Þorva

Old Swedish Dictionary - þorva

Meaning of Old Swedish word "þorva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þorva Old Swedish word can mean:

þorva
L.
þorva
1) behöva, vara i behov. - behöva, hav behov av. med ack. entke torffuom wj aff thino gotze Karl M (Ver) 38 (jfr ex. STrax nedan samt nedan under þorva viþer). gaardzmäSTaren. .. antwarde medh räkenscap skomarenom oc skinanrenom swa mykit (ɔ av huar och skinn) the torffuo til thera gärning SvklE 160. - med inf. enkte thörffwom wi haffwa aff thino goze Prosadikter (Karl M) 263. - behöva, hava anledning, hava skäl. STundom närmande sig omskrivning av finit form av följ. verb i nekande el. frågande sats. finnes nogra, som vpa fortreet gaa, widherfares them noger schad, thet torffue the ey kerä STb 1: 433 (1460, Burspr). om liffuit torfft thu jnthe bidhia, vtan bydh wan herra fore syälinne STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 146. - refl. *thorvas, behövas, vara nödig. STryk oppa ögin naar thz torvas Saml 27: l107.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • törff Mecht 341. pl. 1 pers. torfwom Prosa dikter (Karl M B) 303. thörffwom ib (Karl M) 263. 3 pers. torffuo SvklE 160. torffue STb 1: 436 (1460).
  • thörffte Prosadikter (Sju vise m) 163. Jfr Sdw 2: 1319),
  • þorva viþer , 1) behöva, hava behov av. med gen. el. ack. han (ɔ konungen) thörffte wäl soldera widh Prosadikter (sju vise m) 163. eyg torwom wi iders goz widhr Karl M (El) 39. törff thu widher ödhmiwkt. .. tha gak oc. .. Mecht 341. med inf. iak är wtlagdher aff mit land oc thörff iak widh at forthiäna päninga Prosaditker (Sju vise m) 163. - Jfr tharva-, be-, vidher-thorva.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᚱᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back