Thrana

Old Swedish Dictionary - thrana

Meaning of Old Swedish word "thrana" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

thrana Old Swedish word can mean:

thrana
1) längta, tråna. " lenkta oc trana til hänna kärlek" Su 13. " at the swa hetelika tranadho til gudh" Lg 3: 392.
thrana
2) tråna, försmäkta. " ther hafdhe en siukir man lighat oc thranat i sotta säng atta aar oc thrätighi" Bo 121. ib 109. " o hulkin tha var modhorinna sorgh nar hon saa han swa pinlica thrana. oc ängxlas. grata, oc döö" ib 204. " huat staar mik nw före wtan at iak liffuandhis skuli döö, blomstrandis Bort törkas, oc i minom wänasta wngdome förgamblas, oc mith i heLBregdonne trana, oc siwker liggia" Su 42. - tvina, lia af vinsot. om man forswinder eller tranar LB 7: 230. - refl. thranas,
thrana
1) längta, tråna. " äpther honom honom länktar oc thranas min siäl" Su 66.
thrana
2) smäkta, försmäkta, tyna Bort. wsla siälin. .. liffuandis dör oc än heLBrygda warandis wanskas oc traanas (langidus effcitur) Su 352. - Jfr Bort thrana.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • traana.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᚼᚱᛆᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back