Þiänista

Old Swedish Dictionary - þiänista

Meaning of Old Swedish word "þiänista" (or þiænista) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þiänista Old Swedish word can mean:

þiänista (þiænista)
L.
þiänista (þiænista)
1) = þiänist 1. - särsk. om krigstjenst till häst. SD 4: 408 (1335, nyare afskr.). - om undersåtes tjenst och lydnadsförhållande till öfverhet. the forde. .. sagde for:de k. cristierna mantzskap oc theniste BSH 3: 59 (1453, samt. afskr.).
þiänista (þiænista)
2) = þiänist 2. en biscopor. .. gik vm miþia nat tel enna varra fru kirkio. for hänna þiänisto skuld Bu 25. " kununga ok höfdinga skulu sik wäl ok dygdeligha haua i gudz tienisto (bene se habere circa divina)" KS 60 (149, 65). " lätias j gudz thiänisto" Bir 2: 129. ta skal man ey af sömpnlöso thyngias. ok än sidhir af langom sömpn gudz thiänisto tima stäkkias älla nidhir läggias ib 4: 128.
þiänista (þiænista)
3) þiänsit 3. alskons fugle oc diur ok aldrehanda creatur the skulde them til teniste wäre MD 7. - Jfr klädha thiänista.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þiänista may have also been written as þiænista

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • þianista L.
 • theniste (ack.) BSH 3: 59 (1453, samt. afskr.; på två st.).
 • teniste (obl. kas.) MD 7.
 • þiänesta: -o VGL III 95. þianesta: -o ib 90.
 • þionosta: -o ib 104),
 • þiänisto folk
 • þienisto- )
 • þiänisto lös ,
 • þiänisto man
 • þyänisto-.
 • tienisto-.
 • tiänistu.
 • þianesto VML II þg 14: pr. i var. þiänsto- ib. þiansto- ib i texthdskr.),
 • thiänisto människia ,
 • þiänisto mö ,
 • thiänisto qvinna
 • þiänisto sven ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛅᚿᛁᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back