Þiäna

Old Swedish Dictionary - þiäna

Meaning of Old Swedish word "þiäna" (or þiæna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þiäna Old Swedish word can mean:

þiäna (þiæna)
L.
þiäna (þiæna)
1) vara tjänare, tjäna. seruio. .. tyena oc träla STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU c 20 s. 573. jnseruire lydha oc fullelica tyena ib. lib. ath STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh thär aff hedrik ok the som thiäna thär aff hälghis Mecht 295. tyänar nokor STyreman j skipeno latandis sina tyäniSTha lön j skiparens skönyan STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 75. - med dat. el. i dess STälle ack. skal han anama thera thiänsit, ok ärfwodhe, som honom skulu thiäna, j thäs kärlex foreningh, j hwilkom honom tiänas for STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdhz Skul Mecht 295. " varth per som tiände essbiör ssaker vi mark" ATb 3: 299 (1516). item huSTrv intrigth thente her ake soror jn vita iiii mark dedit HLG 3: 68 (1523). - särsk. om tjänST hos en konung el. STorman. med dat. el. li dess STälle ack.. .. pa anders benng[t] ssons wegne, som är bengt skinneres sön och nw tiener dekin j STrengnes STb 3: 474 (1500). jö[n]ss pedersson, som fördom thinthe myns here nodh[ugh] k[onung] HLG 3: 91 (1526). - i uttr. thiäna til nokors hand. min modher brodher konung är, / wäldugh ower alt yrlandh; / the tiänä allä til hans handh STrand. 1853.">Fredrik ed Noreen 1464 ff. JSTrand. 1853.">Fr hand 4 c. - 2) tiäna (STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUd, helgon o.d.), ägna tjänST el. dyrkan, dyrka. deseruire tyena oc STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdhelica tyena STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 573. 5) tjänsa, vara till tjänST, hjälpa, biSTå. - vara till tjänST el. nytta, vara tjänlig, gagna, hjälpa. med dat. el. i dess STälle ack. JSTrand. 1853.">Fr SDw 2: 1319. alla the breff som mic kunne tiena j alla sak mellom mic oc honum ArfSTv 29 (1461). " hwar skipare skall haffwa the ankar som hwaryo skipeno tyänar STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 63. ib. ekeskogher tyänar them (ɔ bina) wäl" ib 296. - vara till lnytta, vara tjänlig; röna efterSTrand. 1853.">Frågan. thenne wara tiäne i veSTralandhen maSTer. .. botnabräde. .. oc räpthe. .. tiära. .. SToria. 1816 ff.">HSH 16: 69 (1527).
þiäna (þiæna)
8) tjäna, förtjäna. - förtjäna, göra sig förtjänt av med prep. til. ekke tiänte iak mera til min döödh en then j sion war kaSTadher Prosadikter (Sju vise m B) 218. 10) betjäna (ngn) med (ngt). swa the (ɔ sekulära hjälppräSTer) mago edher ok edhra eptekomanda sancti nicolausse socknaherra hielppa i edhers omsorg och regement giffua och tiena for:na sancti nicolausse kirkios socknafolk the helge kirkios sacramente (in miniSTranidis parrochianis ispis ecclesiaSTicis sacramentis et sacramentalibus assiSTere) SD NS 3: 516 (1419, övers. STrand. 1853.">Från sl. av 1400-t.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þiäna may have also been written as þiæna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • tyäna.
  • tiena.
  • tyena.
  • tiena.
  • preds.
  • -ar. impf. -te. tiände Atb 3: 299 (1516). thente HLG 3: 68 (1523). thinthe ib 91 (1526). Jfr Sdw 2: 1319),
  • *thiäna utaf ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛅᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Fredrik ed Noreen
Hertig Fredrik av Normandie. Kritisk upplaga utg. av Erik Noreen. 1927. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back