Þiänogher

Old Swedish Dictionary - þiänogher

Meaning of Old Swedish word "þiänogher" (or þiænogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þiänogher (þiænogher)
1) tjänande, lydig, undergiven. med dat. mz thom kom eth leon. j föLghe oc war thom thiänikt in til egiptum Lg (Skokl) ed Jansson 69 (Lg.">Bu: var þöm þiänande ok värn tel egiptim ib). 3) tjänstvillig, tjänstaktig. piltin war däghelik oc mykith thiänigh Prosadikter (Sju vise m) 168. - Jfr bethiänogher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þiänogher may have also been written as þiænogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • thiänigh.
  • tiänkit) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᛅᚿᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back