Þingbär

Old Swedish Dictionary - þingbär

Meaning of Old Swedish word "þingbär" (or þingbær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þingbär (þingbær)
kompetent att å tinget erhålla uppdrag att utföra el. deltaga i offentlig förrättning och egande röst i allmänna angelägenheter. warþen aldre optar þingbäre SD 5: 378 (1314, nyare afskr.). Jfr þingsbär.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þingbär may have also been written as þingbær

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚿᚵᛒᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back