara (ngn) till tjent, göra (ngn) en tjenKLemming. 1871--73.">ST. med dat. vi skolom. .. ey thiäna nakrom i öghomen Bo 68. " en wäldogher man thiänar fatighom manne mz thy at han mödher han, oc thiänar honum himerike mz hans KLemming. 1871--73.">STore mödho" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 208 ; " jBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 8. "
þiäna (þiæna)
5) tjena, vara till tjent, hjälpa, biKLemming. 1871--73.">STå. med dat. huar en eptir ty KLemming. 1856.">SOm han tok nadh af ghudhi tiäne androm mz henne MP 1: 194. " gören them (bröderna) KLemming. 1862.">Alla samman till präKLemming. 1871--73.">STha oc taken inga lekbrödher jn wthan the KLemming. 1856.">SOm beqäme ärw til ath wardha präKLemming. 1871--73.">STe swa kwnna the mera hedher göra gwdy oc sigh syälffwom gawghn oc tyäne hvarandrom, koKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer jak hem jak wil swa snarth tyäna enom aff them til mesKLemming. 1856.">SO KLemming. 1856.">SOm the mik" KLemming. 1856.">SOns KLemming. 1871--73.">STridskonKLemming. 1871--73.">ST och KLemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM LXV. - vara till tjenKLemming. 1871--73.">ST el. nytta, vara tjenlig, gagna, hjälpa. med dat. KLemming. 1862.">Alt thiänar (serviunt) honom iäMPt swa lint KLemming. 1856.">SOm KLemming. 1871--73.">STrijt Bo 66. " tholughom man thiäna (Bergström. 1868--70.">Subserviunt) bahe genwärdha ok sälikhet" Bergström. 1868--70.">Su 443. " thz tyänar KLemming. 1871--73.">STridz folke, skeKLemming. 1856.">SOns KLemming. 1871--73.">STridskonKLemming. 1871--73.">ST och KLemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMannom oc fiskarom" KLemming. 1856.">SOns KLemming. 1871--73.">STridskonKLemming. 1871--73.">ST och KLemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 13. - tjena, befordra. med dat. tw faar. .. hwilken KLemming. 1856.">SOm. .. thiänto minne nytelikhet Bergström. 1868--70.">Su med prep. til. the tw förra mantzwit. the thiäna til thz thridhia KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 82. ey matte thäskyns likame wäl thiäna tl GOt näme oc vnderKLemming. 1871--73.">STanBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dilse ib. " hans likame wit, KLemming. 1856.">SOm mäKLemming. 1871--73.">ST thiäna til GOdha vnderKLemming. 1871--73.">STanBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dilse" ib 83.
þiäna (þiæna)
6) syssla med, sköta, vara verBok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KSam för. med dat. ey är os iämt at forlata guz ordh. .. ok thiäna (miniKLemming. 1871--73.">STare) Bordhom KL 142. thiäna (miniKLemming. 1871--73.">STare) iordhrikis ärandoKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer 206. vansamlik (för -likt) är at badhe sändher thiäna (servire) himerikis afling ok iordhirikis ärendom vthan them thiänis for gudhz skul ib 26-27.
þiäna (þiæna)
7) besörja, sörja för, skaffa medel till. hon thiänadhe ther tharwm aff sinu fädherne Lg.">Bil 265.
þiäna (þiæna)
8) tjena, förtjena, genom tjenKLemming. 1871--73.">ST el. arbete förskaffa el. förvärfva. guþ menar KLemming. 1871--73.">STundom naturonne giua þät han vil at hans vini þiena af naþon Lg.">Bu 4. " han. .. ofBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fradhe them af thy fatöka wärdhe KLemming. 1856.">SOm han thiänte i ödhknomen mz sinom handom" KL 210. " at taka lön. .. þolik iak hauar þiänt mäþ hans andLg.">Buþum" Lg.">Bu 142. " at wilia hawa siin löön, för än the äre tiänadh (Cod. A forthiänt 92)" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: (Cod. B) 335. " han bidhar siin lön til the äre tiänadh" ib. " hvilken hosBonde sinom swen holler sin lön fore epter then tiente äre" KLemming. 1856.">SO 85. - med dat. och ack. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 208 ; " jBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 4. en GOdh fatök qu9nna thiänte sik födho mz sööm" KL 92. - förtjena förtjena, göra sig förtjent af. iak hafuer ey thz aff thik thiänt Iv 4594. then fik wärKLemming. 1871--73.">ST KLemming. 1856.">SOm bätKLemming. 1871--73.">ST hafdhe tienth Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 386. - (?) med prep. til. heter then KLemming. 1871--73.">STool propiciatorim, KLemming. 1856.">SOm thydher a wart maKLemming. 1862.">Al nadha KLemming. 1871--73.">STadher, oc misk8nd, thy at thädhan ma hwar man wänta sik nadhe,r oc miskund än han kan ther til thiäna KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 491.
þiäna (þiæna)
9) genom återtjenKLemming. 1871--73.">ST visa sig förtjent af, vedergälla. thz vil han thiäna (Co.d f for tien) Iv 5644.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þiäna may have also been written as þiæna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • þiena.
  • þiana L.
  • thiana.
  • þyäna. tyäna.
  • thena: -te MD 11.
  • tene ib 26.
  • -er SO 21, 85.
  • -te.
  • thiäna af , aftjena, genom tjenst el. arbete lemna (ngn) ersättning för el. betala (ngt). med dat. coh ack. är hosbonden plichtoger at giffua fore drengen ena thunno ööll oc drengen tiene sinom hosbonde then aff SO 113. - Jfr for-, til-, ut-thiäna.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛅᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
➞ See all works cited in the dictionary

Back