Þiänist

Old Swedish Dictionary - þiänist

Meaning of Old Swedish word "þiänist" (or þiænist) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þiänist Old Swedish word can mean:

þiänist (þiænist)
el. anSTällning ss tjänade. tesse piger. .. som äre tieniSTe löse, thage tieniSTh innen thette ok vj (6) dagha STb 1: 466 (1476, Burspr). tha. .. gik han til thän riddaren ok togh aff honom tiäniST STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 239. " then karl ssom edher ssade tieniSTh pa STocholm" GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 366 (1511) ; jfr sighia 4. - om tjänST hos konung el. STorman. nakra wara gode men, som war sloth äller län hafua oppa thiäniST äller i panth Rydberg Tr 3: 381 (1483). - särsk. om krigSTjänST till häST. swa at han skal ok lma sit godz fryia ok frälsa med sinne thiäniST med häSTa ok wapn RP 2: 181 (1390).
þiänist (þiænist)
3) tjänST, tjänSTebevisning, biSTånd, hjälp. hon. .. sände epter präSTenom ath han skulde koma ok höra henne scriftamal ok göra henne al the tiäniSTh som honom borde STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 194. ath han (ɔ präSTen) skuldhe koma til honum ok göra honum tyäniSTh, j savrementis som han plyktogir war ib 5: 201. - Jfr guds-, kärleks-, tro-, vina-thiänit.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þiänist may have also been written as þiænist

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • tiänist.
 • tyänith.
 • tienisth.
 • tyenisth )
 • tjänst.
 • ställning
 • *thiänista brodhir
 • thiänista hion (tienista-),
 • thiänista lön
 • tienista-.
 • tyänistha-. tyäniste-),
 • thiiänista lös
 • tieniste- )
 • thiänista magdh , f. tjänsteflicka, tjänarinna. jak gudhz thiänista magdh Mecht 13.
 • þiänista man (thyäniste-. thianis-. tianistha-),
 • thiänista mö (tiänista-),
 • thiänista pika
 • tiänsita-.
 • tienista-. -pig(h)a),
 • thiänista qvinna
 • tiänista-.
 • tienste- STb 5: 45 (1515)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛅᚿᛁᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back