Þoliker

Old Swedish Dictionary - þoliker

Meaning of Old Swedish word "þoliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þoliker Old Swedish word can mean:

þoliker
KLemning. 1860. SFSS.">Bo 95. " tokka Spec. Virg. 443), pron. adj. L. "
þoliker
dylikt . cristoforus vndraþe huat þolikt sätte Lg.">Bu 497. " þe vndraþo Dighart huat þolike sätte" ib 26. wi fordärffwom ey Diwr äller fisk tholikt skKLemming. 1862.">Al ey oPa waar Disk KLemming. 1862.">Al 6086. " thz tökte the swenske engen lost. .. at her gren them töligit bröd" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7806. " gräselighit är tänkia tulkith" Gers Frest 15. smaa skriin. .. hwar he magho göma wti sina naKLemming. 1862.">Ala oc hwiffua oc annat tholkit KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 46. " gömandhis thz fore thiwfuum oc Diurum oc andro tolico" Lg 46. " äth ey nötha kööth eller annat tolikyt, vthan sinap" KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 76. " tholikt skKLemming. 1862.">Al thu ey thola, at wtläntzsker man thrughe ofmykith thin brodher" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 375. - åtföljdt af Sum el. hvillikin: sådan (som), så beskaffad (som). Dicipuli foro for drotnig (drottning Ulfhild) som þolik var at röna som hon namn haþe Lg.">Bu 167. saa han. .. thulkan fughil som han saa fordhom jfwir sit hofwodh sitia Lg.">Bil 112. " KLemming. 1862.">All waar likamlik natura war tha i adam, oc tok ther tholkin dom som han forskuldadhe, oc tholka natwr takom wi äpter honum mz tholkom dom, som hon tok innan honum" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 140. " stundom drömir man om tholik thing som han thänker waken" ib 237. " tholik man gaar til dör som inne är" GO 437. lib 792, 979. tholik war thin sänningh som thith fä draap ib 528. ib 290. änlitith (näml. var) thökith som biörna skin Iv 267. toLgith venthe jach mik ey aff myn mogh som tu nw mik giorde Di 229. the (själarna) varo tholika see opPa som glödheth iärn Pa 18. " tolkin skKLemming. 1862.">Al huar finnas före gudz dom hulkin han hädhan gaar j sinom ytarsta dagh" KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 6. " war tolik androm hwilka thu öxhe andra wara widh thik" Lgren. 1866.">Ber 50. ib 52, 189. - i korrelatförhållande till ett föregående hvilkinlkith mKLemming. 1862.">Alith är tholiker pröwas hwghin wara Lgren. 1866.">Ber 103. - med ett följ. Sum underförstådt. tholik vapn han siälfuer krafdhe KLemming. 1844.">Fl 1814 ; " jFr 5. - sådan (som), den (som). at rättä ywir þolikä män som swa györa" SD 5: 639 (1347). - omedeKLemming 1--10. 1883--86.">LBart efterföljdt af obest. art. och ett adj.: sådan, så. tha sancta anna saa swa stora ödhmyukt aff tolkom enom storom herra Lg 3: 640. - med följ. Sum. ther. .. siälff är tholkin een ädhla man som konung yrians son är herra iwan Iv 1306.
þoliker
2) sådan, så stor, så mycken, så betydande, så utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKt, så mäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKlig, som finnes el. eger rum i så hög grad. Fran thy at värlDin byriadhis ofFradhis KLemming. 1862.">Alrigh tholkit offär KLemning. 1860. SFSS.">Bo 8. " at tholike Fru sömde ey at sända swa dyran kost j swa fulo kari" KL 87. " miste konungen then han vnte best thz war hans drotning oc forstinna nepliga han töliga aater finna" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8368. gik mykit rycthe aff ath tolkin (Sua mikill) keKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPe var slaghen Di 298. " at han matte ey längir thiäna ij thulke ödhmiukt oc smälikhet" KL 252. " han. .. war mykith gladher aff tholke fynd" Lg 93. " KLemming. 1862.">Aldrigh KLemning. 1860. SFSS.">Bodhadhis människiom tholkin glädhi nakot sin för" ib 69. - åtföljdt af Sum. KLemming. 1862.">Aldrig findz skirffwat at ängla syntos människiom nakot sin förra j tholike clarhet som tha syntes Lg 69. " at KLemming. 1862.">Alder swriks aKLemming. 1862.">Almoghe scKLemming. 1862.">Al hawa Friþ a sik oc KLemming. 1862.">Allo sino, þolikin Sum bäztär war i warrä foräldrä daghum" SD 5: 374 (1344, nyare afskr.). - med ett följ. Sum underförstådt. KLemming. 