Þingat

Old Swedish Dictionary - þingat

Meaning of Old Swedish word "þingat" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þingat
dit. " genom thz bergh han thighat reedh" Fr 851. " tha the fa mz sik mäRKia ther hwi han tingad sendher är" Fl (Cod. B) 188. " mz sinom här han thngath far" Al 9548. " Allom persis han oMBödh at the skullo thingath koma" ib 3603. " min genasta wägh iak thingath spör" ib 4832. " the ridho tha annan stadh tinghat som hertogen bad" RK 1: 2067. " för än the komo bort til dAll tinghat swa som husit war" ib 2366. " wille han tighat" ib 2395. " tha skAl for:de nisse swensson oc andris petersson tingat koma" SD NS 1: 363 (1404). then gard är then älste biskops gard wil haffue, oc then ther þa bor gör arlige medh the landbor ther om kring mang daguercke tinet BSH 5: 320 (1508). RK 1: 2585, 3622, 2: s. 345. Fl (Cod. B) 1007. Al 5280. MD (S) 211. Pa 16, 17, 19. MB 1: (Cod. A 3) 558. JFr þit.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • tingat.
  • tingad.
  • tinet BSH 5: 320 (1508).
  • thighat.
  • tighat RK 1: 2395, 2585),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚿᚵᛆᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back