Þräldomber

Old Swedish Dictionary - þräldomber

Meaning of Old Swedish word "þräldomber" (or þrældomber) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þräldomber (þrældomber)
1) träldom. han war thän som oss skulle frälsa ok lösa aff syndanna ok dyälwlsens okalschons andrum trälldoom SkrtUppb 365. 2) tungt arbete. hwadh the fattige männ skole af siöön hafwe, kunne the eij thäden fåå, vthen medh aller störste träldom och wedermödho Priv f Sv st 200 (1491, avskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þräldomber may have also been written as þrældomber

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • träl-.
  • -träll- )
  • *thräldoms hampn
  • träldoms- )
  • *thräldoms räddoghe
  • träldoms )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᛚᚦᚮᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Priv f Sv st
Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. Första delen (1251--1523) utg. av N. Herlitz. 1927.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back