Þiufnaþer

Old Swedish Dictionary - þiufnaþer

Meaning of Old Swedish word "þiufnaþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þiufnaþer Old Swedish word can mean:

þiufnaþer
L.
þiufnaþer
1) tjufnad, stöld. " huar SOm taker älla häfda annars godhs mote almoghans wilia, thz är rån älla tiufnadher, hua thet taker äghandanom owitande ok owilliande, thet är tiufnadhr" KS 73-4 (180, 80-1). for han mz suenom a ueghenom äpte þöm ok vite imnaþ (skriffel för þiunnaþ) Bu 170. MB 1: 243. " the nykomno munkane hafdho giort thän thiufnadhin" KL 49. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 133. " af hiertao. .. vtganga ond hugxilse. .. skörlinadhir, thiufnadhir fals vitne" MP 1: 259. " fuller tiufnat" SO 296. ib 300. hwilkin här vil amote koma. .. viliande. .. laata äller göra. .. thz SOm hans samwit maa dröfwa. formannenom ey atspordhom. fore gudhi han gör thyufnahd. j thy at han stiäl sin vilia. SOm formannen är aa gudz wäghna rätleka äghande aat. ok thenne thyufnadhen timar thy vär opta i andeliko lifwerne Ber 245.
þiufnaþer
2) stulet gods. þe Buþu sik diäruleka undi dom. än þinfnaþ hittes mz þöm Bu 170. " är thz thiwfnadher hwilkit SOm gudhz thiänisto qwinna hafwer lönlikit älla eghith" Ber 132. - Jfr viþertaku þiufnaþer.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • tiufnat.
  • thyufnadher.
  • [p]iumnaþer )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚢᚠᚿᛆᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back