Þorsdagher

Old Swedish Dictionary - þorsdagher

Meaning of Old Swedish word "þorsdagher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þorsdagher
torSDag. "daghar som än haua nampn af heþnom afguþum. .. som oþens daghar ok þors daghar" Bu 61. " siätte daghin kalladho the hedhne romara diem iouis oc ware forfädher kalladho han thorSDagh, aff thoor som wäldoghaster war mz odhine" MB 1: 68. " thorSDaghin kalla hon (kyrkan) quintam feriam" ib 69. " tha som wintir thing waro i thorsange första thorSDaghin i fastone" SD NS 1: 14 (1401, nyare afskr.). ib 479 (1405). Bil 737. Bir 4: 15, 5: 31. VKR 62. - Jfr hälghe-, skär-, skära-þorSDagher.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • thorisdagher: -in SD NS 1: 479 (1405)),
  • thorsdags aptan
  • torsdagx affthen )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᚱᛋᚦᛆᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back