Þola

Old Swedish Dictionary - þola

Meaning of Old Swedish word "þola" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þola Old Swedish word can mean:

þola
L.
þola
1) tåla, KLemming. 1871--73.">STå ut med, uthärda, kunna uthärda. tula (SuKLemming. 1871--73.">STinere) mykin tunga ok äruodhe Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 81 (199, 88). " hua som ey giter tolt at han jamlika warDi (för wari i) wapnom, han är onytr i KLemming. 1871--73.">STridh" ib. " han giter ey tholt tholka oro" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 295. " onth är thz hors ey thol een kyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKmässa rydh" GO 1040. " haa kan lidha äller thola tolkit liffwerne" Su 122. " huru skKLemming. 1862.">Al jak lidha oc thola olidhelika pinona" ib 251. - abs. hwar forma thola (SuKLemming. 1871--73.">STinebit) än thu göme wranglikheter KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 94. " tagh ena riiss oc siwd i watn oc basa then siwka som han hetaKLemming. 1871--73.">ST toll" KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 63. ib 47, 48. - med prep. vidh. ey af minne makt älla dygdh forma iak här vidh thola KLemming. 1860.">Gr 279. hwilkin ey thol widh KLemming. 1871--73.">STadugan oc KLemming. 1860.">Groffuan maat Su 363. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 83. " han gat ey lä´nger tholt widh kötfaKLemming. 1871--73.">STona ib 171. iak giter ey tholt widh KLemming. 1862.">Alla the ysäld ther minom fadher owr komKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber, än han saknar smaswenin" ib 249. KLemming. 1871--73.">ST 409. " han tholl ther ekke lenge widh" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1759. KLemming. 1871--73.">STå ut med, hålla ut med. är KLemming. 1871--73.">STort wnDir. .. huru jak gither tholt ällir bwrit tokins kärlkex swa hetaKLemming. 1871--73.">STan brona Su 339.
þola
2) utKLemming. 1871--73.">STå, lida, erfara (ngt svårt el. obehagligt). iheSus chriKLemming. 1871--73.">STus þolde döþ a corse Bu 138. ib 12, 139. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 277, 426. KLemming. 1844.">Fl 1614. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 346. Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 69. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 142. " þola harþa pino" Bu 187. þu. .. þolde saar ok saran väKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. .. þolde hunGOr ok myken þörKLemming. 1871--73.">ST ib 76. KLemming. 1862.">Al 4912. " þolde þu snyKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBo ok bannor" Bu 78. tholom vi här pino ok Digher omaka Iv 4220. ath thu tolth wee Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 73. " thola the nödh tha er i wonom ib. "ib 69. " som thola vidhirthofft (necessitatem Patintur)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 305. " thola domin" ib 70. " vtan hon lidhe ok tholi thz som hwaKLemming. 1871--73.">ST ok besk är" ib 1: 291. " är bätra bärias än tula bådhe blyghd ok skadha" Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 75 (185, 82). KL 303. " han thulde. .. mykin ok hardhan siukdom ib 79. the. .. thula KLemming. 1862.">Al thing gladhlka ok thulomodhlika" ib 50 ; " jfr 5. at han gladelika lidher oc toll KLemming. 1862.">All genwärdogh tingh" Su 177 ; jfr 5. theta hafwir sanctus vitus tholt oc lidhit for iheSu chriKLemming. 1871--73.">STi nampn skuld KLemming. 1871--73.">ST 115. " þäs kärare varþar iak minom mäKLemming. 1871--73.">STara. at iak þol mera for hanom" Bu 140. " en sKLemming. 1862.">Alogh kona þolde mycka nöþ oc möþo af enom DiäKLemming. 1844.">Fle" ib 23. en gudhlikir monkir tholde mykit gab aff androm sinom brodhor KL 79. ib 302. Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 95 (på två KLemming. 1871--73.">ST.). - lida, röna, träffas af. ödhmiwktin. .. tholde KLemming. 1862.">Aldre nidherfKLemming. 1862.">Al KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 114. - lida, undergå. bör thic at thula hardha plikt for thina skämmelico synd KL 301. " hwilikin syndogher man ther nidhe fore at thola synda giäld" Pa 11. - undeKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaKLemming. 1871--73.">STa sig. þolde þu saKLös moysi lagh Bu 76. - undergå, vara undeKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaKLemming. 1871--73.">STad. thola thässe fyra (jorden, vattnet, luften och elden) saKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBland oc omskipte KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 38. - undergå, röna. tha tholde wl äller liin vmskipte Bil 84. - röna, erfara. at [han] skKLemming. 1862.">Al thz göra androm som han vil siäluir thola (Pati) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 229. - abs. lida, tåla, undeKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaKLemming. 1871--73.">STa sig. a moth BotKLemming. 1862.">AlöKLemming. 1871--73.">ST maKLemming. 1862.">Al kriKLemming. 1871--73.">STa wid riff ok thool GO 958. - lida, känna smärta. min modher oc jak wi frälKLemming. 1871--73.">STom människiona swa som mz eno hiärta, jak tholande (Patiendo) j likamenom oc hiärtano, oc hon tholande j hiärtans sorgh oc kärleke KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 52.
