Þiänista

Old Swedish Dictionary - þiänista

Meaning of Old Swedish word "þiänista" (or þiænista) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þiänista Old Swedish word can mean:

þiänista (þiænista)
L. Jfr T. Johannisson, Göteborgs högskolas årsskrift LV I 3: 194 ff. 1) = þiänsit 1. ondir sytte honum j halff siwnde aar med odhmiwkt och tiäniste DN 14: 89 (1471). - om tjänst ho en konung. the godamän som slotten och länen haffwa oppa tiänste G. Carlsson, Kalmar recess 1483 s. 66.
þiänista (þiænista)
gudz tienstes fremmermer förökelse ib. - Jfr guds-, tro-thiänsita.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þiänista may have also been written as þiænista

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • tiäniste.
  • ltiäneste.
  • tienste )
  • þiänisto folk ,
  • *thiänisto lön
  • tyänisto- )
  • þiänisto lös ,
  • þiänisto mö
  • tiänisto- )
  • thiänisto qvinna (thiänosto-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛅᚿᛁᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back