Þiänare

Old Swedish Dictionary - þiänare

Meaning of Old Swedish word "þiänare" (or þiænare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þiänare Old Swedish word can mean:

þiänare (þiænare)
jöns hokonssons tienere. .. thomas hluegerssons tienere FH 1: 185 (1497, gammal afskr.). oppenbarningh ihesu christi. hwilka gudh gaff honom oppenbara sinom thiänarom, hwilken snart skal wardha oc kungiorde sändandis om sin ängil, sinom thiänara iohanni MB 2: 333.
þiänare (þiænare)
2) i krigshär för lön el. sold tjenande man, soldat. ath jngen skal dirffwas lokka, leya, äller wndarwna annars tyänara som stadder är tyäna i the örlögeno PM 40. " ath capithenaren haffwer aff allom sinom tyänarom oc stridz folke största lydhno" ib 2. " capitenaren skal jnnerlika ransaka hwilke aff tyänarommen ärw dristoghe" ib. " jnen tyänare ma taka seg härbärge annath än ther the warda lagde aff härbärgis skaffarommen ib 23. ath jngen herre, capitenare, äller foghote, bethee äller j wapensyn framledhe andra hoffmän äller tyänara wthan the som wndy hans baner sannelika tyäna ib. "ib 3, 24, 28, 29. " ath alle oc hwar en sollanär oc tyänare skwla lydha capitenarommens bwd" ib 26. ib 25. - Jfr hus-, sam-, stads-, tro-thiänare.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þiänare may have also been written as þiænare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • tyänare.
  • tyeanae )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛅᚿᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back