Þora

Old Swedish Dictionary - þora

Meaning of Old Swedish word "þora" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þora Old Swedish word can mean:

þora
L.
þora
1) våga, töras, drista. hiälper ey thät oc seniores systrana ärw glömska ath mana abbatissona tl bätringh ellir ey thööro thät göra tha göri thät confessor SVklE 166. hwi wast thu swa diärffwer at thu thordhe a mik radha Prosadikter (Karl M) 283. " thär til thu wardher swa atwaktol athgöma han ath thu thort aldrigh göra thik orädda SkrtUPpb 28. hwar är jak hällir hwilken at jak twri gaa til thit bordh" SvB 154 (b. ab 1500-t.). fför thy at the samma persona leffer än, thy for jak ey hänne wt[t] rykia widh sith naMPn fför ffaffänga ära skuldh JMPs 467. - töras begiva sig, våga sig.. .. at wi sculden ok wilden ii enum stadh them ok rikesens mannum ther mötä, som allo rikeno jamt kome, ok aller the gaten till komit, som thörten ok wilden ther til, at wi medh them matten stadga oc skipa riket Rydberg Tr 2: 269 (1359). Jfr thurugher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • twri SvB 154 (b. av 1500-t.). impf. thordhe Prosadikter (Karl M) 283. torde ib (Karl M B) 323.
  • thörten Rydberg Tr 2: 269 (1359) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SVklE
Stadga af år 1443 för Vadstena klosters ekonomi. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back