Þola

Old Swedish Dictionary - þola

Meaning of Old Swedish word "þola" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þola
2) utstå, lida, erfara (ngt svårt el. obehagligt). för thy at han war aldra ärlikaster war honom aldra twngast at tola swa smälika wanärlikhet SkrtUppb 315. iak tholde för tik människia obrygdilsse allan daghen ib 328. mykydh lättare oc millare haffde hänne (ɔ en visionär som fick läsa sitt syndaregister) warid, at lidha lekamliken dödh, än tolla the sörgena, som wtgik af tässa bokena minsta staff JMPs 333. - abs. lida, tåla, känna smärta. i thy at han som tholde war gudz oc iomffrunna son SkrtUppb 315. " at han tholde länge som war härree sigher mädh prophetanom, iak war flängdhir allan daghen" ib 328. 7) tillåtas, ha lov (att göra ngt)? mz oss ära män som löpha vndher vatnith i ix daghe och letha ath dyrom stenom oc h the tola (möjl. för tolas; jfr mom. 6 Sdw 2: 716) them ey sälia for än vi hafwom them seth Prosadikter (Joan Prest) 347. - Jfr vidherthola.

Part of speech: vb

Additional information: v. L:

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back