Þora

Old Swedish Dictionary - þora

Meaning of Old Swedish word "þora" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þora Old Swedish word can mean:

þora
L.
þora
1) våga, töras, driSTa. gryMBar karl. .. þor eigh framganga STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 19. " þor iak eigh nokrom amot han[s] STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buþi biuþa" ib 509. " octouinus kunogar Var. .. Sua räþleken at änghen þorþe se han vreþan" ib 62. " STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Berit. .. sagþe þera guþ. .. eigh þora tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala. siþan bartholemeus com þar" ib 204. " criSTne män þorþo eigh STigha STaþen" ib 496. " the sagdho sik ey thora minzSTo my(g göra oro j hans) herSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Berghe" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 164. " sara thordhe ey widher ganga at hon lo" MB 1: 189. " thu skulle ey haorit läta thin mon op mot thöm" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 190. " huru thort thu sitia a biscops säte" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 78. " hwa äST thu. .. ther thik thordhe thetta tagha til handa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1585. " ey thorande freSTa thom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 109. thän är mykith räd ey thor skälwa GO 806. then som them vndarleka heSTin thor ridha ST 514. " iak tor ey komma til idher" Va 50. " ey tör han orsak sik" STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 170. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 23, 129, 500, 516. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 643. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 261§. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 114, 146. MB 1: 249. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 81 (201, 89). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 140, 200, 207, 2: 147, 299, 3: 47, 408. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 553, 1297, 1305, 2734. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1700. SD NS 1: 639 (1407). STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3641, 4915, 5764, 3: 904. MD 371. Vallius. 1850--54.">Di 68, 134, 135. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 270. Su 448. " thor jag eky wage nogre penige nw ower at sendhe" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 21§9 (1505). biskopen. .. tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alar tel hänna. .. i dagh skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt þu mz mik äta hon þakaþe hanom for STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buþet .c. . ok sagþe eigh þora STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 144. " gerna hafdhe han giwit honum sina gawor vm han hafdhe thort" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 220. - väga, driSTa utföra? han widher sigher thz gudh giordhe gudz gerning han fore sina (såsom sin?) thordhe ok wil gudz gerning bäter skapa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6380. - töras begifVa sig, våga sig. at konung karl ey til cSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almarna torde STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8444. ib 6185. " the ey wille troo ath byscopin torde fram" ib 3: 482. - Vara driSTig, Vara moVallius. 1850--54.">Dig. een ärligh junkare som wäl torde STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3177.
þora
2) för att uttrycka en förmodan el. sannolikhet: kunna, töra, torde. moske mig kan och sammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aledes henda ati tören än en tiid edhra kåpa omwenda STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 4350. " som i giorde mott kong karll STortt swiik så töre i sammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aledes göra mott mig" ib 4352. edher nåde thöre the göra samma odygd ib 5160.
þora
3) genom förvexling med þorVa: behöfVa. ekke for tw (þarfw) ther sa rosa aff Vallius. 1850--54.">Di 113. Jfr þorVa. - reSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl. thoras, töras, driSTa sig, våga. ängin skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al toras göra ella lata mote hånom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 61 (152, 67). ey thoranVallius. 1850--54.">Dis. .. at framgaa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 325. " sannelika om iak maa äldher törs at sighia, en widher oc kather älskare äST thu" Su 88. " badh mik thöm thän riddara fa ther thöm threem brödhrom thordhis een beSTa" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2736. engin thera torVallius. 1850--54.">Dis slotted naka STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8868. " ingen fanz som tordes bliidha" ib 3: 922. " han. .. tordhis ekke skilia sic widhina" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 45. Vallius. 1850--54.">Di 100. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1828. MD 344, 371. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 438, 3: 7. MB 2: 170, 191. - töras begifVa sig, våga sig. swänske ey tordes fram STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3948. ib 2076.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • torra Di 135.
 • torrä ib 68, 134.
 • thöre RK 3: (sista forts.) 5610.
 • thörra MB 1: (Cod. B) 551. þura L.
 • thura Bir 1: 200, 207 (på tre ställen); Ber 270. pres. 1,
 • þor.
 • thor.
 • tor.
 • thör Bil 643 ; IV 553, 1297, 1305. tör LfK 170.
 • thör MB 1: 409. " thort (frf. följ. thu el. thw)" KL 78, 261.
 • thorom RK 2: 3641.
 • thorren RK 2: 4945. " thörem (för -en, i förbindelsen ij thörem möta)" Al 1700.
 • tören RK 3: (sista forts.) 4350. töre ib 4352.
 • thuri Su 448.
 • thorit Bo 190.
 • toras KS 61 (152, 67).
 • törs Su 88 ; Lg 3: 7.
 • törss RK 3: 2076. impf. thordhis. tordhis. tordis. tordes. part. pres. thorandis KL 325.
 • thörrandis MB 2: 191),
 • thora vidher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back