Þrang

Old Swedish Dictionary - þrang

Meaning of Old Swedish word "þrang" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrang
2) trängsel. j thän bak rymningen fyngo troyaner SToran skada oc folket kwnne ey komma saa raskeliga jn for tranged skull Troj 115. 4) nödtvång, tvång. alla olagha aalägningar, som omilla fogadha them met böön eller trang tillagdh haffdho Svartb 353 (1436). " vtan all tilfälle nakra haanda traanga torfft ällir bön scal engin wärlz man ällir qärlzquinna etcʳᵃ ngaa (för ingaa) i sySTranna cloSTirs inlykkilse" FOVkl 209. " som han sielff weluiliendes giort hauer wtan nödz trongh STb 4: 263 (1512). - nödtvång, nödvärn. ransaka wm pedher mölnare slogh niels. .. i hell medh vilia ällä och i trongh" ATb 2: 179 (1481). - Jfr mälda-, vatnthrang.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • trang.
  • traang.
  • trongh )
  • *thranga mal
  • tranga-.
  • trange-. tronga-. tronge-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛆᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FOVkl
Tvänne stadgar rörande förbättrad observans inom Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back