Þinga

Old Swedish Dictionary - þinga

Meaning of Old Swedish word "þinga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þinga Old Swedish word can mean:

þinga
L.
þinga
1) hålla ting. tha magnus haralTSSOn thingadhe i fernabo SD NS 1: 267 (1403, nyare afskr.). ib 2: 230 (1409, nyare afskr.). will fougtenn tinga ib 1: 290 (1403, nyare afskr.). thingadhe pether niclesSOnmeth almoganom i widbo i höridum ib 2: 226 (1409). BSH 3: 143 (1463), 5: 118 (1506). Di 6. - hålla ting med? jak dragher nw i strax idag aff stadh in ath helsingelandh, ath tingha (för tingha mädh?) the tinglach ther igen stha BSH 5: 577 (1547).
þinga
2) hålla sammankomst, öfverlägga, förhandla. han tingade mz rekbona oc the andra ther näst TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forTS.) 4615. - förhandla, underhandla, dagtinga, inlåta sig i underhandling el. dagtingan. kesarin matte länge thingga (Cod. B, C skulde medh them lenge tinga) för än han matte her een herra thwinga Fl 968. " sidhan tinghade. .. landet alt" TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2976. " erchebiscopen oc skaninga hans bud finge at komma til hanom ther oc tinga" ib 2: 8670. gyDinga hanum wäl vnfinGO for thera hered the tha tinga ib 8732. villo the sielffue tinga for sich han ville them nadha sannelich ib 4116. " ey dughde tha for lifuith thinga" Iv 4516. " thöm alla ther til at thwinga a moot thera vilia at thinga" ib 5410. " bäträ är thinga widh buskan än widh boya (d. v. s. bättre är att dagtinga ss fredlös i skogen än ss fängslad vid bojan)" GO 828 ; jfr Kock, MedeltidSOrdspr. 2: 336 f. - genom underhandling el. dagtingan uppgöra el. öfverenskomma. han thingadhe här fore lifuith swa thz han skulde hwariom thera fa halft annath hundradh mör Iv 4245.
þinga
3) betinga, genom öfverenskommelse el. på öfverenskomna vilkor åtaga sig (ett arbete). ingen mwramestara tynge eller steDie mera gerning til sigh en han vel tröstr bestaa for vinterdaga SO 82.
þinga
4) tinga, uppgöra köp af (ngt). komber här noget wtlenst hwethä til staDin thaa skal then yngxthe bagaren tinga tz hwethe til alles theres behoff och betale siden hwar effter sin empnä oc makt BS 36. thetta tinge och köpte bröderne, och han (d. v. s. den SOm gör sitt ingräde i skrået) skal betala TS 26. Jfr be-, dagh-, for-, lagh-þinga, äfvenSOm þinkta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -aþe.
  • supin.
  • tingath BSH 5: 118 (1506) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back