Þoliker

Old Swedish Dictionary - þoliker

Meaning of Old Swedish word "þoliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þoliker Old Swedish word can mean:

þoliker
adj. L.
þoliker
jfr: swa mykit aff hans gull oc silff. .. ib (Karl lM) 253). - i ond bemärkelse: sådan där, stå stor, så förskräclig. jac er ekke tölkin tivff som jönes langh er byfogten som stulidh haffer minns herra kvnungens malt oc miöl oc flesk oc köth ATb 1: 8 (1452).
þoliker
3) sådan, likadan, av likadan el. samma beskaffenhet. - i omedelbar förbindelse med följ. sami: likadan, enahanda, samme. hon fik tolghen sama swar som the förra Hel män 262. - Jfr sliker, þyliker.

Part of speech: pn

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
 • tholiken GU C 20 (hand 2) s. 1. tolkin STb 1: 396 (1482). tölkin ATb 1: 8 (1452). n. (nom., ack.) tholighit SkrtUppb 31. tolkit Prosadikter (Karl M B) 294; Karl M (VCer) 12. ack. m. tholkin SvKyrkob 27; SkrtUppb 31.
 • tölghin SpV 178.
 • tholka Nio kap ur Bir 37.
 • tolghum SkrtUppb 353.
 • tolghom Hel män 262.
 • tholige SkrtUppb 14.
 • tholke Nio kap ur Bir 26.
 • tholge SpV 127.
 • tholigho SkrtUppb 31.
 • tholgho Vårfrup 138.
 • tholigh Prosadikter (Barl) 62.
 • tolghen Hel män 262.
 • tolga Saml 6: 174 (1495). dat. tolighom SvKyrkobr 281. twlkom Gummerus Syn-stat 39 (1525, avskr.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back