Þiänogher

Old Swedish Dictionary - þiänogher

Meaning of Old Swedish word "þiänogher" (or þiænogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þiänogher Old Swedish word can mean:

þiänogher (þiænogher)
1) tjenande, lydig, undergifven. med dat. al thing som skullo vara honum thiänigh ok vndir Bughin KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 278.
þiänogher (þiænogher)
2) tjenande, dyrkande. " med dat. gudhi thiänugher ok sancto marcho" Bil 252. " en þriuin ridare ok vare fru giärna þänoghar" Bu 24. " en biscopor goþor ok guz moþor miok þiänoghar ib. "ib 516. Bil 748, 931.
þiänogher (þiænogher)
3) tjenstfärdig, tjenstvillig, tjenstaktig. med dat. görande sik them tillatoghan ok hemelikin. liofwan oc thiänoghan KLemning. 1860. SFSS.">Bo 57. " war han allum mykit thiänoghir" KL 56. Ber 214.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þiänogher may have also been written as þiænogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -ugher.
  • -igh.
  • þänoghar Bu 24),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛅᚿᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back