Þrang

Old Swedish Dictionary - þrang

Meaning of Old Swedish word "þrang" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrang Old Swedish word can mean:

þrang
L.
þrang
1) trängsel, trångt ställe; brist på utrymme. war herra iheSus kAlladhe thik af myKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKre j liws af af orenlikhet j fulkoMPlika renlikhet af thrange (angustia) j vidhelikhet KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 299. ib 300. " han giordhe ther rwm ther förra war thrang" Al 5992. " göra. .. sik stort rwm ok androm thrang" ib 1926.
þrang
2) trängsel, svårighet att komma Fram på grund af tätt hopande af menniskor el. djur; tät hop af menniskor el. djur som tränga hvarandra. kesarin ok pauin baro siälfue liik barena j swa myklo thrange at the ey gato Fram komit Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 583. " om the herra var mykith thrang" Fr 1597. ib 3004. " äpter honum var eet mykith thrang" ib 579. KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5161. tha warth millan them eeth storth trangh een paa then andra spraangh ib 3: 3861. " a them (gatorna) var swa mykith thrang aff thz folk ther var op a" Fr 1524. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 45. " aff örss war stöff ok mykit trangh" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1405. - (?) ther öffuer (för ther öffuer var? Hadorphs uppl.: ther öfwades s. 446) mykit traangh KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 135.
þrang
3) trångmål, betryck, vedermöda. " Aldar þin Aldar var möþ ok þrang" Bu 76. " þät var eigh minst ii þina þrang" ib 79. " skulu vndrilik tekn vardha j solenne ok mannanom ok stierno men, ok mykit manna trang (presSua gentium) ok dröuilse" MP 1: 10. " tha vardhir trang a iordhinne" ib 13. " fatika manna. .. hielpare j trangom oc dröfuilsom" ib 225. " i Allom dröfwilsa ok ängxla thrangom (anquista)" Su 450. " nar han angxladhis aff dözsins thrange (presSura)" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 445. MP 1: 12. han. .. slo at honum mz sinne stang hon giordhe honum stora thrang Fr 1010. Al 5126. Su 49. för then traangh (för traangh), i wetha os oc kyKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiona inne wara BSH 5: 538 (1514).
þrang
4) nödtvång, tvång, nöd. six af enom wisom kununge, at han Aldrei wilde vtan trång skipta vm syslomanom sinom KS 41 (107, 44). ib 58 (146, 64). at nakor syndar aff krankdom, oc j obärlike trangh (neccissate iMPrtaBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bili) KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 63. - pl. tvingande omständigheter, nöd. ath gotzith tarffwadis kastas offwer bordh j trangom PM XIV.
þrang
5) brist. " a mat ok dryk war mykith thrang" Al 1814. - JFr nöþþrang.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • traang.
  • traangh.
  • þräng VGL III 24; VML I B 41. ss f. pl. -ar),
  • þranga köp ,
  • þrangalös ,
  • thrangs mal ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛆᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back