Þorfteliker

Old Swedish Dictionary - þorfteliker

Meaning of Old Swedish word "þorfteliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þorfteliker Old Swedish word can mean:

þorfteliker
L.
þorfteliker
1) behövlig, nödig. " han veth hwat tik är tarfftelikasta til liiff oc siäl" SvKyrkobr 263. 2) nödvändig, angelägen, viktig. ath oss tilbör ath tiäna warom härra oc är os tärftelikt for thy han är war widhergällare ok lön j hymmerike for alle the tiänist wj görom honom här j jorderike MP 4: 201 (möjl. till 1). 3) nyttig. tha likowäl gissar jak ath thet ware tarfftelikith ordinj. hafde thimen warith längre ath mynsto eth aar PMBref 322 (1516). jnthe är thet som swa mykith waare tarfftelikth j swärike som thet, ath then wälbyrdoghe herren herr sten krönadhes til konwngh j swärike ib 335 (1519). thy görs behoff brwka mesth the konstena som mäst är tarffteliken oc gawgnar PMSkr 149.
þorfteliker
5) behövande (ngt), i behov (av ngt). ath medh thenna fem brödhomyn skal vndhirstaas fem andelikin brödh, ther hwar en jorderikis människa är torfftelikin til sinna andelica födho MP 5: 299. - Jfr nödh-, vidher-thofteliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • tarfftelikasta SvKyrkobr 263 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᚱᚠᛏᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back