Þighia

Old Swedish Dictionary - þighia

Meaning of Old Swedish word "þighia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þighia Old Swedish word can mean:

þighia
L.
þighia
1) tiga. " vil iak þiia ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre ne gen sighia" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 136. " han þigþe ib. bartholomeus baþ han þighia" ib 205. " thighiom wi genaST som en STen" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6255. " the STrand. 1853.">Frugha gat tha ey längre thakt" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1270. " han ey tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aladhe vtan sat oc thaghde" ib 60. " hafdhe them bätra Varit hafua thigat än tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alat" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 254. " thighia är bädhzST" Su 420. bätra är tighia ä (ör än) tharfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">FlöST mält GO 782. badhe thiande ok tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alande Gers STrand. 1853.">FreST 33. " faa wita thilanVallius. 1850--54.">Dis mans tharff" GO 1080. " thigh thu vsSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald Vallius. 1850--54.">Diäfwl" VKR XII. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 83. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 29, 87, 215. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 72. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1808. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2035. STrand. 1853.">Fr 1965. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2081, 2843, 3718, 3720, 2: 3161, 5725, 5772, 6920. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2265 Md 10, (S) 216, 274. Va 35. Vallius. 1850--54.">Di 122, 200. hon thigdhe qwar oc thordhe honom ekke swara ST 403. ib 144, 174, 525. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 156. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 82, 6686. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 142. - med prep. thigh af fanyte tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 245. STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 194. " at iak aff androm (de eteris) tigdhe" Su 164. nakath. .. ther ij bahVallius. 1850--54.">Din mik oer thighia Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2778. " thighde moyses vm thera skapilse" MB 1: 48. 2778. thigdhe moyses vm thera skapilse MB 1: 48. moyses thaghde .c.. om ängla ib. ib 164. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 38. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 340. ST 326. VKR XII. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 339, 923. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 340, 2648, 3216, 5088. STrand. 1853.">Fr 999. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1181, 8092, 8494. Su 421. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 258. herbyrias en STridh som scripten sigher hona ma wäl höra hwa ther til thigher STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3304. " skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thu thz äkke sighia at iak wil til thit breff thighia" ib 6056. ib 6524.
þighia
2) förtiga. " thighia thera naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn" MB 1: 302. thighia sinna vina synde STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 317. " the som thighia sannindena" ib 3: 194. " han. .. biwdher hänne. .. thz at thighia" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 3633. " huru vnVallius. 1850--54.">Dirsamlica hon sin licamma plaghadhe är Vanlica bätra at thighia än ther nakat vm tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 334. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 82. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 26, 384, 3: 459. GO 361. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6, 7004. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1029, 2: 4381, 8249, 3: 2079. Su 349. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 39. " thenne orden skulden j haffua tigäth" Va 47. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3879, (siSTa forts.) 4920.
þighia
3) tiga vid, tigande lida. vm thw. .. thighir thän orät som thic görs STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 233.
þighia
4) Vara STilla, hvila. thigho the quarra the nattena (nocte silverunt) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 220.
þighia
5) part. " pres. tyST, ej högljudd. þighiande mässa, del af messan hvilken läses med låg röST och hvilken utgöras af nattVardens inSTiftelseord samt böner som föregå konsekrationen, nattVardsmessa. j thighiande mässo tha preSTer bidher for lifuanVallius. 1850--54.">Dis vinom (ad locum canonis veniens, in quo de viris mentio fieri conSuevit)" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 799.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • tygia RK 3: (sista forts.) 4920 (i rimsl. med segia). þiia Bu 136.
 • thiia: -andis Go 1080.
 • thia: -ande Gers Frest 33.
 • tija MD (S) 216.
 • tia ib 274 ; RK 2: 6920 (i rimsl. med sigia). tya ib 3. 3879 (i rimsl. med nyia).
 • thagdhe MB 1: 48 ; Bo 156, 215 ; Fl 1808 ; Iv 60, 2035 ; Fr 1965 ; Al 82, 2265.
 • tagde RK 1: 2081, 3718, 2: 5725 ; MD 10 ; Di 122.
 • þigþe Bu 136.
 • thighdhe ST 144, 174, 326, 403.
 • thigdhe MB 1: 48 ; Bo 29 ; Bir 3: 72 ; VKR XII.
 • tigdhe Bir 1: 26, 3: 101 ; Di 205 ; LfK 194 ; Su 164.
 • thygdhe Bil 83 (på två st.). thygdhe Bir 1: 384. pl. thagdho Bo 87.
 • thighdho ST 525.
 • thigdho Bo 220.
 • tygdo Lg 3: 39. konj.
 • thigdhin MP 2: 254.
 • thakt Iv 118, 1270 ; Al 8494.
 • takt RK 1: 1029, 2843, 2: 5772.
 • tacht ib 3161.
 • thighat MP 2: 254 ; Su 421.
 • tighat RK 1: 3720.
 • tigät Va 16.
 • tigäth ib 47.
 • thegat RK 2: 4381.
 • thigh KL 245 ; Bo 38 ; VKR XII ; Ber 258.
 • tik Va 35 ; Di 200 ),
 • thighia ivir ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back