Þikla

Old Swedish Dictionary - þikla

Meaning of Old Swedish word "þikla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þikla
ofta. " en þiuvar. .. las þiKLa hänna helso värs mz knäfallom" Bu 26. " trät kan ey fruct bära. vm thz thiKLa af stadh föris" KL 264. bör licamanom af lustelicom sömpne thiKLa väkkias KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 129. sua mangom sinnom han fölghe lustanom mädhan han är liuande sua tiKLa oc opta bör honum (djäfvulen) ökia eldin j häluite ib 2: 256.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • þikklä UpL þg 8: 1 (på två st.). þikllä VGL IV 12 (på tre st.). tikle SML Conf. i var. (på två st.). þycclä ib B 15. 1. komp. þiklär UplL V s. thiklar SML 15: 1.
  • þiklär UplL Vs. thiklar SML B 15: 1 i var. þiclare VML II B 7: pr. i lvr. tiklare UplL Conf. i var. thiklaren SML Conf. tiklarenn UplL Conf. i ar. (på två st.). þyclare VML II B 7: pr. Jfr þiklarmer),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚴᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back