Þinglagh

Old Swedish Dictionary - þinglagh

Meaning of Old Swedish word "þinglagh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þinglagh
tingslag; även (de på ting församlade) inbyggarna i ett tingslag. tha stodo thär fore allo tingaleno henric pinne, hinza haquonsson. .. SVartb 205 (1392). Uppl Lagmansdomb 56 (1492). kom for rettin anders magenson och kwngiorde for menige tinglaget at. .. ib 66 (1493).. . och jngen hans frende hanom hielpe wille som bewisligit wor medmenige tinglaget ib 68 (14939. " thetta witnade menige tinglaget Liber exxl Vallentunensis 63 (1506). Jfr þings lagh. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • tinglag )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚿᚵᛚᛆᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back