Þranger

Old Swedish Dictionary - þranger

Meaning of Old Swedish word "þranger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þranger Old Swedish word can mean:

þranger
L.
þranger
1) trång, smAl. " han. .. innelykte sik ij þrange hulo" KL 186. " portin är swa trangir" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 89. " the sama bron hon var sua mio oc thrangh af sik at han Aldre saa sua litla ena bro" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 19. þe sagho. .. sik siAlua ganga manga stigha þranga Lg.">Bu 152. " thänne vägh var thiokker at ridha mörk ok thrang mz diwBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa lidha" Iv 166. " thit bryst är thrangher vägher gudhi" Lg.">Bil 784. MB 1: 37, 2: 149, 316. j trangasta wägha skälen ib 155. " eusebium lät han j kysto läggia. .. thrängre en han war thiokkir" Lg.">Bil 558.
þranger
2) som (på grund af trångt utrymme el. trång stig) är svår att Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Passera, svårtilLgänglig. thz bergh war ont ok rät langt ij hwariom wägh mykith thrangt Al 2528.
þranger
3) trång, som har trång genomgång, som har svårt för att Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Passera, förenad med svårighet. hielBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa. .. for trangha piss (svårighet att kasta vattnet) Lb 6: 107. hielBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa for brysth werk ok trangh andha (svårighet att andas) ib.
þranger
4) svår, svår att komma till rätt med, kinkig. i trångom ok uåldelikom sakom Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 27 (69, 29).
þranger
5) tät, sådan att de särskilda delarne sluta sit tätt i hop el. liBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSom tränga hvarandra. öknin ok skoghin war swa trangar ok tiokkar (arcta et densa) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 243. trång, på grund af trängsel svår att få utrymme el. plats i. vnd mik. .. koma y selskap mz tyna heLga änglar ok y blant tyna heLgha wthwlada til. .. glädhi y tyna rike. . ekke warder. .. tith rike des mer tränghre Gers Ars b 5. - n. abs. ther war swa thrängt at ey fingo the annars stadz rwm mz honum i hwseno än i iätwne Lg 33.
þranger
6) trång, snäf, åtsittande. hwilkin mantol. .. skAl wara. .. een deel thranger och släter VKR 58. - trång, stram. thetta KLädhit war ey mykt trangt (stricta) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 144.
þranger
7) trängande, tvingande. " utan All tillfälle nokra handa thranga thorft älle bön skAl engin wärldzman älla qyunna. .. jngaa j systrana KLosters inlykkilse" VKR 60.
þranger
8) sträng. " gaMBlo laghin waro trang (stricta) ok hardh at bära" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 79. ib 144. " gudh vtkräfwir swa thrangan rekinskap aff konungom. .. swa som aff Almoghanom" ib 3: 306.
þranger
9) ? hafdhe han (ɔ: mannen) iämhardha waaror oc tungo som nw hawa annor diwr, tha tholde han ey widh Alzskona thrangan (Cod. B krankan 535) mat som opta wäxer mällan thorna eller annor hwas thing oc meensam MB 1: 83. - n. adv. trångt, tätt i hop, tätt vid hvarandra. the sato nakat thrangt (arcte) Bo 171. - tätt, sammanBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Packadt. vm nakor määlte hundradha fota iordh j langlikhet. ok swa mykit j vidhelikhet ok sadhe hona fulla mz reno hwete swa thrantk (compresse) at ey ware atskilnadhir mälla korn ok korn KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 382.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • thrankt.
  • thrangt.
  • trangt.
  • thräng Lg 33.
  • thrängre (ack. f.) Bil 588. tränghre (nom. n.) Gers Ars b 5. superl.
  • thrangaster: -asta MB 1: 37.
  • trangastr: -ast ib 2: 149 ; - asta ib 155.
  • tranghaster: -asta ib 316),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛆᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back