Þorsdagher tors

Old Swedish Dictionary - þorsdagher tors

Meaning of Old Swedish word "þorsdagher tors" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þorsdagher tors
torsdag. i torsdagx tha ij war slaghith. .. tha sielades war käre herre fadher BSH 4: 352 (1503, H. Gadh). gingärdhen. .. then jach hopas innan torsdaghen ib 5: 131 (1506, d:o). Jfr fastelavens-, midhfasto-, skär-, skära-thorsdagher.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᚱᛋᚦᛆᚵᚼᚽᚱ:ᛏᚮᚱᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back