Þorft

Old Swedish Dictionary - þorft

Meaning of Old Swedish word "þorft" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þorft Old Swedish word can mean:

þorft
L.
þorft
1) tarf, behof, behöflighet. hafwin gömo vm han ok gaan ok gömen swa som i vitin thorft vara STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 22. " här til. .. var ey tyrfft at bedhas" ib 1: 149. -ey är tyrft, at nakor spyri tik ib 150. - med prep. hwat thorft är här aat liuse STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 347. " hafdho the änga nödh äller thörfft til iwdha skyrdha skirsl" MB 1: 450. " gafwo thz. .. fatiko folke. hwariom som han hafdhe tharft til" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 307. - med gen. thäs. thäs är ey tyrft STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 150. twa thera fötir som thäs thorft hafva STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 252.
þorft
2) tarf, behof, det som (för ngn) är behöfligt el. nödigt; nödtorft. fatöka mannä þörft SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 39. " then som forsmar fatikan behandis sina torft" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 191. " gif honum (den fattige) sina törfth" ib 192. " ärwodha. .. til sinna lykamlika thörft oc vppe häle" ST 539. " göri lika thorftynne medh skällikhet" VKR 79. - (?) at diki oc dikis rätter skulu uptakas ther sum thyr. .. wer (en annan afskr. har thyrf. .. wer; för thyrft kräwr?) SD 4: 408 (1335, nyare afskr.). - pl. förnödenheter. funno the redho for sik badhe skip oc wädherlek oc alla thorfte STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 221. - (?) annor skipsens tarffther STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 72.
þorft
3) behof, nödvändighet, nödtvång. " smitta ey thins gudz naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn, vtan tyrft swäriane vm thz fanytliga" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 315. " jak köpthe fäm ygxna ökia ok mik är törft (d. v. s. jag måSTe) at ga pröfua them" ib 193. " skal biskopin them jnsätya j brödhrana gardh af hwilkom the skulu aldrigh vtga vtan j kirkiona vtan j sua STore tharft oc fallom ath thet maghe engaledhis latas" VKR 71. utan all tillfälle nokra handa thranga thorft älle bön skal engin wärldzman älla gyunna. .. jngaa j sySTrana STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTers inlykkilse ib 60.
þorft
4) behof, briST? hwat hiälpir thik at thu fordäruar kroppin mz ofmySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo ok oskällico äruodhe ok hawir sidhane thorft Bo 138.
þorft
5) nöd, betryck? i tolka SToora torpth SD 6: 156 (1349? gammal afskr.). - Jfr almännis-, nödh-, viþer-þorft (-thörft).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • torft.
  • torpth.
  • þörft.
  • thörft.
  • thörfft. törft. törfth. tyrft. tyrfft. tharft. tarffth. -ir),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᚱᚠᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back