1862.">Alle the ther woro finge nog ä hwar tolikt hans wili til drog KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7535. - i ond bemäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKelse. sådan der, så stor, så förskräcKLig. johannes tholde tholimodhelica dödhin. oc sidhan tholkin dödh KLemning. 1860. SFSS.">Bo 82. " the motte tha skylla her magnus gren som them hade wollit toLgit men" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7926. " komma ith tulkyth anskry i lanDith i blandh KLemming. 1862.">Almoghen" BSH 5: 316 (1508). " at ey ware lofKLemming. 1844.">Fleket tolket trol leffwa konungenom til wanhedher" Lg 219. mädhen daghen i kKLemming. 1862.">Almara stodh ryzer göra tolkit homodh. .. i karelzlandh monde the lenna och manga byar ther opp bränna KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3578. - åtföljdt af Sum. thin fadhir. .. giordhe änkte thulikt ilt som thw giordhe KL 301. - åtföljdt af at. KLemming. 1844.">Fläste thäs samma häLga renliffwes sönder oc professores haffua sik oprest i tolka olydno oc genstriDilse mothe sina förmän, at the KLemming. 1862.">Aldz enga makt. .. haffua them at rätta Su 54. - n. sing. i omedeKLemming 1--10. 1883--86.">LBar förbindelse med följ. lika el. sliker (i best. form): nåGOt sådant, nåGOt så förskräcKLigt. huar hörde man tolkit slika KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2840. " nyligha är ey hörth tolkit liike" ib 3572.
þoliker
3) sådan, likadan, af likadan el. samma beskaffenhet. jak skodhar thetta torn thy swa innerlik iak vil tholikth göra hena at mik KLemming. 1844.">Fl 1249. - i omedeKLemming 1--10. 1883--86.">LBar förbindelse med följ. sami: likadan, enahanda, samme. tholikt sama iärtikne hände j Paris KL 41. " hon pläghadhe tholka sama iidh" KLemming. 1844.">Fl 596. Fr 698. hans likame hawer tholka samo natwro som annor Diwr KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 125. tholik sama (similis) rätuisa är aff mannenom swa som aff änglomen KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 461. - n. sing. likadant, enahanda, det samma. tha thik hänDir tholkit sama (simile) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 10. " man ma tholkit sama (idem) sighia af hans vmskärilsom" ib 39. " en wälKLemning. 1860. SFSS.">Borin iomFru lowadhe at göma iomFrudom ok kesarans son lowadhe thokikit sama j sama timanom" KL 52. ib 334. nakot tholkit samma läsom wi. .. aff. . synenom Su 368.
þoliker
4) lika stor. åtföljdt af Sum. tha är thinna siäl vidhelekir tholkir som himilsins KLemning. 1860. SFSS.">Bo 78. - särsk. i n. pl. el. sing. i fördubblande el. mångfKLemming. 1862.">AlDigande uttryck. skKLemming. 1862.">Al han tholik tw ater giälda (duplum reddet) KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 338. " spurde barlaam huru gamKLemming. 1862.">Al han war. barham sware sik wara xl ara gaKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlan josapt swaradhe thu synis tholikt thw gamKLemming. 1862.">Al" Lg.">Bil 618. hulkin forlatir for mit önaKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn hwsa älla brödhir älla systir han scKLemming. 1862.">Al taka til löna tolik thusanda (tusen gånger så mycket, tusenfKLemming. 1862.">Aldt) KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 215. " aff enom näwa watn ma wardha tholik tio wädher oc aff enom näwa wädher ma wardha tholik tio eder" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 88 ; " jFr sliker 3. "
þoliker
5) sådan. .. som, den. .. som hvilken, hvilken som häst. . som. biuþr iak þik at KLemning. 1860. SFSS.">Boua viþ þolika kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio þu vilt Lg.">Bu 144.
þoliker
6) den och den, en viss. bidher iak tik at thu atiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom tholkin (tKLemming. 1862.">Ali) dagh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 33. sänt mädhir mic min brodhir til tholkin (quodam) stadh KL 240. - JFr sliker, þyliker, ä.
Alternative forms or notes:
 • tholiker Ber 103. thol,ikir Bir 1: 337 ; MP 1: 147.
 • tholikar Bil 249.
 • tholkir Bo 78 ; Bir 2: 115 ; MP 2: 190.
 • tholik GO 487 ; MD 101.
 • tholkin Bir 1: 334, 336, 337.
 • tholkin Iv 1306.
 • tolkin MP 1: 6 ; Di 298.
 • tholkin Iv 236.
 • þolik Bu 167.
 • tholik GO 290, 528, 792, 979 ; Bir 1: 133, 3: 461 ; Ber 52.
 • tolik ib 50.
 • tholikin Lg 69.
