Þighia

Old Swedish Dictionary - þighia

Meaning of Old Swedish word "þighia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þighia Old Swedish word can mean:

þighia
L.
þighia
1) tiga. " muteo. .. tere. .. wara oc warda dwmer oc thygha" STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 168. confessor. .. spyri alla almenneligha aat, om än the haffua hafft friith wal loc them thiande ellir samthykkiande opläsi ginSTan confessor. .. scrifftena huru scrutinium är til gangit alment oc openbara Abbedval i Vkl 79. " j haffwin litsla snille mz idher vm hwar idhra ma ey frälsa mik en dagh wm iak gither warit thiandhe" Prosadikter (Sju vise m B) 178. han. .. biddhe thighandhe epther sinom fadher ib 179. " ta komo thär jngangande twe okända vngha mwnka. .. ok ginge swa tySTe tiande ather tädan" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 274. " sade han til oleff scruffuere: swer och thu swa dan en edh. tha thagade han och tigde STylle STb 3: 13 (1492). enghen twngha skulle tighya oc engxsens hiärta lätisa ällar slyögth göras i STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz lwffui" JMÖ 127. - med prep. ezcehiel prophete tigdhe ok ekke mz hwat wärdoghom haSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn äwärdhelikin STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh förST kläddhe sina älskeligha siäl (nec ezehiel tacuit quante dignitatis ornatu dominus. . .) SpV 126. " ok än wm iac wille thighia biudhir war härra STenomen oc the skula ropa, thy ma iac ey thighia vm mins härra ieronimi loff (cum si taceam, lapidibus jubetur clamare? Certe loquar, et non tacebo, totis viribus et nisibus laudare Hieronymum) Hel lmän 165. - med objekt. tiga till, besvara med tySTnad. sprode waar herre. .. huSTrv könne til, om hon sich achtet hade til sin bonde offuer til lubeke eller hon bliffua wille. .. huilket hon lenge tagade. vppa tet sizSTa swarede hon och sagde. .. "STb 3: 98 (1493). swarade war höffuitzman henne: icke loffuede. .. j swa siiSTh. .. huilket hon och thagade ib. 2) förtiga. huru hon är nidherfallin j fordaarffwit, thz är syndinna swalgh, lthz är bäthra thia (quomod voraginem inciderit melius eST silere) SpV 127. " thätta är ekke teghat aff STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz ordhom, thz är the hälgha scrifft (Itane sermo divinus iSTa reticuit)" ib 314. the ordh jach opta aff tik tilforen hört hauer otwingat, thöm tyger jach ey epter (ɔ efteråt) STb 2: 246 (1488). ath huSTru birgitta. .. haffuer gerth skomagares huSTru jntet ath swara, epter hon swa lenge haffuer tagth sin reth ib 294 (1488). mädhan hySTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPane kungöra STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz äro. .. bör ey människione STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz loff thighia (silere debet rationalis creatura a laude Dei ..?) Hel män 165 5) part. pres. tyST, ej högljudd. þighiande mässa, del av mässan (canon missæ) vilken läses med låg röST och vilken utgöres av nattvardens inSTiftelseord samt böner som föregå kosekrationen. Jfr Sdw 2: 1318, B. Sjöros, Äldre VäSTgötalagen 133 ff., M. Ahlberg, Presenparticipet i fornsvenskan 15 f-, C.-E. Thors, Den kriSTna terminologien i fornsvenskan 248 f. thär mädh böriade han (ɔ en klockare) the dyraSTe ordin läsa som präSTin las j tiande mässona STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 139. - Jfr forthighia.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • tighya JMÖ 127.
  • thigha: -andher Prosadikter (Sju vise m B)
  • tia: -ande MP 4: 139, 274.
  • tyger STb 2: 246 (1488). impf. t(h)agade STb 3: 13 (1492), 98 (1493). tigd(h)e SpV 126 ; Stb 3: 13 (1492). part pret. n. teghat SpV 314.
  • tagth STb 2: 294 (1488). Jfr Sdw 2: 1318),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Abbedval i Vkl
Ordning vid abbedisseval i Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back