Þranger

Old Swedish Dictionary - þranger

Meaning of Old Swedish word "þranger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þranger Old Swedish word can mean:

þranger
L.
þranger
1) trång, smal. " sunnan then tranga smal grenden" SJ 2: 213 (1492).
þranger
5) tät. - pl. som befinna sig tätt vid varandra, somtränga varandra. annars hindrar hwarth trädh thet andra wm the standa trangh samman PMSkr 333. 6) trång, snäv, åtsittande. cristne pedherSDotter (skall ärva).. . en trangan kiortil brwnan SD NS 3: 536 (1420).
þranger
8) sträng, svår. " ffor the tranga besklighet, mädh hwilka thinna modhers sötasta hiärta war wänkt j sins wälsignadha sons pino thima" SvB 103 (omkr. 1500). - n. adv. trångt, tätt ihop, tätt vid varandra. wm hösthen saas rwmmaren, wm waren trangaren PMSkr 200.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • tranger.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛆᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back