þola
3) tåla, fördraga, kunna behålla. for KLemming. 1862.">Alskons ether man ffar om man drikker ether drikke tachi dragencia tha tol han hwaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe ether eller math jnnan man KLemming 1--10. 1883--86.">LB 2: 59.
þola
4) tåla, gifva sig till tåls, hålla ut. thool ok bliidh tha vindhir thu KLemming. 1862.">Al thingh GO 369. - hålla sig, gifva sig ro. sebaKLemming. 1871--73.">STianus KLemming. 1871--73.">STodh när ok hördhe ok gat ey länger tholt Bil 476.
þola
5) tåla, fördraga, finna sig i. te skulu gita tolt litla ok KLemming. 1862.">Almänninx födho Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 81 (200, 89). " tro at KLemming. 1862.">Alt är tolande vtan fyliskia ok oren lifnadr" ib 24 (59, 26). mäktughe ok wäKLemming 1--10. 1883--86.">LByrdughe herra wilia ey tula trugh ok wälzgärninga hans ib 61 (152, 67). petrus ok Paulus vildo eigh längar þola guz van heþar Bu 102. " tolket KLemming. 1862.">Alt seer thu, tööl oc tigher" Su 119. - hafva fördrag, vara tålig el. långmoDig. huat dom vilin ii giua þänna manne. som mykit ilt hauar giort: ok iak hauar länge vKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBurit ok þolt. ok eigh är han þäs bätre Bu 28. " huru opta iak vKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBar mz thik ok tolde nar thu fiolt j syndena" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 8. - tåla, fördraga, hafva fördrag med (ngn). vKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBär. .. thu gerna ok thol mins sons owinj KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 67. thol. .. thu them swa länge som han thol them ib. ib 73. " iak thol han ok KLemming. 1871--73.">STädhir" ib 98. han tholde oc KLemming. 1871--73.">STadde onda män j thera ilzsko ib 3: 46. ib 1: 98, 126, 195, 2: 277, 4: 163. - med dat. thul iak mannenom tholomodlika KLemming. 1862.">Alt til yterKLemming. 1871--73.">STa punctin KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 194. o min sötaKLemming. 1871--73.">STe gudh, huru länge oc mz huat thulimot thu mik wslom syndara, tik genKLemming. 1871--73.">STridande, KLemming. 1871--73.">STadherlika tholde Su 339. - fördraga, låta vara, tillåta att vara. criKLemming. 1871--73.">STna manna guþ. .. som ängen annan guþ vilde þola mz sik Bu 150. " wranga män vilde han ey thola j sino lande" Bil 884. - med två ack. ey skKLemming. 1862.">Al thu thola han saKLösan som wanwyrdher gudz nampn KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 333. - tåla (ngt af ngn), fördraga (ngt af ngn), hafva öfverseende med (ngn för ngt). med dat. och ack. tuli sinom Suenom änga ilgärninga Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 49 (125, 53). " han är sa dränger at tha han tog KLemming. 1862.">Alla wara wapn. oc KLäde oc kaKLemming. 1871--73.">STae i skarnit for war öGOn wij dum hanum thz likawäll tolä" Di 99. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 277. - med ack. och prep. af. skodha. .. apoKLemming. 1871--73.">STlana ganga äpte honom. .. thrängiande sik in til hans. .. än han tholde thz af thöm KLemming. 1862.">Alt saman gärna (libenter hoc SuKLemming. 1871--73.">STinebat ab eis) Bo 179.
þola
6) tillåta. med sats inledd af at. hälagher man tholde at hänna händer komo widh hans föther Bil 264 .med dat. och sats inledd af at. ey toldo the honom älla KLemming. 1871--73.">STaddho at han j förde sik KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 29. - med dat. och inf. thän man som gerna tholde henne väl lifua ok gudhi thiäna Bil 803. ib 805. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 142. " thols oc KLemming. 1871--73.">STädz DiäKLemming. 1844.">Flenom KLemming. 1871--73.">STundom at dröua rätuisa män" ib 147. - med dat. och ack. vm min son tolde them thz älla KLemming. 1871--73.">STadde KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 112. - med ack. och underförKLemming. 1871--73.">STådd inf. - Pass. vilde gerna än meer synda. vtan hon forma ey ok thols ey älla KLemming. 1871--73.">STädz (non poteKLemming. 1871--73.">ST nec permititur) aff gudhi KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 133.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • tollä MD 69.
 • thula KL 50, 301 ; Bir 1: 195. tula K 61 (152, 67), 75 (185, 82), 81 (199, 88). pres. 1,
 • þol SML M 14; 1; VML II M 24: 7; Bu 140.
 • thol MB 1: 277 ; GO 1040 ; Bir 1: 67, 98 ; MD 95 (på två st.). tholl RK 1: 1759.
 • toll Su 177 ; LB 7: 63.
 • tool RK 1: 346.
 • þul SML J 13. thul Bir 1: 194.
 • tholir KL 303. 2 pe. tolth MD 73.
 • thol Bir 2: 277, 4: 163.
 • tol LB 7: 47.
 • toller ib 48.
 • tööl Su 119. refl.
 • thols Bir 1: 133, 2: 147. pl.
 • þulin Bu 518.
 • þole VGL I LR. tholi Bir 1: 291.
 • tuli KS 49 (125, 53). imperat. thol Bir 1: 67.
 • thool GO 309, 958.
 • tholde.
 • tolde Bir 1: 8.
 • thölde MB 1: 426.
 • thulde KL 79, 302.
 • toldo Bir 1: 29.
 • thuldo Bil 391.
 • þolt VGL III 112; Bu 28.
 • tholt Bil 476 ; MB 1: 171, 249, 925 ; ST 115, 409.
 • tolt KS 81 (199-200, 88-9)),
 • thola vidher , tåla, stå ut med, uthärda. thin likama tholde ey vidhir at see thz Bir 1: 254. Jfr vidherthola. - Jfr otholas, otholande.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back