Þiuta

Old Swedish Dictionary - þiuta

Meaning of Old Swedish word "þiuta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þiuta Old Swedish word can mean:

þiuta
1) tjuta. " þa þutu afguþa prsäte som viua. ok þera biskoSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Par öp[te] sik vilia hänna sin guþ" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 189. " Diäulin þöt ok grät" ib 20. " Diäfwlen borthwarf. swa hökt þiwtande at alle bröþrenne vmkring hörþo hans liwþ oc þut" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 190. Diäfullin öpte höght ok rööt ok thööt ok sagdhe ve mik Bi 3: 269. ib 2: 264. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 164. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 23. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Burtfördhis siälin aff domenom thiutande oc rotande STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 60. jwdhane. .. STodho gratandhes oc thwtandhes i hymellen som en wargha hoper STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 439. " hördhe han swa rädhelika röST som leon oc biöran oc all the grym dyur j werlDinne waro thutu oc rutu swa ath all werlDin monde skielfwa" ST 79. " honom thotte at al the Diur som til kunno vara the toko til at thiwta oc ryuta" STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 16. " thz thiwtir alt aff wluom är komith" GO 391. ib 1084. " komSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir thu til wlua tha thiwth som the" ib 147.
þiuta
2) tuta, susa. " opers. her fasholt drog sit swerd oc hiog vpSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa Didriks hielm sa athan STyrte aff häSTin oc haffde när beswimat ssaa ath thz töth i hans ören þant at eyrom hans) aff thz STora hwg" Di (Cod. B) 321.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • tywta.
  • thööt Bir 2: 264, 269.
  • þutu) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚢᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back