 • tholkin Bir 4: 72. n. (nom., ack.) þolikt SD 5: 160 (1343); Bu 497.
 • þolict SD 5: 377 (1344, nyare afskr.).
 • tholikt KL 41, 47, 334 ; MB 1: 375 ; MD 96 ; Fl 1824 ; Al 4170, 6086.
 • tholicht VKR 35.
 • tolikt RK 2: 7335.
 • thulikt KL 301. " tholikit ib 52;" Bir 1: 27.
 • tholikith GO 793.
 • tolikyt LB 7: 76.
 • toligit RK 2: 7926.
 • töigit ib 7806.
 • tholkit Bo 8, 10, 39, 81 ; Bir 5: 46 ; Su 368.
 • tholkith Fl 1249.
 • tolkit RK 1: 124, 3: 2840, 3572, 3578 ; Su 122.
 • tolket Di 141 ; Lg 219 ; Su 119.
 • tolkyth Gers Frest 15.
 • tolgit RK 2: 9238.
 • tolgith Di 229. tolgith Gers Frest 3. thölkith Iv 267.
 • tölkit Di 46.
 • tulkith Gers Frest 15.
 • tulkyth BSH 5: 316 (1508).
 • þolikan Bu 141.
 • tolikan MB 1: (Cod. B) 536.
 • tolkan MD 383 ; Gers Frest 15.
 • tölkan Di 190.
 • thulkan Bil 112.
 • tulkan Gers Frest 15.
 • þolikin SD 5: 374 (1344, nyare afskr.) tholikin KL 44, 240 ; Ber 189.
 • tholkin MB 1: 140 ; Bo 82 ; Bir 4: 33.
 • tolkin BSH 3: 293 (1470); MD 335.
 • tolken PM 34 ; MD 331. tolkya (för -yn) Gers Frest 15.
 • tölken Di 29.
 • tholik Fl 695 ; RK 1: 1316 ; Al 4166.
 • þolika Bu 144.
 • tholika KL 52.
 • tholica Bil 300.
 • tholka MB 1: 125, 140, 295 ; Bir 3: 73 ; Fl 9, 596 ; Fr 698 ; Su 54.
 • tulka Gers Frest 15.
 • toliga RK 2: 7882.
 • töliga ib 8368.
 • tholik Fl 1586.
 • toligh MD 16.
 • tölic RK 2: 7885.
 • þolikum VGL II VS 12. thulukom KL 249.
 • tholkom Bo 111, 127 ; Gr 279 ; MB 1: 140 ; RK 1: 124.
 • tolkom Lg 3: 640.
 • þolike SD 5: 480 (1345, nyare afskr.). tholike Lg 69 ; Bir 1: 133 ; KL 87.
 • tholke Bo 188 Bir 3: 229 ; Lg 93.
 • thulke KL 252.
 • þoliko SD 5: 377 (1344, nyare afskr.) ; Bu 26.
 • þoleko Bir 4: (Art) 185. toliko MP 1: 195.
 • tolico Lg 46.
 • tolko MD 334.
 • tolka ib 335.
 • tölko PM 25.
 • þoliks Bu 497.
 • tholkins Bo 82.
 • tolkins Su 339.
 • tholkins ib 367.
 • þolike SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). tholike Bir 1: 337.
 • tholke Bo 102 ; MP 2: 190 ; GO 978.
 • tolke PM 14 ; LB 7: 76.
 • tolga RK 1: (sfgn) s. 177. f. þolik Bu 9.
 • tholika Pa 18.
 • tolka PM 7 ; M 335. tölka Di 127. n. (nom., ack.) þolik SD 5: 480 (1345, nyare afskr.); KL 187.
 • tholik MB 1: 88, 237, 238 ; KL 43 ; Bir 1: 219 ; Fl 1814.
 • tolik MP 1: 11, 215.
 • tholigh ST 444.
 • tholikin Ber 119.
 • tolikin MP 1: 11.
 • þoliken Bu 167.
 • tholkin Iv 1616.
 • tolkin MD 335.
 • tolken Su 98 ; PM 26.
 • tholika KL 173 ; Bil 610 ; Bir 1: 337.
 • þolikä SD 5: 639 (1347).
 • tholka MB 1: 325 ; PM 34.
 • tholiga Bil 375.
 • tholka MB 1: 301, 353.
 • tolka Lg 3: 550.
 • tolgha MB 2: 289.
 • þolikom SD 5: 605 (1346); KL 189.
 • tholikom SD 5: 374 (1344, nyare afskr.); Kl 290. tholichom VKR 35.
 • tholikum KL 44.
 • tholkom ib 201 ; Gr 278 ; MB 1: 463.
 • tolkom Su 366.
 • tolghom Lg 814.
 • tholka

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back