Þiggia

Old Swedish Dictionary - þiggia

Meaning of Old Swedish word "þiggia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þiggia Old Swedish word can mean:

þiggia
L.
þiggia
1) mottaga. " then sum mKLemming. 1862.">Allesghändä rätt thiggär" SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 377 (1344, nyare afskr.). " lta änglane som the willa ängKLemming. 1862.">Aledhis thiggia hans KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budh" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 193. " iak thigger henne (den fångna qvinnan) aff idher gärna" KLemming. 1844.">Fl 7dha at thiggia thz !UKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: tafuil) ok föra heem KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 837. " sagdhe sik siälfuan hafua thygat hans KLemming. 1862.">Almuso" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 712. " thaagh fäghin KLemming. 1862.">Almuso af thera hendom ok louade thes gudh at han war värdogher wrdin likas widh gudhz son som thagh (mottog ss gåfva el. KLemming. 1862.">Almosa) thessa hems siälfsins brödh" ib 582 ; jKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 2. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 585 ; " jKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 2. KLemming. 1871--73.">ST 56; jKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 2. - aBS. KLandas firi þöm þighat havär" KLemming. 1871--73.">SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. KLemming. I Vitt. HiKLemming. 1871--73.">ST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 46. " þo matte man þiggiä at e vare vin þär at" ib. " han warþ vm siþe sua fatökar: at han þorpte väl viþ at þigia smam (inciperet minimis indigere). som förra gaaf ofKLemming. 1871--73.">STorom" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 18. - taga, njuta. han wille tha hwilo tiggia KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 169. - taga sig, skaffa sig, tillåta sig. ij skullin ey swa hema liggia thz mak skullin ij KLemming. 1862.">Aldre thiggia KLemming. 1862.">Al 1874. - få, bekomma. at vi matom af guþi äuinnelekt lif þigia KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 139. " sith licamlica vppehälle aff androm tiggiandhe" KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 47. han var värdhir aKLemming. 1844.">Flat aff kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKionne thiggia KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 266. at hon matte ther aKLemming. 1844.">Flat thiggia KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR VII. - (?) han sa KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fra fore sik widha na ö haffwith liggia sit hop monde han til henna thiggia (sitt hopp fick han riktadt på att komma till henne?) KLemming. 1862.">Al 8818. - få, komma till. them syntis honum dödhan liggia ok lifwith KLemming. 1862.">Aldre tidhare thiggia KLemming. 1862.">Al 3490. ib 9348. - få, erhålla, genom böner förskaffa, utveKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa. thigde (iKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPetravi) iak the nadhina aff minom son KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 264. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (LKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 226. hon. .. vpfoKLemming. 1871--73.">STradhe barnit mz myölk hon fik aff hyrdhomen thigia KLemming. 1871--73.">ST 377. bar hon han (den drunkande sonen) KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fram for sanctam genouepham. oc badh for guz hedher thiggia honum liiff KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 249. - förskaffa, gifva? the sagho honum maKLemming. 1862.">Alöös liggia honum wiKLemming. 1871--73.">STe ängin lifwith thiggia KLemming. 1862.">Al 2546.
þiggia
2) utbedja sig, begära. ma iak thiggia ena bön aff thik KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 1879. " giff mik nadher ok ena böön hona thigger iak fore KLemming. 1862.">All wärlz löön" KLemming. 1862.">Al 2974. wi thörffwom änga nadher thriggia ib 6317. " iak wille hiit til hiälpa KLemming. 1844.">Fly thiggia badhe hiälp oc raadh" ib 7877. sighin os thz thiggiom wi ib 8012. " tha gik hon (lejonet) for herra iwan liggia som hon vilde nadher aff honum thiggia" Iv 2506. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 264. " wil iak orloff aff ider hafua ok tigger iak thz for ena gaffwa KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1995. offte the hielp aff konungin tigge" ib 2: 312. konunghs fogda sculle cy til bönder fara och engen skat aff landit thiggia ib 1598. " tigger jak thet af gudhi i himmerike" BSH 3: 293 (1470, samt. afskr.). - tigga. hwat ey. .. äru the avitande vm the thigghia mangh thingh (plura mendicant) til at fulkomna tholika bygninga KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 362. " han var then sami som saat for mönKLemming. 1871--73.">STersins port thiggiande KLemming. 1862.">Almoso" KL 135. " tha tygdhe han födhe tiil honum" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 34. " han. .. tygdhe sancte anna KLemming. 1862.">Altiidh eth wax liwss" ib 29. - aBS. enom pilagrim. .. wnnos eigh päniga. ok var bliughar at þigia (mendIvare) KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 174. " hwat ey gingo the ok thagho" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 14. ib 66. " sat en blindir man vidh väghin och thyggde" KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 54. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 232. " nar han thigdhe oc äruodhadhe mz sinom handom til sina födho" ib 150. " ther KLemming. 1862.">Al thing j sändir forläto for gudz skuld ok thigdho sidhan aff androm (poKLemming. 1871--73.">STea ab KLemming. 1862.">Aliis mendicantes)" ib 3: 124.
þiggia
1) taga sig, förskaffa sig; söka förskaffa sig el. erhålla. þri biscopa komo þär for vndars skyld. at seia guz iartigne ok þigia sik noquat af häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghom domom (cum quilibet de illo plice partem vellet accipere) KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 56.
þiggia
2) utbedja sig, utbedja åt sig. tiggiandis (petentes) sik hielp aff gudi KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 155. - tigga sig, tigga åt sig. at tiggia sik födhu KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 349. ib 581. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 584.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • þigia Bu 18, 56, 139, 174.
 • þygger SD 5: 377 (1344, nyare afskr.).
 • thaagh Bil 582.
 • thighde Bir 2: 150 ; Lg 584.
 • thigde Bir 3: 264 ; ST 56.
 • tigdhe Lg 585.
 • thyggde MP 2: 54.
 • tygdhe Lg 3: 29, 34.
 • thagho Bo 14.
 • thigdho Bir 3: 124.
 • þighat ÖGL B 46; SR 46.
 • thygat Bil 712),
 • þiggia sik ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back