Þorft

Old Swedish Dictionary - þorft

Meaning of Old Swedish word "þorft" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þorft Old Swedish word can mean:

þorft
L.
þorft
2) tar, behov; nödtorft. - pl. förnödenheter. wthan han (ɔ: skepparen) wardher jnlöpa j haffnena skaffandis segh kabel, togh, annor skipsens tarffther, äller bötha skipith PMskr 30. 3) behov, nödvändighet, nödtvång. FOVkl 209. - Jfr nödh-, var-thoft.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • torfft.
  • tarffther) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᚱᚠᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
FOVkl
Tvänne stadgar rörande förbättrad observans inom Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back