Þorfteliker

Old Swedish Dictionary - þorfteliker

Meaning of Old Swedish word "þorfteliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þorfteliker Old Swedish word can mean:

þorfteliker
L.
þorfteliker
1) behöflig, nödig. " nar hon hawir sofwit thorftelikin söMPn" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 167. " mins mandoms takilse var thorftelikin" ib 2: 323. " sänga oc annat thz som i huseno är thorftelikit" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 16. ib 128. LB 3: 69. " the skipto hwariom swa som thorftelikit var" KL 135. " dönum wir thät þyrftlikit ok rathlikit at fälla nokor þing i almännlikt äller i enlikt ärände. the Sum näfst thorwo wit" SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). thtta är thoftelikt (necesse). älskoghan swa länge thola KLemning. 1860. SFSS.">Bo 91. " är törfftelikit at mine wener här i wärlenne haffwi til mik badhe kärlek oc swa räddogha" Su 96. " huat hwariom torfftelikit är" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 98. hulkins lifwirne som. .. var mykyt thorftelikit kiRKionne KLemning. 1860. SFSS.">Bo 131. " annat slikt som rikeno war torfftelikt" RK 1: 4259. MP 1: 55. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 107. " hiälp mic i allom frestilsom. swa som thu veest mic vara thorftelikit" KL 247. " mik är törftelikit (necesse habeo) at ga ok see then byn" MP 1: 193. " stundom hände at aff Suartom oghn vtgar faghir lughi nyttelikin ok mykyt thorftelikin (u8tilis et valde necessaria) til at smidha faghra gerning" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 256. " hafdhe ey barnith syndena aff modher weyna, tha ware thässkyns skirsl til ängxsins thörftelik" MB 1: 148. " til redha the thing som thorftelik varo til bygning" KLemming. 1860.">Gr 302. fyra ting. .. ther til tyrftelikin at nakor höris af gudhi j sinom bönom MP 1: 150. PM 72.
þorfteliker
2) nödvändig, angelägen, viktig. vtan man hawe þyftelik fall SD 1: 670 (1285, gammal afskr.).
þorfteliker
3) nyttig. " the thing som licamenom äro thoftelikin ok siäline ey skadhelikin" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 274.
þorfteliker
4) läMPlig, god. the. .. hedradhe honom (Tor) före torfftelighen wäderlek PK 224. " j thässo lande räghne siäldon älla ok aldregh i thorfelikom tima" KL 312. - Jfr vidherthorfteliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • thorftelikn Bir 3: 256.
 • törpteliken MP 1: 55.
 • thörftftelik MB 1: 148.
 • thorftelikin Bir 2: 107, 323. n. (nom., ack.) torfftelikt RK 1: 4259.
 • þyrftilikt SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). thorftelikit KL 135, 247 ; Bo 16, 91, 128, 131.
 • torfftelikit Bir 5: 98.
 • törftelikit MP 1: 193.
 • törfftelikit Su 96.
 • tarfftelikith PM 72.
 • tarffteligit LB 3: 69.
 • thyrftelichan SML Add. 1: 7. thoftelikin Bir 3: 167.
 • torfftelighen PK 224.
 • tharftelik ib (Cod. D) 396.
 • þyrtelik SD 1: 670 (1285, gammal afskr.).
 • thorftelikin Bir 2: 274. tyrftelikin MP 1: 150),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᚱᚠᛏᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back