Þiuft

Old Swedish Dictionary - þiuft

Meaning of Old Swedish word "þiuft" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þiuft Old Swedish word can mean:

þiuft
L.
þiuft
1) tjufnad, STöld. " wiita them thifft" MB 1: 247. SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 39, 40 (båda möjl. att föra till 2).
þiuft
2) STulet gods. thyuftena atirgälda ST 429. thyuftena göma ib 430.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • thyuft.
  • þyft. L. þypt L.),
  • þiufta mal
  • þiupa- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚢᚠᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back